Foto: Shutterstock

Færdselsstyrelsen melder ud: Stor ændring fra oktober

Infrastruktur

23/06/2021 10:55

Theis

Antallet af steder, du kan gå til køreprøve til almindeligt kørekort, bliver fastholdt på samme niveau som hidtil, når Færdselsstyrelsen overtager prøveafviklingen fra Politiet.

Fra 1. oktober 2021 bliver det prøvesagkyndige fra Færdselsstyrelsen du møder, når du skal aflægge køreprøve. Og nu er de byer, hvor både teoretiske- og praktiske prøver vil blive afholdt, lagt fast

”Det er en stor livsbegivenhed for rigtig mange at tage et kørekort, og jeg glæder mig over, at landkortet for prøveafviklingen nu er på plads – og over at vi kan fastholde køreprøveafviklingen lokalt, så det bliver muligt for alle danskere at gå til køreprøve inden for en rimelig radius fra deres hjem,” siger transportminister, Benny Engelbrecht.

Det blev besluttet som en del af politiforliget i december 2020, at Færdselsstyrelsen skulle overtage køreprøveafviklingen pr. 1. oktober 2021, og siden forliget har styrelsen arbejdet intenst på blandt andet at afklare, i hvor mange og hvilke byer, prøveafviklingen kunne ske.

Der er nu fundet 57 byer, hvor Færdselsstyrelsen fast kommer til at afvikle køreprøver, og ud over disse forventer styrelsen at videreføre en ordning med op mod 100 øvrige steder, som hidtil har haft samarbejde med politiet om afvikling af praktiske prøver for kørekort til knallert, motorcykel, tunge køretøjer, påhængsvogne, busser og traktorer. Der bliver helt overvejende tale om de samme byer som nu, blot med en anden adresse.

Så tæt på så mange som muligt

I arbejdet med at fastlægge, hvilke byer Færdselsstyrelsen kommer til at afvikle køreprøver i, har det primære kriterie at vælge ud fra været ’væsentlighed’; altså hvor vil køreprøveafviklingen kunne ske så tæt på så mange borgere som muligt

”Det er altid en afvejning, hvor man kommer flest borgere til gavn. Og der vil være kompromisser undervejs. Men med de 57 faste steder, Færdselsstyrelsen kommer til at afvikle køreprøver fra, mener jeg, at vi er så tæt på så mange som muligt. Og det glæder mig. Og over de kommende år er ambitionen også, at vi kan komme endnu tættere på endnu flere,” siger direktør i Færdselsstyrelsen, Stefan Søsted.

Ud over væsentlighedskriteriet har Færdselsstyrelsen også sammenholdt placering af nye steder for køreprøveafvikling med de steder, Politiet hidtil har afviklet køreprøver.

Hensigten har i den sammenhæng været, at hverken køreelever eller –lærere skal opleve en serviceforringelse i forbindelse med placering af køreprøveafvikling, når opgaven overgår til Færdselsstyrelsen.

Udvikling af kørekortområdet

På sigt vil Færdselsstyrelsen stå for en gennemgribende modernisering og digitalisering af kørekortområdet.

I første omgang er ambitionen dog at overtage området og fastholde en sikker drift over hele landet; altså at du fortsat kan tage dit kørekort, selvom det fra 1. oktober sker med prøvesagkyndige fra Færdselsstyrelsen. Der vil dog gå et stykke tid, før man kan forvente, at de nuværende ventetider begynder at falde.

”Det giver rigtig god mening at samle en række færdselsopgaver i Færdselsstyrelsen. Når opgaven med køreprøverne er samlet, er der også bedre mulighed for at flytte rundt på ressourcerne alt efter, hvor behovet er størst. Det er dog vigtig at holde fast i, at der er et meget stort arbejde forude med modernisering kørekortområdet. Det vil på sigt give borgerne en enklere og mere tidssvarende service for deres penge, og forhåbentligt nedbringe ventetiderne på områderne. Men det tager tid, og derfor er det også vigtigt at vi fra politisk hold ikke skaber urealistiske forventninger, for vi må regne med en overgangsperiode på 1-2 år, før borgerne for alvor vil opleve forbedringer,” siger Benny Engelbrecht.

Selvom køreprøveområdet bliver samlet helt hos Færdselsstyrelsen fra efteråret, er der ting som forbliver helt, som det plejer:

Når du skal til at tage kørekort, skal du fortsat kontakte en lokal kørelærer. Og det vil fortsat være kommunerne, der modtager ansøgninger om kørekort.

Mest Læste

Annonce