Åbning af Folkemødet 2014 Fotograf: Berit Hvassum

Gør Folkemødet landsdækkende

Med afsæt på Bornholm kan Folkemødet blive en årlig begivenhed i hele landet. Folkemødets største udfordring er, at det bliver for de udvalgte og ressourcestærke. Men med en ny vision kan det blive centrum for et spindelvæv af folkemøder med direkte virtuel forbindelse til og fra den smukke ø i østersøen. Her er et forslag til hvordan.

Folkemødet er en fantastisk ting. For lobbyisterne. Politikerne. Mediefolkene. Men også for de flere og flere mennesker, der tager turen til Bornholm for at komme tæt på magthaverne.

Ordstyrer eller inspirerende foredrag?

Nick Allentoft kan bookes som ordstyrer eller foredragsholder. Skriv til Nick.
Læs også hans bog Velfærdsillusionen. Findes som lydbog her, og som alm. bog her.  Hør uddrag og podcasts her.

I år var det en særlig oplevelse at se så mange unge. Eksempelvis to knægte fra et gymnasium på Sjælland, der lørdag aften i bussen på vej fra Allinge til Svaneke, efter en lang dag på Folkemødet, udfordrer to bornholmeres politiske holdninger. Nysgerrigheden og den ordentlige tone fra de unge er en af de oplevelser, som Folkemødet også byder.

Det samme er det unikke rum af dialog, gensidig respekt og udviklende samtale i nuet, som eksempelvis Cirkusteltet er rammen for under oplæg fra scenen og udfordringer fra publikumspladserne. Der blev åbnet øjne og skabt nye relationer. Ekempelvis når en ung mand spontant og oprigtigt tilbyder sig som frivillig vejleder og kammerat for en af fire unge hjemløse, der deler deres fastlåste situationer.

Men hvorfor skal dette glimrende koncept isoleres til den granitsmukke ø derude i Østersøen tættere på Sverige og Polen end Danmark? Folkemødet har fundet sin form, og bør derfor tage næste skridt. Flere organisationer og medier havde allerede i år skruet op for visionen om det virtuelle Folkemøde med live streaming og endnu flere tv- og radio-timer fra Bornholm end sidste år. Folkemødet vokser eksplosivt, og derfor vil næste logiske skridt være at blive en landsdækkende demokratifestival med hovedkontor på Bornholm men aktiviteter i hele Danmark. Her er opskriften på, hvordan det kan gøres.

Hele Danmark til Folkemøde

Danmark er foreningernes land, men også bibliotekernes, kulturhusenes, biografernes og folkeskolernes land. Alt sammen steder, organisationer og bygninger, der kan rumme lokale versioner af hele eller dele af et Folkemøde. Med live streaming, lokale arrangementer, der har billed- og lydforbindelse til nationale debattører på Bornholm kan Folkemødet blive både virkeligt og virtuelt, nationalt og lokalt, dialogorienteret og inkluderende. Det kunne eksempelvis ske på følgende måde.

Det lokale biblioteks og -kulturhus i en lille by et sted i Danmark laver særlige skolearrangementer på Folkemødets første to hverdage og borgerarrangementer i løbet af weekenden. Der laves aftaler med teltholdere på Bornholm om live streaming af debatter, og i enkelte tilfælde specielle debatter, hvor lokale repræsentanter via streaming er i debat med ministre på Bornholm om et særligt tema - urbanisering, kulturpolitik, lokaldemokrati, beskæftigelsesreformerne, vækst, erhverv, idræt eller noget helt, helt andet. De lokale vælgerforeninger supplerer med aktiviteter, hvor medlemmer kan følge en samtale mellem en af deres lokale politikere og en af partiets toppolitikere og i øvrigt selv stille spørgsmål. På Folkemødet arrangerer teltholdere debatter, hvor deltagere trækkes ind via storskærme og streaming fra flere steder i landet. Borgmestre, ildsjæle, dygtige ledere og projektmagere bliver inviteret til at levere oplæg til tilhørere og debattører, der befinder sig på Bornholm, og indgå i debat via nettet. Praktikerne møder debattørerne og teoretikerne. Og så videre.

Revitalisering af biblioteker og forsamlingshuse

Biblioteker og kulturhuse søger med kreative metoder at genopfinde sig selv og finde deres rolle i fremtidens medieunivers. Ved at koble sig på Folkemødet kan de tage første skridt og udfylde rollen som samlingspunkt for det lokale demokrati.

Demokrati til undervisningen

Folkeskolereformen leverer rammen for at skoler i hele landet kan bruge Folkemødet i undervisningen, og mange gør det sikkert allerede. Læg hertil øvrige ungdomsuddannelser og universiteter, der både kunne lave egne arrangementer lokalt og blive inkluderet i arrangementer på Bornholm. Indretningen med Folkemøde på to hverdage inviterer nærmest til en aktiv kobling med hele undervisningssektoren.

