Socialchefernes årsmøde:

Velfærd

27/10/2016 09:50

Tina Juul Rasmussen

Formand Helle Linnet gik i sin beretning blandt andet i brechen for medarbejderne i jobcentrene, som løbende er udsat for kritik.

- Jeg kan ikke udelukke, at vi i samtalen med borgeren kan blive bedre til at holde fokus på beskæftigelse og så lade den lediges eventuelle problemstillinger med misbrug, psykiatriske lidelser eller social fobi sejle sin egen sø. Men det er jo langt hen ad vejen en faglig vurdering, der siger, at det ikke nytter at sætte et menneske med multible problemstillinger ud på en arbejdsplads hvis de slet, slet ikke kan magte det.

FSD Socialchefer i Danmark

FSD Socialchefer i Danmark er udgivere på DenOffentlige, hvor de deler viden og erfaringer. 
 Læs flere indlæg fra FSD og dens medlemmer her. 

 

- Selv om erhvervslivet i flere sammenhænge har givet håndslag på, at de vi være med til at løfte opgaven med at få de ledige integreret på arbejdsmarkedet, så har de jo endnu ikke prøvet at få de tungeste. Vi har altid sendt de bedste, de jobparate, fordi vi gerne vil kunne komme igen, og fordi vi gerne ser, at matchet bliver en succes for både borger og virksomhed.

Tillid eller måling?
Sådan sagde landsformand for FSD, Helle Linnet, blandt andet i sin beretning til foreningens Årsmøde her til formiddag med henvisning til beskæftigelsesministerens nylige kritik af jobcentrene om svigt af de svageste ledige.

- Jeg må formode, han er fejlciteret. Ministeren ved da, at vi har brugt ufatteligt mange kræfter på at opfylde retssikkerhedsloven og advisere og rådgive borgere om deres ændrede forsørgelsesgrundlag. At vi i den grad er oppe på mærkerne for at få de ledige i arbejde også i småjobs - og i forhold til indsatsen for de svageste: Er det måske ikke i den netop ende, vi er startet med at se på beskæftigelsesperspektivet, da det jo er en stor, tung og ofte meget omkostningskrævende indsats, der er brug for – og her har det ikke hjulpet at selvsamme minister har fjernet mange, mange millioner fra de budgetposter, der netop giver mulighed for at støtte op om de svageste.

Læs Helle Linnets beretning her.

FSDs årsmøde åbnede  i dag kl. 9.30 med cirka 175 deltagere fra landets kommuner og aktører på velfærdsområdet. Temaet for årsmødet er måling af velfærd - med afsæt i den verserende debat om resultatbaseret styring, New Public Management kontral tillidsbaseret ledelse i den offentlige sektor. 

Årsmødet byder senere på dagen velkommen til både Udlændinge, integetratons- og boligminister Inger Støjberg samt social- og indenrigsminister Karen Ellemann. 

Mest Læste

Annonce