Alt for mange Samværssager ender i Statsforvaltningen

Velfærd

21/03/2013 23:42

Jesper Lohse

Mere end 20 pct. af de mange forældrepar, der hvert år vælger at gå fra hinanden i Danmark, får spørgsmålet om en samværsordning for deres fælles børn afgjort i det offentlige, nemlig i Statsforvaltningen. Det viser en undersøgelse fra Danske Familieadvokater. – Og det er problematisk, for det er statsforvaltningerne slet ikke gearede til, mener familieadvokaterne.

Intentionerne i den nye forældreansvarslov er, at skilsmisseforældre i vid udstrækning selv skal finde ud af at tage de fælles beslutninger, som sikrer en god fremtid for dem og deres børn – og det gør rigtig mange forældre også. Det viser en stor undersøgelse blandt 1.100 skilsmisseforældre, som analyseinstituttet Userneeds har foretaget for Danske Familieadvokater.

64 pct. af forældrene oplyser således, at de har talt sig til rette om en deleordning, i nogle tilfælde efter en vejledende samtale hos en advokat. Men en stor restgruppe af skilsmisseforældre på knap 21 pct. får deres sag behandlet i en af landets fem statsforvaltninger – og det er problematisk, mener foreningen af Danske Familieadvokater:

”Det største problem med Statsforvaltningen – som jo er en offentligmyndighed – er, at man fra systemets side bilder sig ind, at den myndighed, der skal træffe afgørelse i sagen, også kan rådgive begge parter på én gang. Og det kan man naturligvis ikke. Derfor bliver de stakkels forældre mødt af en sagsbehandler, som leverer en blandet landhandel bestående af lige dele generel vejledning og stillingtagen i den enkelte sag. Mange forældre har derfor svært ved at gennemskue processen, og en del – ikke mindst mange fædre – føler sig utrygge og har ikke oplevelsen af, at der bliver lyttet til deres side af sagen,” siger familieadvokaterne formand, Helle Larsen og fortsætter:

”Hvis man vil skabe den nødvendige tryghed og retssikkerhed i statsforvaltningerne, så skal systemet også erkende, at når man har en partafhængig proces, så har hver part brug for individuel rådgivning. Med så mange samværssager har det offentlige et stort ansvar for, at der foregår en ordentlig sagsbehandling.”

Ifølge undersøgelsen har 5 pct. af samværssagerne været så konfliktfyldte, at de måtte afgøres ved et forlig eller en dom i retten. En domstolsafgørelse er imidlertid ikke længere nogen mulighed, hvad angår deleordning. Det blev skilsmisseforældre afskåret fra pr. 1. oktober 2012 som følge af en folketingsbeslutning.

Stor utilfredshed med statsforvaltningerne
Udover den manglende konkrete rådgivning af hver part og det forhold, at parterne oftest møder uden advokat, har landets statsforvaltninger problemer med lange ventetider og sagsbehandlere, der ikke har de rette kompetencer til at agere i de ofte meget konfliktfyldte forældreansvarssager. Disse problemer afspejler sig med al tydelighed i undersøgelsen:

Knap 40 pct. af skilsmisseforældrene klager over en for lang sagsbehandlingstid i statsforvaltningen. Ifølge undersøgelsen følte 30 pct. af forældrene sig ikke trygge ved den sagsbehandling, de modtog. Knap 23 pct. følte ikke, at sagsbehandleren virkede fagligt kompetent, og næsten 25 pct. syntes, at sagsbehandleren var dårlig til at lede møderne.

Hvad fædrene angår, ser det endnu værre ud: Godt 40 pct. af fædrene følte sig således utrygge ved sagsbehandlingen, og fædrene er også i langt højere grad end mødrene utilfredse med den afgørelse, de fik i Statsforvaltningen.

Sørg for at få anden rådgivning
Ifølge undersøgelsen mener knap 52 pct. af skilsmisseforældrene, at det ville have bidraget positivt til processen, hvis de havde fået professionel bistand fra en advokat, der kun rådgav dem. Og familieadvokaternes formand opfordrer da også forældrene til at søge rådgivning, inden de skal i Statsforvaltningen, eller – i bedste fald – måske for helt undgå at skulle igennem et langt og frustrerende forløb i det offentlige.

”Vi oplever stadig flere, som gerne vil købe en time hos en advokat for at få viden om, hvordan de står. Rigtig mange har behov for at få en kontant gennemgang af deres sag og en benhård vurdering af deres muligheder – ’er det realistisk at få en 7-7-deleordning, eller skal jeg hellere gå efter noget andet?’, ’har jeg en chance for at få udvidet samvær med min søn?’ osv. Den form for individuel rådgivning kan man jo ikke få i Statsforvaltningen,” siger Helle Larsen.

En anden mulighed er, at man som skilsmissepar går sammen til en såkaldt familiemediator: ”En mediator kan bistå parterne til selv at løse af konflikten under kyndig ledelse,” lyder rådet fra Helle Larsen.

Læs mere om undersøgelsen her

Diverse fakta

  • - 40 pct. at alle ægteskaber ender i en skilsmisse.
  • - Hvert år kommer der cirka 25.000 nye skilsmissebørn i Danmark.
  • - Statsforvaltningerne behandler årligt cirka 20.000 sager, hvor forældrene er uenige om forældremyndighed, barnets bopæl eller fordelingen af samvær.
  • - I forbindelse med den seneste ændring af forældreansvarsloven har Folketinget pr. 1. oktober 2012 lagt endnu flere opgaver over i statsforvaltningerne. Det betyder bl.a., at spørgsmålet vedr. samvær ikke længere kan afgøres ved en domstol – så alle tvister vedr. dette skal fremover afgøres i Statsforvaltningen. 

Mest Læste

Annonce