International radioekspert: Drop lukning af FM-radioen

Det er meningsløs reguleringsiver, når Danmark vil gå enegang og lukke FM-radioen, skriver internationalt kendt civilingeniør.

Det er meningsløs reguleringsiver, når Danmark vil gå enegang og lukke FM-radioen, skriver kendt radioingeniør.
Der er forslag om at lukke FM Radiofonien, slukke senderne og nedlægge nettet i 2021. Mange kritiserer og undrer sig, og det med god grund. Lad os se på mulige begrundelser for, at det kunne haste. Er det:
 
⦁ For at følge Norge, der som det første land i verden slukkede FM radioen d. 1. januar i år til stor gene for særligt bilisterne - herunder også turister - i landet?  
⦁ Kunne det være, at nye teknologier og tjenester presser sig på for at kunne benytte FM frekvenserne?
⦁ Er det fordi den tyve år gamle bedre og billigere DAB+ teknologi (Digital Audio Broadcasting) kunne blive den kommende aftager af FM tjenesterne (men i et helt andet og højere frekvensbånd, Bånd III))?  
 
Det korte svar på alle tre spørgsmål er nej. Det lidt længere er, nej, Danmark har intet at vinde ved at gå enegang. Vi har i dag både DAB radio net (som netop er blevet opgraderet til DAB+ standarden) og FM radio, side om side i hver deres frekvenser. En unik situation for kunderne (lytterne), fordi vi selv kan vurdere styrker og svagheder og iøvrigt shoppe lidt mellem de forskellige radioer. Måske har nogen købt en ny DAB+ radio til køkkenet efter den gamle måtte til elektronik-skrot, mens bilen stadig er udstyret med den gode gamle FM-modtager og soveværelset med en gammel clockradio.
 
Lytternes dilemma
 
Engang var radio bare radio. Ligesom en telefon var en telefon, og et tv et tv. Sådan er det som bekendt ikke længere, og for radiolyttere er udbuddet både blevet større og mere kompliceret end blot at vælge mellem DAB+ og FM eller begge. Flere og flere lyttere ”konverterer” til radiolytning på internettet via hjemmets WLAN router, modtaget på enten smartphone, som man allerede har eller en prisbillig dedikeret internet radio koblet hjemmets på Ethernet kabel/WLAN. Her kan man så modtage verdens over 100.000 internet radiostationer, mange med enormt spændende indhold og fremragende lydkvalitet, ofte i stereo. Helt gratis!
 

Få overblik fra DenOffentlige

DenOffentlige er nyheder, debat og videndeling uden betalingsmur

Prøv vores nyhedsbrev og bliv opdateret på Danmarks udvikling og udfordringer hver dag.  

Ude på gaden står den nye bil komplet med FM radio (forbundet til den nyeste GPS navigator). Her får vi trafikmeldinger, nyheder og musik i høj kvalitet med dækning hvor end i Verden vi kører. Det sker uden digitalt ”hakkeri” og sorte områder. En lukning af FM-sendenettet i Danmark vil tvinge bilejere til at lave kostbar ”Open Heart Sugerey” i instrumentpanelerne for at erstatte den FM Radio, der virker fremragende. Det er vanskeligt at se meningen, når man er forbruger.
 
Et gabende tomt frekvensbånd
 
Jeg har ikke hørt tekniske forslag fra et eneste af ITU’s (den internationale organisation for frekvensregulering) 195 medlemslande til med mening at bruge FM båndet til noget nyt! Det kan selvfølgelig være fristende for de regulerende myndigheder (I Danmark: Energistyrelsen) at ”pille lidt” ved systemerne, som man nu gør i medieudspillet, hvor forslaget til et medieforlig siger lukning af FM i 2021. 
 
På den ene side har vi FM Radio, der, set med regulatorens øjne, udnytter de sparsomme frekvensressourcer meget dårligt. Det er blevet trængsel i luften med alle de nye trådløse teknologier, og derfor er der opstået en stærk interesse for at anvende stadig mere frekvenseffektive standarder. FM kanalerne ligger med hele 100 KHz afstand, hvilket er uhørt højt sammenlignet med f.eks. DAB+ allokeringerne. Det kan derfor være relevant at spørge, om denne dårlige frekvenseffektivitet da ikke er et tungtvejende argument for at lukke FM. Det enkle svar er, jo da. Hvis man altså står og venter på at kunne bruge FM båndet til en ny og internationalt besluttet banebrydende radio standard. Det gør man bare ikke. 
 
Danmark kan i øvrigt ikke gå enegang med nogen ny radioteknologi i FM Båndet. Vi har pligt til at koordinere med vore naboer Tyskland og Sverige, hvis vi pludselig bruger et radiospredningsbånd på en ny måde. Radiosignalerne stopper jo ikke ved grænsen, og indbyrdes forstyrrelser kan kun undgås via en kompliceret teknisk koordinationsprocedure. Så her kan Danmark ikke gå enegang.
 
