Regeringen nedsætter landsbyudvalg

Politik

14/7/17 11:00

Noa Jankovic

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) har nedsat et udvalg, der skal sætte et fornyet fokus på landsbyernes fremtid, og hvordan de kan være levedygtige. Formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, er blandt medlemmerne.
Mens den samlede befolkning er vokset med fem procent på ti år, er indbyggertallet på landet og i landsbyerne faldet med syv procent.   Mange landsbyer har omstillet sig og fundet nye veje, bl.a. båret af et stærkt foreningsliv og ny erhvervsudvikling. Andre oplever fortsat tilbagegang i befolkningstal, beskæftigelse mv. Derfor besluttede forligskredsen, der stod bag den politiske aftale om moderniseringen af planloven, at der nedsættes et udvalg med fokus på landsbyudvikling.   Erhvervsministeren har udpeget 10 medlemmer med kompetencer inden for flere områder, bl.a. erhvervsudvikling, fysisk planlægning, foreningsliv og offentlig service. Formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard er blandt medlemmerne.   - Det er af afgørende betydning for udviklingen i landdistrikterne, at vi politisk får et fornyet fokus på, hvordan vi skaber rammer for, og udvikler flere levedygtige landsbyer. Mens de såkaldte kommunale centerbyer klarer sig godt, oplever vi nemlig en dobbelt urbanisering, hvor befolkningstallet forskydes fra nogle landsbyer og lokalsamfund til såvel de mellemstore og de større byer, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.   Han ser derfor frem til arbejdet i Udvalget for levedygtige landsbyer.   - Jeg glæder mig over, at regeringen har udpeget mig som repræsentant for Landdistrikternes Fællesråd til Udvalget for levedygtige landsbyer, der skal identificere og perspektivere udfordringer og muligheder for så vidt angår landsbyers udvikling, siger Steffen Damsgaard.   Udvalget har fået et kommissorium, hvor formålet bliver beskrevet som værende at komme "med konkrete anbefalinger til omstilling og fornyelse i retning af levedygtige landsbyer" og "at bidrage til regeringens ambition om vækst og udvikling i hele Danmark".   Hos Landdistrikternes Fællesråd har man da også store forventninger til udvalget for levedygtige landsbyer, der skal arbejde frem til slutningen af marts 2018 med at levere konkrete anbefalinger til regeringen.   - Forhåbentlig kan udvalgsarbejdet ende ud i en række konkrete anbefalinger til, hvordan landsbyer kan være levedygtige og løbende omstille sig med udgangspunkt i de borgere, som bor og driver erhverv dér. Det er der i den grad behov for, siger formand Steffen Damsgaard.   Udvalgets formand bliver Jens Kr. A. Møller, direktør for DLR Kredit A/S, der yder lån til landbrugs- og byerhvervsejendomme.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce