Ønske fra landdistrikter: Hold fast i maritime jobs i yderkommuner

Politik

21/03/2017 15:29

Noa Jankovic

Søfolk fra den danske offshore-branche har for manges vedkommende bopæl i de danske landdistrikter. Derfor anbefaler Landdistrikternes Fællesråd, at regeringen udvider nettolønsordningen til at gælde hele den maritime offshore.
I starten af marts lancerede erhvervsminister Brian Mikkelsen, at samtlige lovforslag med væsentlige virkninger for udviklingen i landdistrikterne fremadrettet skal vurderes i forhold til deres konsekvenser. Det er et fornuftigt tiltag, som oplagt kan bruges til at vurdere en udvidelse af nettolønsordningen til hele offshore.   Nettolønsordningen sikrer mere konkurrencedygtig danske søfart, da rederierne kan aflønne søfolkene med en nettoløn, hvilket sænker omkostningerne. Skatteordningen gælder i dag på de fleste danske handelsskibe, men omfatter ikke alle offshore skibene. Det kan betyde et tab af arbejdspladser i landdistrikterne, da Danmarks nabolande i dag har mere konkurrencedygtige skatteordninger.   - Når man kigger på de danske offshore-søfolks bopæl, så er der ingen tvivl om, at en udvidelse af nettolønsordningen vil have rigtig positive konsekvenser for vores landdistrikter. For én ting er, at flere af Danmarks stærke maritime klynger er i yderområderne. Men endnu vigtigere er det, at rigtig mange søfolk bor med deres familier i yderområderne, og dermed bidrager til vækst og aktivitet her. Det skal vi holde fast i, fortæller Anne H. Steffensen, adm. direktør i Danmarks Rederiforening.   Det er også baggrunden for, at Landdistrikternes Fællesråd anbefaler, at sømandsskatten skal omfatte hele den maritime offshore. For når det er svært at skabe aktivitet i en række af landets yderkommuner, så giver det mening at kigge til de erhverv, som betyder noget netop der. Og her er søfart en jobskaber, som sætter streg under vækst i hele landet, da 49 pct. af de danske søfolk bor i en yderkommune.   - Der er brug for alle gode kræfter, når det gælder om at skabe aktivitet i hele Danmark. Her har regeringen heldigvis klare ambitioner, og derfor er det også naturligt at se på søfarten, som er et af flere vigtige erhverv i landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, og fortsætter:    - Offshore-søfolkene bor i stor stil i landets yderkommuner, og der er et yderligere jobpotentiale. Derfor er det et problem, at flere af de danske rederier ikke har lige vilkår med konkurrentlandene. Det og andre forhold bør regeringen rette op på med et kommende vækstudspil i forlængelse af det maritime vækstteam, som den selv har sat i søen.   Det er også en af de ting, som Anne H. Steffensen forventes at tale om, når hun taler på Landdistrikternes Fællesråds årsmøde den 31. marts. Her vil hun varme yderligere op til modtagelsen af det maritime vækstteam, som står overfor at aflevere sine anbefalinger til Brian Mikkelsen i de kommende uger. 

Mest Læste

Annonce