Revitalisering af lokaldemokratiet og civilsamfundet

Lokaldemokratiet er i krise og har svært ved at overdøve den nationale debat. Landspolitikere løber efterhånden også med opmærksomheden under kommunal- og regionsrådsvalgene, og medlemmer af Den Lokalpolitiske Tænketank har her på DenOffentlige med forskellige tilgange efterlyst en revitalisering af lokal- og regionaldemokratiet.

Lad derfor lokale og regionale aktører få mulighed for at koble sig på Folkemødet med deres egne initiativer, så Folkemødet på den måde breder sig fysisk og aktivitetsmæssigt til hele landet.

Åbenhed og debat i demokratiets rette ånd

Folkemødets største udfordring er, at det bliver for de udvalgte og ressourcestærke. Men ånden i Folkemødet inviterer til, at alle kan være med. Vi har teknologien og infrastrukturen men også logistikken til at Folkemødet kan vokse til et arrangement, der en gang årligt fejrer demokratiet gennem debat, samtaler, videndeling og udvikling.

Vejen frem forudsætter, at Bornholm og borgmester Winni Grosbøll inviterer resten af Danmark indenfor og dermed skaber en ny vision for Folkemødet: at være centrum for et spindelvæv af folkemøder med direkte virtuel forbindelse til og fra den smukke ø i østersøen.

 
Emneord: Folkemødet, FM2014, FM2015, Demokrati, Debat, Lokaldemokrati, Medier, Bornholm, Winni Grosbøll, Chefredaktør Nick Allentoft
Samfundssind v. Nick Allentoft på DenOffentlige.dk Tidligere stifter og chefredaktør på DenOffentlige.dk....
Aktivitet: Artikler: 88 | Kompetenceområder: 7

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 17.06.14 Nick Allentoft, chefredaktør & stifter
  Du er vist lidt ophidset, Ulrik Mersø

  Din kommentar for lov at stå, for den er et godt billede på, hvilke frustrationer mange mennesker går med i disse år. Det er også åbenlyst, at du vist ikke har deltaget i Folkemødet.
  Kommer der mere ligegyldigt brok fra dig, så sletter vi det.
  BH

 • 17.06.14 Ulrik Mersø
  Folkemøde - for hvem?

  Det der forblommede, propagandistiske og skin- overflade- og pseudodemokratiske systemopretholdende, status quo-bevarende, partipolitiske glansbillede af Circus Politicae kaldet "Folkemødet" på Bornholm burde retteligt kaldes DJØF-Distortion!

  Det er direkte stødende, og temmelig provokerende for mig, at se billeder af de allermest personligt karrierefikserede levebrødspolitkere, der alt for længe har bemægtiget sig toppen af partierne, og udgør den verdensfjerne og yderst velstillede Christiansborgelite, sidde i et vindue på Solskinsøen, med en megafon og endnu engang tale ned til folket, under banneret "Opsang til Folket" - og sprede deres forbandede MØRKE og deres diabolske dagsordener!

  Retterligt burde der i stedet stå 100.000 mennesker med megafoner HVER ENESTE DAG på Christiansborg Slotsplads, og give de på ingen måde længere repræsentative - OG DERMED DEMOKRATISK ILLEGITIME - folketingspolitikere en gevaldig opsang, og en daglig lektion i de tre koncepter, som INGEN af dem åbenlyst længere ved hvad er; moral, anstændighed og samfundssind!

  Hvem pokker er dog så himmelråbende naive, at de ligefrem arrangerer og iscenesætter sådan en årlig tiljubling af og røvslikning på ALLE, der i realiteten direkte personificerer ALT hvad der grundlæggende er riv-ruskende galt med de vestlige, borgerlige, overfladedemokratier - der jo som bekendt kun har til formål, at opsplitte befolkningerne mod sig selv, så de ikke indser deres samlede styrke, og indser at de er stærke nok til I FÆLLESSKAB at forkaste det dybt undertrykkende, verdensomspændende kapitalistiske slaveregime, dikteret af en mere og mere snæver, og mere og mere grådig elite, som vi ALLE er underkastede røde, såvel som blå, brune og sorte! Men efter hvis piber ALLE "repræsentative" politikere danser noget så lystigt og velvilligt.

  Gid de dog ALLE var blevet derovre på øen allerlængst mod øst! For vores demokrati har alligevel længe været dødt - pisset i stykker inde- og oppefra af uvederhæftige lobbyister for finansverdenen, der kalder sig folkerepræsentanter - "vores" demokrati lige nu, er blot et dagligt mere krakkelerende og bristende lag af millimetertynd fernis, trukket henover det faktum, at vi allerede nu lever under åget af det multinationale corporatokratis, gennemførst fascistiske dystopi af et planetsmadrende, bevidstløst masseforbrugersamfund!

  ÆGTE DEMOKRATI NU! RESSOURCEBASERET ØKONIOMI NU!

