Foto: Shutterstock

Ny aftale sikrer bæredygtigt byggeri

Infrastruktur

05/03/2021 11:11

Theis

Danmark får nu en ny national strategi for bæredygtigt byggeri. Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, SF, Konservative og Alternativet indgået en aftale, der sikrer indfasning af CO2-krav på alle større byggerier fra 2023.

Et bredt flertal i Folketinget er netop blevet enige om en aftale, der sætter de langsigtede rammer for en ambitiøs omstilling i den danske bygge- og anlægssektor. Den nye nationale strategi vil i de kommende år bidrage væsentligt til at sikre et kvalitetsbevidst, økonomisk ansvarligt og mere bæredygtigt byggeri.

Parterne bag aftalen er enige om, at der allerede fra 2023 skal indføres CO2-krav til nybyggeri, der er større end 1.000 kvadratmeter, og at der fra 2025 skal stilles CO2-krav til nybyggeri generelt. Det er desuden aftalt, at parterne løbende skal overvåge udviklingen i takt med, at byggeriet får flere og flere erfaringer med at bygge bæredygtigt.

”Jeg er utrolig glad for denne aftale, fordi vi nu har skabt et ambitiøst grundlag for bæredygtigt byggeri i Danmark. Vi kommer med aftalen til at bringe byggeriet ind i en ny grøn tidsalder, hvor klimavenlige løsninger går hånd i hånd med sunde, gode og billige byggerier”, siger indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek.

Han glæder sig over, at den nye aftale knæsætter en helhedsorienteret tænkning inden for byggeriet, hvor ny regulering kommer til at understøtte innovative løsninger i sektoren, godt håndværk, smidige processer og mindre ressourceforbrug. Det fremgår endvidere af aftalen, at erfaringsgrundlaget for bæredygtigt byggeri skal styrkes, hvilket på sigt skal bidrage yderligere til den grønne omstilling af den danske byggesektor.

Mest Læste

Annonce