Foto: Danske Spil
Foto: Danske Spil

Danske Spil med vildt resultat: Giver 1,7 milliarder kroner til disse formål

Generelle nyheder

08/03/2024 09:27

J. Bøgen

Det er godt nok mange penge!

Danske Spils årsregnskab for 2023 viser et rekordhøjt bidrag til udlodningsmidlerne på 1.683 mio. kr. (altså knap 1,7 mia. kroner) og ligeledes et rekordhøjt samfundsmæssigt bidrag på 3.071 mio. kr.

Samtidig har Danske Spil igen i 2023 styrket arbejdet med ansvarlighed for at sikre sunde spillevaner hos kunderne.

Samfundsbidraget er vokset med 7 procent til 3.071 mio. kr., og bidraget til udlodningsmidlerne er steget med 14 procent til 1.683 mio. kr. Årets resultat efter skat er steget med 6 procent til 1.824 mio. kr.

Udlodningsmidler er det, der tidligere hed Tips- og Lottomidler eller blot Tipsmidler. Hvert år sender Danske Spil A/S og Det Danske Klasselotteri A/S penge til samfundet i form af udlodningsmidler, der består af overskuddet fra Lotto m.v.

Udlodningsmidlerne fordeles mellem ministerierne, der sender dem videre til masser af gode formål.

De to store idrætsforbund, DIF og DGI, får sammenlagt lidt over 30 procent af udlodningsmidlerne.

Pengene går især til støtte af det frivillige arbejde i landets mange idrætsorganisationer. Men også børnehaver, Amnesty International, Dyrenes Beskyttelse, udvikling af nye undervisningsmaterialer og en lang række enkeltstående projekter får del i udlodningsmidlerne.

Lotterier driver fremgang

Fremgangen skyldes især en god udvikling i Danske Spils lotterier, hvor en produktændring af Lotto sikrer endnu flere millionærer, ligesom Eurojackpot fortsat er populært, og samtidig har fokus på omkostninger, forbedring af de finansielle poster og sammenlægningen med Klasselotteriet bidraget positivt.

”Det er meget positivt, at Danske Spil sammen med sine 1,9 mio. kunder med årets regnskab sætter flere rekorder. En del af eksistensgrundlaget for Danske Spil er, at overskuddet skal komme fællesskabet til gavn, og fra årsregnskabet 2023 leveres der 3,1 mia. kr. til fællesskabet, hvoraf 1,7 mia. kr. går til udlodningsmidlerne og dermed direkte til foreninger, kultur og sport. Det finansielle niveau er løftet, og ansvarligheden er styrket, så der fortsat er en rigtig fornuftig balance i Danske Spil,” siger Peter Christensen, bestyrelsesformand i Danske Spil.

Den positive udvikling er skabt i et år præget af lav forbrugertillid og perioder med inflation, som har påvirket Danske Spils omkostninger.

Øget indsats mod afhængighed

Samtidig med fremgang i de finansielle resultater har Danske Spil fortsat arbejdet for sunde spillevaner og ansvarligt spil. Der er for eksempel sket reduktion i indbetalingsgrænserne og en øget og tidligere omsorgskontakt til spillerne.

I 2023 kontaktede de psykologifaglige rådgivere 9.473 gange kunder for at tale med dem om deres spil, heraf knap 3.000 gange via telefonopkald, hvilket er 43 procent flere opkald end året før og en fordobling på to år.

Der er også igangsat en styrket indsats for unge voksne, som skal forebygge og sikre, at der tages tidligere hånd om disse kunder, hvis de viser tegn på spilproblemer.

Samlet set viser indsatserne positive resultater, og Danske Spil har siden 2021 nedbragt andelen af højrisikospillere med 40 procent, og alene i 2023 er andelen reduceret med 29 procent. 

”Vi er godt tilfredse med årets regnskab, der balancerer ansvarlighed og lønsomhed. Vi skal sørge for, at alt går ordentligt til og arbejde for sunde spillevaner samtidig med, at vi skaber et økonomisk overskud til bl.a. idræts- og kulturlivet i Danmark,” siger administrerende direktør i Danske Spil, Nikolas Lyhne-Knudsen.

Samtidig fastholder Danske Spil en ansvarlig tilgang til markedsføring og viser f.eks. ikke tv-reklamer for Oddset i forbindelse med fodboldkampe. Derudover har Danske Spilsiden 2019 halveret reklametrykket for sports- og kasinospil på tv.

Fokus på relevans og underholdning

Der er også i 2023 sket en stor udvikling af Danske Spils salgskanaler og produkter, og der er altid fokus på at udvikle produkterne og være til stede, hvor danskerne er. I 2023 blev en produktændring på Lotto med flere millionærer og større førstepræmie gennemført, og lanceringen af Jule Lotto, med den første Lotto trækning nogensinde på en anden dag end lørdag, medførte stor kundeinteresse. Sammen med Super Millionærchancen har ændringerne været medvirkende til at skabe 315 millionærer i 2023, hvilket er rekord for flest millionærer på et år.

”Vi leverer i 2023 et rekordstort beløb tilbage til samfundet. Det kan vi kun, fordi vi udvikler vores tilbud til de 1,9 mio. danskere, der er kunder hos Danske Spil. Vi har i 2023 fornyet Lotto med en større førstepræmiepulje, og vi har indført Jule Lotto. Ændringerne har været en succes hos kunderne, og det har skabt rekordmange millionærer. Samtidig er vi til stede der, hvor danskerne er – f.eks. til landskampe, til DM-ugen og i kraft af sponsoratet af Pokalturneringen med Oddset Pokalen, og vi har vores egne, særlige spil på f.eks. Melodi Grand Prix og Dronningens nytårstale, som viser det særligt danske, som er en del af vores dna,” siger Nikolas Lyhne Knudsen.

Forventninger til 2024

Bruttospilleindtægten (BSI) i Danske Spil-koncernen forventes i 2024 at ligge i niveauet 5,0-5,2 mia. kr., og årets resultat efter skat forventes at blive 1,8-1,9 mia. kr.

Forventningerne til BSI og resultat efter skat er på niveau med eller med en mindre stigning i forhold til 2023-niveauet.

Nøgletal i Danske Spils årsrapport for 2023

Danske Spil, der er ejet af staten, DIF og DGI, har den 8. marts 2024 offentliggjort sin årsrapport inklusiv rapportering om samfundsansvar for 2023.

Nøgletal:

  • Årsresultat: 1.824 mio. kr. (2022: 1.728 mio. kr.)

  • Bruttospilleindtægt: 5.040 mio. kr. (2022: 4.975 mio. kr.)

  • Samfundsbidrag (inklusive udlodningsmidler, overskud, spilafgifter og selskabsskat): 3.071 mio. kr. (2022: 2.868 mio. kr.)

  • Bidrag til udlodningsmidler: 1.683 mio. kr. (2022: 1.479 mio. kr.).

Læs Danske Spils Årsrapport 2023.

Mest Læste

Annonce