Letbanen fik en god start på året

Infrastruktur

27/2/20 7:55

Kristian V. Jensen

Passagertallene for januar er med 463.000 rejser tæt på Letbanens rekordmåned i november. Det viser Midttrafiks opgørelse for januar 2020.

Normalt er passagertallene for kollektiv trafik generelt lavere i januar måned på grund af studiestart omkring 1. februar. At Letbanens passagertal med 463.000 rejser ligger nogenlunde på niveau med rekordmåneden i november, giver Letbanen en positiv start på 2020. Året, hvor Letbanen er i drift på alle tre strækninger i alle 12 måneder. 

Midttrafik har tidligere udmeldt forventninger om 5,2-5,5 mio. passagerer i 2020.

I myldretiden om morgenen er Letbanen fyldt med pendlere, der kommer ind fra Grenaa- og Odder-strækningerne. Ligeledes er der fyldte tog fra Aarhus H mod Universitetet og Universitetshospitalet med de mange passagerer, der rejser ind til Aarhus med IC- og regionaltog. Passagererne er i høj grad pendlere, der har valgt kollektiv trafik frem for de trængselsramte veje i Aarhus. 

De store rejsestrømme bevæger sig primært fra oplandet og ind til arbejds- og uddannelsesstederne i Aarhus om morgenen og tilbage igen om eftermiddagen. Man kan derfor godt opleve halvtomme letbanetog på de afgange, der kører modsat myldretidstrafikken.

”Det er helt naturligt med de halvtomme letbanetog, der kører modsat retning af myldretidstrafikken. Sådan er den kollektive trafik indrettet. Det er naturligt, at der ikke er mange, der skal retur fra Universitetshospitalet, når letbanetogene vender deroppe om morgenen. Der er også langt færre, der skal mod Grenaa og Odder end mod Aarhus", fortæller Ole Sørensen, planchef hos Midttrafik.

Udviklingen i passagertal opgjort på månedsbasis ved opregning af rejsekortdata.

Annonce