Gladsaxe nikker til letbaneudredning

22/04/2013 15:51

Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Byråd har nikket til linjeføring og stationer og økonomi for den kommende Letbane langs Ring 3 fra Lundtofte til Ishøj.

Når de øvrige kommuner har gjort det samme, er næste skridt underskrivelse af principaftale, udformning af anlægslov, VVM miljøvurdering, og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Gladsaxe Byråd traf onsdag en beslutning, der vil få stor betydning for udviklingen, ikke bare i Gladsaxe, men i hele hovedstadsområdet. Byrådet nikkede til projektudredningen for en letbane langs Ring 3, som Metroselskabet har udarbejdet, og har dermed sagt ja til økonomien, linjeføringen og stationer. Når alle borgmestre i de 11 Ringby-kommuner sammen med Regionsformanden og trafikministeren har underskrevet, er vejen banet for at gå i gang med en VVM miljøvurdering af projektet, udforme en anlægslov og sætte et udbud i gang. Når alt dette er på plads, kan det første spadestik tages til gøre 27 kilometer letbane langs Ring 3 Lundtofte nord gennem Gladsaxe til Ishøj i syd til virkelighed.

27 stationer og 5 minutters drift
Den nye letbane langs Ring 3 bliver 27 km. lang, får 27 stationer og afgange hvert 5. minut i dagtimerne. Letbanen vil give den kollektive trafik på tværs af hovedstaden et tiltrængt løft og samtidig styrke hovedstadsregionens kollektive trafik. Letbanen forventes som minimum at få 13-14 millioner passagerer om året. Til sammenligning har Kystbanen i dag godt 10 millioner passagerer om året. Samtidig vil letbanen skabe vækst og byudvikling omkring de kommende stationer med 20.000 nye arbejdspladser og 60.000 nye borgere.

Letbanen er en gave til Gladsaxe
- Letbanen er en gave til Gladsaxe, og vi vil udnytte de muligheder den bringer med sig i form af byudvikling, vækst, bæredygtighed og nye arbejdspladser. Vi er selv rigtig godt i gang. Visionerne i helhedsplanen for Gladsaxe Ringby, det nyværende Gladsaxe Erhvervskvarter, er indarbejdet i det forslag til Kommuneplan 2013, som Byrådet endeligt behandle i juni måned. Vi er meget snart klar til at virkeliggøre visionerne om at omdanne Gladsaxe Erhvervskvarter til en attraktiv bæredygtig, innovativ erhvervsby omkring letbanestationerne ved Gladsaxevej og Gladsaxe Møllevej. Og så er jeg stolt over, at vi kan samarbejde på tværs af kommunegrænserne med et fælles mål om at styrke hovedstadsregionens kollektive trafiknet, siger Gladsaxes borgmester Karin Søjberg Holst, der samtidig er formand for Ringby-Letbanesamarbejdet

Mest Læste

Annonce