null

Tybovej 2

6040

Egtved

Telefon: 61 31 36 36

http://landdistrikterne.dk/

[email protected]

Tilmeld nyhedsbrev

Landdistrikternes Fællesråd arbejder for en positiv udvikling i landdistrik­terne. Dette med fokus på at forbedre de basale rammevilkår indenfor:

Fysisk bosætning

Sikre finansiering til boliger, så bosætning ikke hæmmes. Sikre bedre økonomi til landkommuner, så service tilbud kan opretholdes og bosætning forsat er attraktiv.

Erhverv og beskæftigelse

Sikre finansiering til investering og udvidelse af erhvervsejendom. Lempelse af Planlov i landzone og kystnærhedszone, så erhverv i udvalgte tilfælde kan udvikles og sikre vækst.

Uddannelse

Skabe tilbud om grundskoler og ungdomsuddannelser. Decentral placering af videregående- og universitetsuddannelser for at sikre sammenhæng til erhvervsliv og bosætningen til hele landet.

Infrastruktur

Hurtig og stabil bredbåd og mobilbredbånd for at fremme bosætning og erhverv. Udvikling af danske havne. Nedsættelse af færgepriser.

Sundhed og tryghed

Sikring af læger til alle landets sygehuse og praktiserende læger til alle egne. Sikre apoteker i nærområder. Lige sundhedstilbud til alle.

5-Punktsplan

Landdistrikternes Fællesråd er en partipolitisk neutral interesseorganisation (NGO). Vi arbejder med landdistriktsudvikling på to niveauer – det overordnede politiske for at sikre bedre rammevilkår – og de mere borgernære rettede tiltag, der skal motivere de enkelte lokalsamfund til selv at skabe udvikling.

Vi kommunikerer direkte med folketingsmedlemmer, ministre og em­bedsmænd i ministerierne, kommuner og regioner. Vi rejser debatter samt arrangerer høringer, konferencer og lignende og sætter dagsor­den i medierne på landdistriktsområdet.

Medlemmer

Landdistrikternes Fællesråd har en bred kreds af medemmer, der alle er engageret i udviklingen af landdistrikter

A-medlemmer: landsdækkende organisationer

B-medlemmer: kommuner og regioner

C-medlemmer: kommunale landsbyråd

D-medlemmer: landsbyer og enkeltpersoner

Læs vores brochuer her. Eller hent den printervenlige version her.

Seneste artikler

Seneste blogindlæg

Seneste pressemedelelser

Seneste cases

Navnenoter