Henrik Kolind: Skab balance mellem central styring og lokal praksis

Formanden for landets kommunaldirektører opfordrer til at gå helt nye veje i nedsættelsen af Ledelseskommissionen. Få alle ledere med, skab en bred debat og husk, at styring spiller en stor rolle for lederens muligheder for at lede, skriver Kolind bl.a. i denne 6-punkts opfordring til regeringen.

1.  Husk at invitere praktikere indenfor

Det er afgørende, at der deltager praktikere i Ledelseskommissionen, så den har reel indsigt fra virkeligheden. Derfor skal ledere på alle niveauer i den offentlige sektor være rigt repræsenteret i kommissionen – det drejer sig både om kommunaldirektører, afdelingschefer på de store tunge fagområder og institutionsledere fra blandt andet skole og børn, ældre og det specialiserede voksenområde.


2. Skab en bred debat og masser af eksperimenter
Hvis Ledelseskommissionen skal bidrage til en positiv udvikling af den offentlige sektor, kræver det diskussioner på tværs af sektorer i hele den offentlige sektor og dialoger op og ned i styringskæden. Det kunne fx ske i form af styringslaboratorier.

3. Sørg for at koble ledelse til styring
Det er afgørende, at Ledelseskommissionen kobler ledelse til styring og dermed vilkårene for ledelse.

En del ledere føler sig ”omringet” af de mange styringskrav og procesreguleringer. Der skal skabes balance mellem central styring og lokal praksis, så styringen understøtter og bidrager meningsfuldt til kerneopgaven.

Data på tværs af områder og niveauer er en væsentlig parameter for at forbedre styring og måling af outcome, blandt andet på sundhedsområdet. Intelligent resultatstyring skal således kobles med tillidsbaseret ledelse, så der skabes et reelt ledelsesrum, lederne kan lede i.


4. Sæt fokus på god offentlig ledelse
Vi ved fra den kommunale sektor, at god ledelse betyder en afgørende forskel for en institutions performance. God ledelse er altså vigtigere end de styringsværktøjer, der har hersket i den offentlige sektor de sidste mange år. Hvis vi skal modernisere vores styringsværktøjer – og gå fra at måle på output til at måle på effekt – kræver det mere aktiv ledelse, mere dialog og kommunikation.

Samtidig stiller det store krav til offentlige ledere at mobilisere og aktivere borgerinddragelse samt offentlige og private aktører og få dem alle sammen til at samarbejde på tværs. Det bliver en af de væsentligste opgaver for vores ledere de kommende år.   


5. Inddrag de fagprofessionelle i styringsarbejdet
Velfærd skabes af fagprofessionernes viden og normer. Derfor er det afgørende, at Ledelseskommissionen sætter fokus på at skabe en tillidsbaseret styringsdialog, der fokuserer på faglig sparring og ledelse. Ledere skal altså have et større fagligt råderum til at opfylde de fastsatte mål og resultater.

Samtidig skal det sikres, at disse mål giver de fagprofessionelle handlerummet til, at deres faglige praksis kan være kernen. Sørg for at give dem redskaberne til at måle og reflektere, så de med deres praksis kan øge kvalitet og effekt.

6. Offentlig ledere i fremtiden
Mit ønske er, at resultatet af Ledelseskommissionens arbejde er med til at sikre gode rammevilkår, arbejdsbetingelser og råderum for offentlige ledere i fremtiden. Samtidig skal der stilles krav til, at vi ledere også skaber resultater, der bidrager til velfærd og service af høj kvalitet, som vores borgere og virksomheder har brug for.

 

Emneord: Ledelseskommission, Henrik Kolind, Kommunaldirektørforeningen, Kommunaldirektører, 180117, NPM, Offentlig styring, Ledelse og styring

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også