 • 16.06.14 Ivar Nielsen
  Ud over turistkonceptet . . .

  Hvis nogen vil kopiere Folkemødet vil jeg som borger i Allinge bare påpege at konceptet fortrinsvis efter min bedste overbevisning mest er baseret på turistindtægterne ved at "få Bornholm ekstra meget på landkortet".

  Det politiske indhold på Folkemødet er ganske ordinært og selv-rygklappende og der kommer ikke nogle nye politiske ideer ud af det.

  Hvis man skal have det, skal der laves faste temaer som alle politiske ledere skal forholde sig til fra hovedscenen og emnerne skal diskuteres rundt om i diverse telte og lokaler.

  Temaerne kunne bygges om som 4 hovedområder nemlig:

  1) Lokale problemstillinger
  2) Nationale problemstillinger
  3) EU problemstillinger
  4) Globale problemstillinger

  Til hvert område kunne så fokuseres på 3-4 specifikke primære problemstillinger som skal kommenteres af partilederne og debatteres overalt.

  Ved mødets afslutning skal der konkluderes på emnerne og udsendes en liste med forslag til nye politiske løsninger af de drøftede områder:
  Dermed bliver der sat et fælles indhold, en fælles retning og en fælles konklusion for alternative politiske løsningsmodeller.

  Sættes der ikke en sådan retning fra arrangørernes side, drukner det i ordinære turistfælder; markedsgøgl og sædvanlig politikersnak der nok kan være hyggelig i sommervarmen men som ellers kun indeholder netop stort set kun varm politisk luft.

  Venlig hilsen
  Ivar Nielsen
  Allinge

 • 16.06.14 Kurt Wissendorf Møller.
  Alle skal med.

  At være med, kan selvfølgelig ske virtuelt, men vil selvfølgelig ikke blive nær det samme.
  Så vidt jeg har forstået konceptet, så er det kontakten mellem de der deltager, der er afgørende, så derfor skal vi måske lade Bornholm beholde konceptet i fred, og alle vi uden for øen boende, kan så tage på pilgrimsrejse dertil.
  For nu at gøre det muligt for alle, vil jeg begynde at samle penge ind, for hvilke der kan laves ture for mindrebemidlede, ligesom når københavnerbørnene i gl. dage kom på landet.
  Så jeg har skrevet til stats-og finansministeren om ikke staten kunne lægge 30 millioner kr. I en fond, som derefter arrangerer rejse og ophold for de der ikke kan klare økonomien.

 • 16.06.14 Kent Nielsen
  Folkemøde - ikke i Danmark

  Så fik vi sat Bornholm på plads på landkortet - øen er ikke en del af Danmark ifølge nedenstående udklippede tekst:
  "Men hvorfor skal dette glimrende koncept isoleres til den granitsmukke ø derude i Østersøen tættere på Sverige og Polen end Danmark?"
  Hvorfor ikke bare give dem samme status som Færøerne og Grønland? Hvorfor skal de betale skat til Danmark, når de ikke er en del af riget?

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 02.03.20
  POV relancerer DenOffentlige.dk

  POV International har per 1. marts 2020 overtaget driften af DenOffentlige.dk under navnet POV DenOffentlige. De to digitale medier vil fortsat udkomme på hvert sit site med separate redaktionelle profiler og som selvstændige, åbne platforme uden betalingsmur. Samarbejdet vil åbne muligheder for videndeling og debat på tværs af de to medier, siger POV’s ledelse, der også vil styrke POV DenOffentliges journalistiske indhold.

 • 15.08.19 Uddannelse
  Nyt samarbejde mellem COK og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

  COK og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) indgår et nyt samarbejde, der sætter fokus på at styrke kommunikationen i den kommunale sektor.

 • 22.03.19 Velfærd
  Neergaard og Kristensen advarer mod velfærdsstatens dominans

  “Vi er kommet i en situation, hvor velfærdsstaten fylder lovlig meget, hvorimod velfærdssamfundet forsømmes," siger tidligere beskæftigelsesminister. "Vi er begyndt at rulle velfærdssamfundet tilbage," siger Dennis Kristensen. Hør dem i Velfærdsdebatten med Nick Allentoft.

 • 15.03.19 Politik
  Dennis K og Jørn Neergaard om et liv i magtens cirkler

  Den ene har været udskældt DA-direktør og beskæftigelsesminister og den anden stærkt kritiseret fagforeningsformand. Hør Dennis Kristensen og Jørn Neergaard i samtale med Nick Allentoft.

 • 01.03.19 Politik
  Professorer: Politikere er låst i hensyn til middelklassen

  PODCAST: Jørn Henrik Petersen og Ove Kaj Pedersen påtaler en situation, hvor politikerne er låst mellem hensyn til det store flertal af vælgere, som har det godt, og hensynet til den sociale kontrakt, hvor udsatte får den nødvendige hjælp og støtte. Her bliver den kommende valgkamp central, mener de.