Hvorfor spilde millioner på udbud, når det nemt kan undgås?

Hvorfor skal det unødvendigt koste flere millioner skattekroner, når det offentlige indkøber opgaver hos rådgivervirksomheder? Branchedirektør Henriette Søltoft, DI Rådgiverne, blogger om ressourcespild i offentlige indkøb af rådgiverydelser.

Skal vi bare se på, at private rådgivervirksomheder og stat, regioner ogkommuner spilder millioner af kroner på ineffektive udbud, når det offentlige køber rådgiverydelser som f.eks. informationskampagner, arkitektopgaver, eller rådgivning om effektiviseringer?

Nej, siger vi i DI Rådgiverne, selvfølgelig ikke.

Læs mere fra DI - Dansk Industri

Erhvervslivets brancefællesskab, DI, er redaktør for eget indhold på DenOffentlige.

Læs flere historier, forslag og oplæg fra DI her.

Et helt nyt forskningsprojekt fra Center for forskning i offentlig-privat samspil på RUC, som offentliggøres i dag, dokumenterer, at rådgivervirksomheder i gennemsnit bruger, hvad der svarer til ni procent af en opgaves værdi, når de afgiver tilbud til det offentlige.

Typisk afgiver 5-6 virksomheder tilbud, og regnestykket viser, at op mod halvdelen af en opgaves værdi går til at forholde sig til udbudsmaterialet, deltage i dialogmøder og afgive tilbud.

Et eksempel. En kommune beder arkitektvirksomheder om detaljerede tegninger, selv om de reelt vurderer tilbuddene ud fra hovedidéen. Og ender med slet ikke at bruge dem, fordi inddragelse af borgerne viser, at projektet alligevel skal ændres radikalt.

Eller: En styrelse udbyder en informationskampagne i et åbent offentligt udbud, så mange bureauer byder på den. Inden vinderen er fundet, ønsker styrelsen at få præsenteret en stor del af løsningen som f.eks. den overordnede fortælling, det visuelle udtryk og oplæg til slogan. Spild af tid og penge for alle de bureauer, der bliver vraget.

Men også for skatteborgerne. De omkostninger, branchen har ved at producere deres ydelser, vil jo til en vis grad blive lagt oven i prisen.

Mange rådgivervirksomheder opgiver helt det offentlige marked. 80 procent af DI Rådgivernes medlemmer undlader ofte eller nogen gange at byde, alene fordi de vurderer, at brugen af ressourcer vil være ude af proportioner. Det skader Danmarks eksport, fordi referencer fra opgaver på hjemmemarkedet er afgørende for at vinde opgaver i udlandet.

Det er både absurd og unødvendigt. Sammen med Foreningen af Offentlige Indkøbere – IKA har vi fremlagt 18 enkle råd, der kan gøre hele forskellen. Det er blandt andet:

  • Stil ikke krav om, at selve opgaven skal løses i tilbuddet. Hvis det er nødvendigt, så begræns kravet til et afgrænset specifikt delelement – og begræns kravene til, hvor detaljeret tilbuddet skal være
  • Vælg som udgangspunkt altid begrænset udbud frem for åbne offentlige udbud
  • Udnyt udbudslovens nye muligheder for markedsafdækning.

Forskningsrapporten er et wake-up call for UdbudsDanmark, og vi håber de ansvarlige myndigheder sætter ind for at ændre udbudskulturen. Værktøjerne er blandt andet informationskampagner og kontrol med indkøb samt analyse af indkøbernes incitamenter og de drivkræfter, der ligger bag ressourcespildet.

Emneord: OPS, Offentligt privat samarbejde, Udbud, Udbudskultur, Udbudsregler, DI Rådgiverne, Private rådgivere, Henriette Søltoft, Dansk Industri, Udbudsvejledning, 290817

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også