Hurra - vi er klar til bedre ældremad

450 millioner kroner til bedre ældremad og yderligere penge til værdighed. Det er nogle af elementerne i den nye finanslov. Jeg er begejstret – og melder, at vores medlemmer er klar til opgaven.

I en tid, hvor flere og flere kommunale køkkener bliver lagt sammen og lagt om til større produktioner, er den nye pulje på knap en halv milliard godt nyt.

Det er godt nyt for vores ældre medborgere på plejehjem og i eget hjem. Vi har brug for et stædigt og konstant fokus på, at vores ældre får god og nærende kost. Vi har i flere år sat fokus på, at alt for mange ældre er underernærede og at det har forfærdelige konsekvenser for helbred, trivsel og funktionsevner.

Hør Elisabeth fortælle om at være pårørende til en kvinde på 95 år, som vejer 35 kilo

Køkkenerne tilbage på plejehjem og leve-bo-miljøer
De mange millioner til bedre ældremad skal gå til at renovere, etablere og genetablere køkkener på plejehjem og leve-bo-miljøer, ligesom de kan bruges til forsøg med mere appetitvækkende måltider til hjemmeboende. Oveni kommer også ekstra to milliarder kroner i værdighedsmilliarden frem til 2020, hvor mad og ernæring er et af satsningsområderne. 

Hos os i Kost & Ernæringsforbundet giver det håb om, at medlemmernes faglighed får endnu mere plads. Det her er  vores kernefaglighed, og vi er klar til at løfte opgaven. Det handler ikke kun om maden på tallerkenen, men om hele måltidet.

Vi gør en forskel for de ældre medborgere
Derfor håber og tror jeg på, at de mange penge, der nu flyder ud, også betyder, at vi får endnu mere plads til at brede vores viden og ekspertise ud til endnu flere. Vores profession mestrer hele paletten fra tilberedning til servering. Vi kan vejlede, sundhedsfremme og behandle med mad og ernæring. Det har politikerne på Christiansborg nu fået øjnene op for, og det kommer til at gøre en forskel for vores ældre medborgere. 

Det er jeg helt sikker på. 

FAKTA: DET STÅR  I FINANSLOVEN

Bedre ældremad

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om, at det er afgørende at vores ældre borgere får en sund og nærende kost, og at der skabes de bedst mulige rammer for måltidet – både for borgere på plejehjem og for ældre i eget hjem. Pulje til bedre mad Med henblik på at understøtte det gode måltid er der enighed om at afsætte 450 mio. kr. i 2017 til en kommunal ansøgningspulje målrettet bedre mad tættere på borgerne. Puljen kan anvendes til at renovere, etablere og genetablere køkkener på landets plejehjem. De lokale køkkener understøtter, at borgerne kan inddrages i madlavningen, ligesom køkkener bidrager til, at maden bliver tilberedt tæt på de ældre, så der dufter af mad forud for måltidet, og så madlavningen er en del af hverdagen på plejehjemmet.

Der stilles krav om mindst 25 pct. kommunal medfinansiering af det enkelte projekt, med mindre der er tale om køkkener på fællesarealer i fx leve-bo miljøer. Det er en forudsætning for støtte, at det enkelte projekt ikke medfører huslejestigninger for beboerne. Herudover kan puljen anvendes til forsøg med nye, innovative tilgange til levering og anretning af mad, så der skabes mere appetitvækkende måltider for borgere, der modtager mad i eget hjem. Af den samlede pulje på 450 mio. kr. reserveres 425 mio. kr. til projekter målrettet etablering og genetablering af køkkener, og der reserveres 25 mio. kr. målrettet forsøg med styrket madkvalitet til ældre i eget hjem. 

Opfølgning på værdighedsmilliard 

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti er enige om at følge op på den værdighedsmilliard, der blev afsat i forbindelse med finanslovaftalen for 2016 med henblik på at understøtte kommunernes arbejde med en værdig ældrepleje. Kommunerne skal for hvert år frem mod 2019 redegøre for, hvordan midlerne fra værdighedsmilliarden udmøntes. Redegørelsen skal vise, hvordan den forudsatte udmøntning understøtter kommunens værdighedspolitik i forhold til livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring samt en værdig død.

Kommunerne skal følge op på anvendelsen af midlerne ved for 2016, 2017, 2018 og 2019 at indsende revisorpåtegnede regnskaber til Sundheds- og Ældreministeriet. Aftaleparterne er enige om, at der i foråret 2017 gennemføres en midtvejsevaluering af kommunernes anvendelse af værdighedsmilliarden i 2016 og kommunernes forventede anvendelse i 2017. Aftaleparterne gør endelig status for værdighedsmilliarden i foråret 2019. 

Kost- og Ernæringsforbundet på DenOffentlige.dk Kost & Ernæringsforbundet er fagforening og interesseorganisation for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige mennesker.   Forbundet forhandler løn og arbejdsvilkår, rådgiver om arbejdsliv o...
Aktivitet: Artikler: 98 | Events: 1 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

  • Overblik
  • Videndeling
  • Nyheder
  • Inspiration
  • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også