Landdistrikter: Styrk det nære politi og genindfør landbetjenten

Social

11/02/2020 13:16

Kristian V. Jensen

Flere nærpolitistationer og en genindførelse af den gamle landbetjent. Sådan lyder anbefalingerne fra Landdistrikternes Fællesråd forud for forhandlingerne om en ny politireform.

Der er ikke mange af hans slags tilbage.

Landbetjenten, der sad på sit kontor i en af de gamle kommunale hovedbyer, hilste på borgerne i Brugsen og kunne holde de lokale lømler i ørene med en bestemt samtale fra tid til anden.

Både politireformen og strukturreformen har op gennem nullerne rømmet landet for de gamle landpolitistationer, som i centraliseringens navn har ladet livet til fordel for sammenlægninger og nedskæringer. Udviklingen har været så markant, at mens der i 2008 var 140 landbetjente i Danmark, lød tallet i 2011 på 105. I september 2017 var der 20 tilbage. Det viser en aktindsigt fra Rigspolitiet, som Dagbladet Information tidligere har beskrevet.

Derfor er det afgørende, at de aktuelle politiforhandlinger styrker det nære politi, mener formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

- Når man gennem årtiers centralisering har støvsuget politikredsene for det nære landpoliti, har man altså ikke alene mindsket trygheden, man har også svækket muligheden for en forebyggende og kriminalpræventiv indsats, siger han og uddyber:

- Landbetjenten har historisk sikret den lokale tryghed samtidig med, at en lokal betjent har haft en vigtig forebyggende og kriminalpræventiv funktion. En landbetjent kender de lokale rødder, deres baggrund og familie og har på den måde kunnet være med til at afværge en kriminel løbebane ved at gribe ind tidligt, siger han.

Det er dette princip bag landbetjenten, som Landdistrikternes Fællesråd ønsker, at man viderefører i det kommende politiforlig, forklarer Steffen Damsgaard.

Fra regeringens side lyder tonerne, at man vil styrke det nære politi. I et interview med Berlingske i begyndelsen af februar meldte statsminister Mette Frederiksen sig klar til at halvere Rigspolitiet til fordel for blandt andet at etablere 20 nye nærpolitistationer og flere landbetjente.

Det er gode takter fra regeringens side, mener Steffen Damsgaard, der dog gerne ser, at antallet af nærpolitistationer bliver endnu større.

- I mit perspektiv skal vi tilbage på niveauet før 00'ernes store reformer. Tilstedeværelsen af lokale politistationer kombineret med landbetjente er altafgørende for trygheden i et lokalsamfund, og det spiller en rolle i bosætningsmønstrene, siger han og uddyber:

- Det er alt andet lige med til at skabe mere attraktive lokalsamfund, at landbetjenten er tilstede i dagligdagen, i bybilledet samt på det lokale kontor. Det samme gælder for nærpolitiet og nærpolitistationerne i de mindre provinsbyer, hvor synlighed og tilstedeværelse er vigtigt sammen med en bemanding af lokalttilknyttede betjente, som ud over den kriminalpræventive indsats også har lokalt kendskab og ressourcer nok til at klare de politimæssige opgaver med lovovertrædelser og forbrydelser.

Foto: Landistrikternes Fællesråd

Mest Læste

Annonce