Til lykke byrødder, nu venter arbejdet

Politik

28/11/2017

Jens Qvesel

Embedsmændene har ikke for meget magt, når politikerne påtager sig den politiske ledelse og bruger embedsmændene rigtigt, skriver Djøf i en hilsen til de mange folkevalgte rundt om i kommunerne.

Fra Djøf skal der lyde et varmt tillykke til alle Danmarks 98 borgmestre og de mange medlemmer af kommunalbestyrelserne rundt om i landet. At stå i spidsen for en kommune er et meget stort og ansvarsfuldt hverv. Al respekt for, at I har påtaget jer det. I får stor indflydelse. Og vil givetvis komme til at skulle træffe ubehagelige beslutninger, når enderne skal mødes og det står klart, at der ikke er råd til at indfri alle de politiske ønsker.

Om Djøf:

Djøf er faglig organisation for jurister, økonomer og samfundsvidenskabelige kandidater og studerende. Læs mere fra Djøf her.

I valgkampen har der været talt meget om, at arbejdsbelastningen er høj. Og at embedsmændene har for meget magt.

Det har de ikke, når I påtager jer den politiske ledelse og bruger jeres embedsmænd til at realisere politikken. Koncentrer jer om de politiske visioner for kommunens udvikling, uanset om det gælder børn, unge, ældre, skoler, hjemmepleje, madordninger, bæredygtige løsninger og det utal af andre opgaver, kommunerne skal løfte.

Hvis I vil sagsbehandle på alle områder, risikerer I at blive væltet af sagsbunkerne. Brug i stedet jeres embedsmænd til at komme med oplæg til, hvordan visionerne bliver til virkelighed. Efterlys ideer, alternativer, fordele og ulemper. Få belyst økonomi og jura, når ønskerne på de forskellige områder skal konkretiseres. Beslutninger skal træffes på et fyldestgørende grundlag. Stil også gerne krav om, at komplekse problemstillinger skal været præsenteret kort, præcist og forståeligt.

En embedsmand i Danmark er partipolitisk neutral. Man skal kunne betjene en hvilken som helst borgmester eller udvalgsformand uanset partifarve. Og erfaringerne viser, at det evner danske embedsmænd – i kommunerne, i regionerne og i staten.

Alle historier om KV/RV17 resultater

Vi har samlet alle historier om valgresultaterne på denne temaside.

Embedsmændene er ikke jeres modstandere, men aktive medspillere. En embedsmands fornemmeste opgave er at medvirke til at realisere de politiske beslutninger og bistå byrådene i deres arbejde. Og så skal de sikre, at forvaltningen i det daglige arbejde overholder landets love og regler. Selv om vi ind imellem ser ”sager”, hvor noget er gået galt, ligger Danmark heldigvis helt i toppen internationalt, når det gælder en dygtig og effektiv offentlig administration. Vi kan faktisk være stolte af embedsmændene i Danmark.

En god og veldreven kommune, der leverer høj service til borgere og virksomheder fordrer et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem politikere og forvaltning. Glæd jer. Det gør vi.

Mest Læste

Annonce