Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune

Rådhus Allé 7, 2860 Søborg

Telefon: 39575000 Website: www.gladsaxe.dk E-mail:

Gladsaxe Kommune

Artikler

Navne

Cases

 • Første kommune i Danmark: Gladsaxe vil styre efter verdensmålene
  10.10.18 Politik

  Som den første kommune i Danmark har Gladsaxe indarbejdet verdensmålene direkte i sin nye kommunestrategi, Gladsaxestrategien.

 • Akut tilbud: Gladsaxe bedst af 14 kommuner
  13.10.16 Velfærd

  Akuttilbuddet til psysisk sårbare i Gladsaxe Kommune klarer sig bedst, når det kommer til at forbedre de henvendende personers mentale tilstand. Det viser Midtvejsevalueringen af de 14 kommuner, som med midler fra satspuljen har oprettet et akuttilbud på prøvebasis, foretaget af Deloitte.

 • Tre kommuner etablerer landets første veteranråd
  09.02.16 Velfærd

  Gladsaxe, Herlev og Ballerup kommuner opretter som de første i landet et fælles veteranråd, som - udover at støtte hjemvendte fra krigs- og katastrofezoner – skal være et samarbejdende organ for de tre kommuner. Veteranrådet skal kunne rådgive de tre kommuner om arbejdet med tidligere udsendte og nye frivillige aktiviteter.

Pressemeddelelser

 • Ny rapport: Letbanen bliver hovedstadens største vækstmotor
  25.10.17 Infrastruktur

  32 mia. kroner i private investeringer, 36.500 nye arbejdspladser og 32.000 nye borgere. Nye tal peger på, at Hovedstadens Letbane forventes at blive en endnu bedre investering end først antaget, når den er anlagt i de Københavnske omegnskommuner.

 • Minister giver grønt lys for at sende Hovedstadens Letbane i udbud
  12.10.16 Infrastruktur

  Transportminister Hans Christian Schmidt har nu besluttet at sende Hovedstadens Letbane i udbud.

 • Gladsaxe og Gentofte overtager ikke distriktspsykiatrien
  15.05.12 Infrastruktur

  Gladsaxe og Gentofte kommuner har fået afslag på at overtage Distriktspsykiatrien som en del af frikommuneforsøget. Det ærgrer borgmestrene i begge kommuner, at de ikke får mulighed for at skabe en ny fælles indsats med borgerne i centrum.

 • Gladsaxe Kommune bliver ny klimapartner i Gate 21
  16.03.12

  Gladsaxe Kommune er blevet partner i Gate 21, der udvikler nye klima- og energiløsninger til det kommunale marked gennem offentligt privat samarbejde

 • Enighed om fælles vej mod Ringbyen
  08.03.12

  120 politikere og embedsmænd fra kommunerne omkring Ring 3 og Region Hovedstaden er blevet enige om et politisk charter for udviklingen af Ringbyvisionen, Loop City, langs Ring 3, der skal skabe øget vækst og mobilitet i regionen.

 • 14 kommuner mødtes med ministeren om udligning
  11.02.12 Infrastruktur

  Repræsentanter for 14 store bykommuner, heriblandt de fem største i landet har netop været til møde med Økonomi- og Indenrigsminister Margrete Vestager for at diskutere udligning mellem kommunerne. Ministeren vil gerne overveje, hvordan man kan styrke væksten i alle kommuner.

 • Gladsaxe i nyt forskningsprojekt om type 2 diabetes
  24.01.12

  Gladsaxe Kommune er foregangskommune i et nyt forskningsprojekt, der skal undersøge om regelmæssig intervalgang kan give personer med type 2 diabetes færre komplikationer og større livskvalitet. Første hold som skal være en del af projektet starter 19. januar.

 • Hovedstadens bedste rygestoppere bor i Gladsaxe
  20.01.12

  To ud af tre borgere, der har gennemført Gladsaxe Kommunes gratis rygestopkurser, er røgfri seks måneder efter. Det viser ny opgørelse fra den nationale Rygestopbase. Gennemsnittet for det øvrige Danmark er 42 procent. Seks måneder efter endt rygestop er 65 procent af de borgere, som har gennemført et gratis rygestopkursus i Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter, røgfri. På landsplan er tallet 42 procent, og Gladsaxe bliver kun overgået af Varde og Hjørring Kommuner.

 • Internationalt rostadion kan reetableres på Bagsværd Sø
  20.12.11

  En forundersøgelse viser, at det er muligt at reetablere et internationalt rostadion på Bagsværd Sø, uden at anfægte naturværdierne i området.

 • Gladsaxe klar til partnerskab med Gentofte
  07.04.11 Politik

  Gladsaxe og Gentofte kommuner er blandt de ni kommuner, som blev udvalgt til at være frikommuner i en forsøgsperiode fra 2012-2016. Dermed kan de to kommuner nu forberede sig til et tæt parløb på tværs af fag- og kommunegrænser.

TILMELD NYHEDSBREV

Kontaktpersoner