Landdistrikter roser S-forslag om decentralisering af SKAT

Politik

16/03/2017 08:30

Noa Jankovic

Socialdemokratiet foreslår 1000 nye medarbejdere til SKAT i provinsen. Forslaget møder opbakning fra Landdistrikternes Fællesråd.

Socialdemokratiet fremlægger torsdag en ny plan for SKAT, der skal mindske det såkaldte skattegab.

Planen handler blandt andet om at der skal ansættes 1000 helt nye medarbejdere, som skal placeres på fire nye skattecentre; et i den øverste del af Jylland; et i den nederste del; et på Fyn og et på Sjælland eller Lolland-Falster. Det skriver Avisen Danmark, Jysk Fynske Mediers fællessektion.

Udflytning af statslige arbejdspladser

Vi har samlet alle historier om udflytningsplanerne.

Læs meget mere her

Hos Landdistrikternes Fællesråd, der arbejder for bedre rammevilkår uden for de største byer og taler yderområdernes sag over for regeringen og Folketinget, tager man godt imod Socialdemokratiets udspil.

- Det er meget positivt, at Socialdemokratiet foreslår, at man opretter nye regionale skattecentre i Danmark. SKAT løser opgaver for borgere og virksomheder i hele landet. Derfor bør arbejdspladserne også være fordelt i hele landet, siger formand Steffen Damsgaard.

Landdistrikternes Fællesråd, som var blandt de største fortalere for regeringens udflytningsplan, mener, at Socialdemokratiets plan vil gavne SKAT.

- Jeg er overbevist om, at det vil have en række positive konsekvenser, ikke alene i forhold til at skabe et land i bedre balance, men også med henblik på at styrke opgavevaretagelsen i Skatteministeriets koncern, hvor planen blandt andet lægger op til at der skal arbejdes intensivt med at nedbringe skattesnydet i Danmark, siger Steffen Damsgaard.

Han hæfter sig særligt ved, at Socialdemokratiet foreslår, at centrene skal ligge i yderkommuner og dermed uden for de fire-fem største byer.

- Jeg er meget glad for, at Socialdemokratiet kommer med et forslag, der handler om at sikre en bedre balance i fordelingen af statslige arbejdspladser, siger han.

Landdistrikternes Fællesråd har længe været varm fortaler for at placere de 1000 nye medarbejdere i eksisterende skattecentre uden for de største byer. Rådet har samtidig foreslået, at fem eller seks af SKAT's kommende styrelser - i den endnu ikke fastlagte styrelsesstruktur - skal placeres i landdistrikter uden for hovedstadsområdet.

- Med signalerne fra skatteministeren og Socialdemokratiets formand bør der være grundlag for at finde en god løsning for SKAT's placering med skattecentre og styrelser rundt i hele landet, siger landdistriktsformanden.

Landdistrikternes Fællesråd har løbende dialog med Folketingets partier og skatteminister Karsten Lauritzen i forhold til den fremtidige organisering af Skatteministeriets koncern.

Mest Læste

Annonce