Danmark på vej til marginalisering i EU

Europa

04/7/18 5:00

Maja Kirstine Andersen

Danmarks fire EU-forbehold giver os nu flere og større vanskeligheder i samarbejdet. Derfor skal vi drøfte Danmarks fremtid i EU.

Europæerne vil inden 2030 være de ældste i verden. Europas andel af verdens befolkning er faldende. Den økonomiske vækst i Europa er mindre end i Asien og USA.

Europa-Kommissionen udgav den 1. marts 2017 hvidbogen om Europas fremtid. Den indeholder fem mulige scenarier for Europas fremtid spændende fra tilbagerulning, til kun at omfatte frihandel, til en føderal udvikling. Hvidbogen skulle give en bred offentlig debat, som dog ikke blev til meget andet end scenarierne. Men baggrunden for hvidbogen er stadig vigtig og højaktuel.

Europabevægelsen Blog

Debattøren er en del af Europabevægelsens panel af bloggere på DenOffentlige. Se andre indlæg her

Her bidrager en række erhvervsfolk- og organisationsfolk, kulturpersonligheder, undervisere og tidligere toppolitikere med interesse for det europæiske samarbejde til at styrke debatten om EU.

Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning

 

Siden Hvidbogens udgivelse har der været valg i Tyskland, Frankrig og USA, og det er ikke for meget sagt, at den økonomiske verdensorden er under forandring. Dette – sammenholdt med USA's ændrede holdning til frihandel og kravet om, at europæerne skal bære en større del af forsvarsudgifterne i NATO - gør det nødvendigt at forstærke samarbejdet i EU. Lad os derfor se på de danske forbehold.

3 af 4 forbehold kan spænde ben for fremtiden

Unionsborgerskabet. Dette forbehold er nu uden betydning, fordi unionstraktaten fastslår, at unionsborgerskabet udelukkende er et supplement til det nationale statsborgerskab.

Forsvarsforbeholdet får voksende betydning, fordi 25 EU-lande er gået sammen om et tættere forsvarssamarbejde i PESCO (Permanently Structured Cooperation). Kun Storbritannien, Malta og Danmark står udenfor. Forssvarssamarbejdet forbliver forankret i NATO.

Retsforbeholdet vil få voksende betydning. Efter at danskerne i 2015 stemte nej til en tilvalgsordning, lykkedes det at få en operationel aftale om tilknytning til Europol på mellemstatsligt grundlag. Det løste en del af problemerne; men når de øvrige EU-lande løbende udvider samarbejdet inden for retlige og indre anliggender, vil Danmark igen få problemer. Danmark har ifølge Lissabontraktatens protokol 22 stadig mulighed for at vælge tilvalgsordningen.

Euroforbeholdet bliver sandsynligvis det vanskeligste at afskaffe. Danmark er tilknyttet euroen, således at kronen må svinge plus/minus 2,25 pct. i forhold til euroen. Dertil kommer, at vi er med i Finanspagten og overholder EU's krav til økonomien. Endvidere overvejes medlemskab af Bankunionen. Når Storbritannien er ude af EU, er Danmark det eneste EU-land, som har et juridisk gyldigt euroforbehold. I dag er 19 EU-lande medlemmer af eurosamarbejdet; men efter Brexit er alle EU-lande undtagen Danmark traktmæssigt forpligtet til euromedlemskab, når deres økonomi tillader det. Det kan marginalisere Danmark i det økonomiske samarbejde.

Politisk kortsynethed giver bagslag

Den politiske situation i Danmark i juni 2018 er, at statsministeren i sin tale på Europadagen den 9. maj understregede vigtigheden af Danmarks EU-medlemskab, men fastslog at der ikke kommer folkeafstemning om forbeholdene på denne side af et folketingsvalg. Socialdemokratiets formand har i juni meldt ud, at afskaffelse af forbeholdene ikke er på deres dagsorden.

Undersøgelser viser, at 77 % af danskerne mener, at EU-medlemskabet er godt for Danmark, men de viser også, at danskerne stadig vil bevare forbeholdene. Det er derfor vigtigt at skelne mellem nutiden og fremtiden. Det går jo godt. Ja, men verdenssituationen ændrer sig, og EU vil ændre sig med den fransk-tyske akse som hoveddrivkraft og reformer, ikke mindst på det økonomiske område.

Bliver Danmark marginaliseret i EU? Nej, men Danmark risikerer at marginalisere sig selv, hvis vi ikke deltager fuldt ud i EU-samarbejdet. Et mundheld siger, at politikeren tænker på næste valg, statsmanden tænker på næste generation. Vi skylder de næste generationer at tænke på dem.