Gennemsigtighed og åbenhed ved samkøring af data er vigtigt

Hvordan kan man agere etisk når man arbejder med data og analytiske værktøjer i komplekse scenarier?

Etik beskriver grundlæggende regler for god menneskelig adfærd og fortæller, hvordan vi bør gøre. Etik er med til at sætte normer for forholdet mellem mennesker og mellem borgere og samfundet. Fordi vi idag har adgang til store mængder af data, vil samkøring af data fremover blive noget , der kan bruges positivt, og være med til give danskerne bedre velfærd. Vi har muligheder, som vi ikke har haft før, og derfor et behov for en dataetisk ramme.

Men hvordan kan man agere etisk når man arbejder med data og analytiske værktøjer i komplekse scenarier på områder som Data science, machine-learning og artificial intellligence(AI)

Der skal skabes en grundlæggende tillid til, at virksomheder og offentlige institutioner håndterer data forsvarligt. Det kræver gennemsigtighed, og det kræver åbenhed. Vi har brug for en ramme, der kan hjælpe med at gøre samkøring af data til en tillidssag. For kun på den måde kan vi få skabt innovation og effektivitet i den offentlige sektor.

Umiddelbart er det komplekst, for der er mange data og mange personlige oplysninger, der kan bruges i mange sammenhænge, og dem skal vi passe på. Derfor er det vigtigt, at vi har et fælles normsæt, så det bliver nemt som virksomhed at agere dataetisk, at arbejde med og implementere etikken som en logisk del af udviklingen på de store datatunge områder. Dataetik skal tænkes ind i løsninger allerede når de fødes.

Debatten om dataetik er vigtig. For mig handler det ikke kun om, hvordan multinationale selskaber misbruger data – en vinkel som presse og politikere har haft stor fokus på. Jeg er helt enig i, at det skal der være kontrol over, for der er helt enorme økonomiske interesser på spil i denne debat, men hvis debatten  bliver for ensidig, så er jeg bange for, at vi mentalt lukker ned, før vi er begyndt. At vi får skabt en unødig borgerfrygt, der betyder, at vi ikke får udnyttet de positive muligheder, der ligger i samkøring af data, og som vi kan drage fordele af både som borgere og samfund, hvis vi vel og mærke håndterer det etisk korrekt.

For at nævne et par af positive eksempler på, hvad de nye muligheder kan bidrage med, så kan det være at opspore sygdomme tidligt, udpege udsatte børn eller at forudsige, hvor mangel på arbejdskraft vil opstå. Vi kan også bruge vores nye indsigter til at sikre, at kontrolressourcer anvendes der, hvor behovet er størst.

Vi mangler en seriøs debat om, hvordan en dataetisk ramme kan se ud, for at vi som borgere kan føle os trygge i en tid, hvor data er kilden til bedre velfærd, hvis vi bruger dem rigtigt. Vi skal finde en god balance mellem det, der er nyttigt for samfundet, og det der er forretningsmæssigt i orden, og så skal vores etiske ramme passe ind i, at vi lever i en globaliseret verden.

Der er snart Folkemøde på Bornholm og der fortsætter debatten. På OPS-Scenen (Offentligt-Privat-Samarbejde) kan du møde min kollega Lars Kirdan, der sammne med partnerne på OPS scenen sætter fokus på emnet Dataetik under programpunktet: Når databeskyttelse er en luksus.


Oplægget til debatten lyder sådan:

Ansvarlig dataanvendelse skal være til fordel for borgere og virksomheder i en digital fremtid. Derfor skal vi afbekymre borgerne og sikre, at både de etiske og demokratiske problemstillinger bliver håndteret ordenligt i takt med eksplosionen i brug af data og i spredning af data. Det dobbelte dataetiske begreb viser sit sande ansigt, når manglende brug af data er skyld i, at de svage i vores samfund svigtes. Først der forstår vi, hvorfor debatten om dataetik er vigtig. De, der indser, at dataetik er samfundets ansvar på linje med grønt miljø og menneskerettigheder, bliver fremtidens vindere. Vi bliver nødt til at forstå værdien af data i en digital tidsalder, og at data er en vigtig del af de relationer og den tillid, vi har til hinanden. Hvordan får vi, som borgere det bedste fra den nye verden uden at give slip på respekten for privatlivets fred? Og hvor går grænserne?

Jeg glæder mig til at se hvor den dataetiske debat tager os hen, og jeg deltager gerne i yderligere debatter, der kan føre Danmark mod et anvendeligt dataetisk regelsæt.

Læs mere om hvor og hvorfor SAS Institute deltager i samfundsdebatter om brug af data på Folkemødet på Bornholm.

 

Emneord: 130618, 050618, Data, Sundhed, SAS Institute, OPS, Offentlig-privat samarbejde, Folkemøde 2018
SAS Institute Danmark på DenOffentlige.dk SAS Institute er verdens største privatejede leverandør af analysesoftware og relaterede services. Vores analytiske redskaber hjælper beslutningstagere hos flere end 300 offentlige kunder i Danmark...
Aktivitet: Artikler: 22 | Events: 2 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 02.04.20 Sundhed
  Status og prognose for coronavirus-epidemiens fremtidige udvikling

  Efter alt at dømme er smittespredningen i Danmark bremset lidt op. Samlet set mener SSI derfor, at smittetrykket nu på et niveau, hvor det er forsvarligt at ophæve dele af restriktionerne og gå i gang med en ansvarlig, trinvis og kontrolleret genåbning af landet.

 • 01.04.20 Sundhed
  Regering og folketing udvider vaccinationsprogram

  Folketingets partier og regeringen iværksætter ny vaccinationspakke, der skal reducere antallet af sårbare patienter, som rammes af andre alvorlige infektionssygdomme og medvirke til at forhindre et overbelastet sundhedsvæsen under udbruddet af coronavirus i Danmark.

 • 31.03.20 Social
  Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse klar med fælles håndsrækning til særligt udsatte

  Mange sidder lige nu hjemme og savner hjælp til praktiske gøremål på grund af risikoen for at blive smittet med coronavirus. Røde Kors og Kræftens Bekæmpelse går nu sammen om en indsats, der skal få flere til at bruge organisationernes hjælpetilbud.

 • 30.03.20 Sundhed
  150.000 liter håndsprit på vej til kommunerne

  Vodka og shots er skiftet ud med håndsprit til landets borgere. En virksomhed i Kolding er nu på vej med 150.000 liter håndsprit, som vil kunne dække det kommunale forbrug de næste par måneder. De første liter kommer allerede i den kommende uge.

 • 26.03.20 Sundhed
  Sundhedsstyrelsen: 11 gode råd til trivsel og mental sundhed

  For mange personer kan det være en udfordring, at mange af de vante rammer i samfundet er ændret under COVID-19 epidemien. Det kan påvirke ens livskvalitet og trivsel. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 11 gode råd til, hvad man kan gøre for at fastholde og styrke sin egen trivsel og mentale sundhed.