Historisk gennembrud for handicapkonvention: Forbud mod handicapdiskrimination på vej

Minister vil lave loven om, så det bliver forbudt at diskriminere mod handicappede. Det er det ikke i dag, og forslaget får støtte fra både S og DF.

Handicappede skal have samme muligheder som andre minoriteter for at klage, hvis de oplever at blive udsat for diskrimination.
 
Sådan lyder et forslag fra børne- og socialminister Mai Mercado (K), der med egne ord sender et "kraftfuldt signal".

- Hvis man har et handicap, og man oplever at blive diskrimineret, vil man få mulighed for at klage. Det betyder også, at man vil kunne få medhold og dermed få ord for, at man er blevet uretfærdigt behandlet.

Sådan siger børne- og socialminister Mai Mercado (K) om et forslag, hun rejser, om at forbyde diskrimination af handicappede også uden for arbejdsmarkedet.
 
Hun understreger, at forslaget ikke handler om tilgængelighed.
 
LÆS OGSÅ: Handicapstafetten
 
- Det betyder eksempelvis, at adgang til en restaurant, for eksempel en kørestolsrampe, ikke er med, siger Mai Mercado.
 
- Det vil simpelthen medføre store og øgede omkostninger. Så der har vi valgt at sige, at vi holder tilgængelighed uden for, siger ministeren.
 
Hendes forslag handler om "det indholdsmæssige", siger hun.

- Er man spastiker, og en restaurantejer oplever, at man ikke lige passer ind i klientellet, vil ejeren lovligt kunne bortvise en uden nogen forklaring. Og i øvrigt gøre det helt lovligt. Det vil man ikke kunne med det her forslag.

Både Danske Handicaporganisationer og Institut for Menneskerettigheder hilser det velkomment, at ministeren vil forbyde urimelig forskelsbehandling af handicappede, også uden for arbejdsmarkedet.
 
Og på Christianborg er der også øjeblikkelig opbakning til forslaget fra både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.
 
- Det er helt fantastisk, at det lykkes. Vi har altid arbejdet for en rettighedslovgivning, siger handicapordfører Karina Adsbøl (DF).
 
Mai Mercado ønsker at give handicappede mulighed for at klage, hvis de oplever forskelsbehandling. Men hun vil ikke stille skærpede krav om tilgængelighed for eksempelvis kørestolsbrugere. Det vil blive for dyrt, mener hun.
 
Og det møder forståelse hos S og DF.
 
- Det tror jeg, skal komme i næste hug, siger handicapordfører Orla Hav (S).
 
Emneord: Handicappede, Diskrimination, Handicapkonventionen, Mai Mercado, Socialministeren, Danske Handicaporganisationer, Institut for Menneskerettigheder, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne
Ritzau på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige har valgt Ritzau som primær leverandør af uafhængigt redaktionelt indhold....
Aktivitet: Artikler: 6985

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 12.02.17 anders Jakobsen
  fn menneskerettigheder på justitsministeriet hjemmeside

  FN og menneskerettigheder

  Den 10. december 1948 blev Verdenserklæringen om Menneskerettighederne vedtaget af FN’s generalforsamling.

  Verdenserklæringen beskriver de grundlæggende menneskerettigheder og omfatter borgerlige og politiske rettigheder såvel som økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Den fastslår, at alle mennesker uanset race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i erklæringen.

  Verdenserklæringen er ikke retligt bindende for medlemsstaterne. Man kan derfor ikke klage til FN eller klage til danske myndigheder eller domstole, hvis man mener, at en stat har krænket en eller flere af de rettigheder, der opregnes i erklæringen.

  Siden 1948 har FN imidlertid vedtaget en række folkeretligt bindende menneskerettighedskonventioner. De otte vigtigste er:

 • 12.02.17 anders Jakobsen
  FN menneskerettigheder på justitsministeriet,dk link..

  Danske borgere kan ikke klage til FN menneskerets domstol...men det kan de godt..omskrevet nedenfor på justitsministeriets hjemmeside
  " FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap.

  Danmark har tiltrådt alle de nævnte konventioner med undtagelse af FN’s konvention om vandrende arbejdstageres rettigheder.

  Når en medlemsstat har tiltrådt en konvention, har staten pligt til at sikre, at national lovgivning og praksis lever op til konventionens krav. Dette betyder, at man som borger kan påberåbe sig konventionen over for danske administrative myndigheder og domstole, hvis man mener, at konventionens bestemmelser overtrædes.

  Desuden giver nogle af de ovenfor nævnte konventioner en ret for enkeltpersoner til at klage til FN, hvis man mener, at ens rettigheder efter disse konventioner er blevet krænket (den såkaldte ”individuelle klageadgang”).

  Det er i dag muligt at klage over Danmark til FN’s Menneskerettighedskomité, FN’s Racediskriminationskomité, FN’s Torturkomité, FN’s Kvindekomité, FN’s Handicapkomité og FN's Børnekomité over krænkelser af henholdsvis FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder, FN’s Konvention om afskaffelse af alle former for racediskrimination, FN’s konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, FN’s konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder, FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap og FN's konvention om barnets rettigheder."

 • 12.02.17 anders Jakobsen
  handicapkonventionen

  Det er politisk bluff...."at lave historisk gennembrud".
  Det politiske bluff består i at sige..."FN's/EU's menneskerettigheder gælder i det danske samfund/arbejdsmarked men FN's /Eu's handicapkonventionen gælder ikke. Men ordet "ratificere" ..betyder tiltræde, gøre gældende. Men det politiske bluff består i at .."vi politikkere gør, handicapkonventionen gældende...men vi skal lige se om det gælder i samfundet...eller på arbejdsmarkedet". Det er jo bluff...

 • 10.02.17 willy
  Historisk gennembrud for handicapkonvention

  Med andre ord så vil SocialMinistern stoppede handicappede fra at bruge det dyre rets system til diskriminations sager, ved at lave en billigere klage administration, en slags ombudsmand, om du vil.
  Snakken om en restauratør ikke han afvise en spastiker er bare et amatør lov forslag, for restauratører afviser alle slags mennesker af alle mulige grunde og det vil være umuligt at påvise at det er på grund af et handicap.
  De handicappede bør bede om en ny minister der kan fremsætte ordenlige gennemtænkt lov forslag der ikke erstatter dommere med et kontor og lover vilde urealiserbare drømme.

 • 10.02.17 anders Jakobsen
  handicapkonventionen

  http://www.ft.dk/samling/20081/beslutningsforslag/b194/beh1/forhandling.htm?startItem=-1&noThread=1

 • 10.02.17 anders jakobsen
  handicapkonventionen

  ...2006...2009...2013...2017 hvornår kommer den næste minister og vil lave historisk gennembrud ...2021
  https://www.avisen.dk/regeringen-vil-give-handicappede-bedre-vilkaar_237854.aspx

 • 10.02.17 anders Jakobsen
  handicapkonventionen

  ...med syv års forsinkelse...
  https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=127181

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også