Ved en eventuel lukning af FM vil der ikke automatisk komme en ny og bedre teknologi på markedet. Man kan da godt slukke FM senderne, men så får man blot et et gabende tomt frekvensbånd i mange år fremover. Så længe, der ikke står store interessenter og banker på, for at få FM frekvenserne til noget nyt, så må regulatørerne indtil videre have is i maven, og nyde FM radioens kvalitet, lave pris og meget store udbredelse. Ingen har glæde af at sætte en fiktiv deadline på en FM nedlukning som kun få i øvrigt efterspørger.
 
På et punkt kan Danmark altså dyrke vores suveræniet og gå enegang: Det aktuelle forslag om at slukke for FM senderne i 2021, og lade hele båndet 87,5 – 108 MHz ligge tomt hen, således som det foreslås i medieudspillet. Det vil kun genere vores naboer, når de er i vores land, og leder efter en FM-kanal. Men det må siges, at være den dårligst opnåelige udnyttelse af de sparsomme frekvensressourcer. 
 

Samfundslederskab i Skandinavien

Tidsskriftet Samfundslederskab i Skandinavien er en del af DenOffentlige. Her kan forskere få udgivet relevante artikler, hvorefter redaktionen på DenOffentlige ofte laver redaktionel opfølgning. 
Så er der den tekno-politiske argumentation. Den går på, at når mere end X% af radiolytning bliver digital, så kan man lukke den analoge FM Radio her og nu. Er det en argumentation, der giver mening? Det svarer til at sige, at når mere end X% af alle cyklister kører på el-cykel i København, så skal almindelige cykler udfases. Det er vist regulering for reguleringens egen skyld.
 
Den danske succeshistorie 
 
Man kan iøvrigt sige, at det vil være en hån mod dansk erhvervshistorie, hvis Danmark går enegang og lukker FM-senderne, for et hjørne af dansk erhvervsliv har været globale spillere på radio- og frekvensmarkederne.
 
Success for FM fik ikke mindst i Danmark et markant udtryk. Her besluttede lige efter krigen den unge ingeniør Erik Petersen sig til at tage til USA, for at lære om FM teknologien. Han dannede ved hjemkomsten i 1948 firmaet Stornora, der flyttede ind i en nedlagt lommetørklædefabrik på Amager. Dette blev begyndelsen til et meget stort dansk industrieventyr, der under navnet Storno og med Det Store Nordiske Telegrafselskab som investor oprettede datterselskaber og udviklingscentre i hele Europa (minus Finland). Storno blev Amagers næststørste virksomhed (efter SAS) og man sluttede det sidste regnskab i 1977 med en netto omsætning på 1.2 Mia Kr.
 
I 1978 købte General Electric Inc, Lynchburg, VA, USA alle Storno’s aktier af Store Nord og solgte videre til Motorola Inc i 1986. Motorola Inc. beholdt Danmark som udviklingscenter for de kommende digitale, landmobile teknologier, som TETRA, der i dag anvendes i hele verden inden for politi, brand og redning.
 
Med denne udvikling sluttede det rent danske radioeventyr, da den nødvendige, men enorme kapital til udvikling af ny mikroelektronik og specielle kredsløb ikke kunne skaffes herhjemme. Men det sluttede med maner: Storno blev verdens første eksportør af et GSM system, idet man håndbyggede (ingen specialchips) et komplet GSM test-net med én basisstation og 2 mobile radioer til opstilling og test i Oslo på opdrag fra den norske telestyrelse.
 
Den europæiske succes
 
En anden succeshistorie jeg fristes til at nævne er den senere, helt parallelle, historie inden for mobiltelefoni der udspillede sig i slut 1990erne med den eksplosive succes af den europæiske standard GSM (Global Standard for Mobility). Her har Europa-Kommissionen meget klogt insisteret på, at medlemsstaterne skulle forpligtes (gennem et frekvens-direktiv) til at reservere en bestemt frekvensblok i 900 MHz båndet til denne, og kun denne standard, GSM, som blev færdigudviklet af ETSI (European Telecommunications Standards Institute) i Sophia Antipolis i Sydfrankrig. 
 
GSM mobiltelefoni gik efterfølgende som en sand tsunamiover hele verden, fordi så mange lande havde valgt den på én gang. Alligevel var der - som så ofte med EU sager - misnøje i medlemsstaterne. Lange diskussioner udspandt sig i Parlamentet da politikerne mente, at Kommissionen var gået for tæt på den nationale suverænitet.  GSM teknologi eksisterer stadig, men i andre frekvensbånd og som to kroners chip-set i det fremstormende IoT marked (Internet of Things). 
 
GSM nettene blev kun lukket ned, fordi der blev udviklet nye, mere effektive alternative standarder, som alle i dag kender under navnet LTE (Long Term Evolution) eller 4G. De ”gamle” GSM frekvenser i 900 MHz ligger bestemt ikke tomme hen….
 
Lidt om FM-radioens historie 
 
FM (Frekvens Modulation) blev født i USA, da ingeniør Edwin Armstrong optog patent på FM princippet i begyndelsen af 1930erne. Han var drevet af ønsket om at udvikle en ny måde at radiotransmittere lyd på, således at man kunne få en langt højere lydkvalitet end det dengang herskende AM princip (Amplitude Modulation) kunne tilbyde.
 

Velfærdsstat eller velfærdssamfund - hvor er velfærdsmodellen

Vi har sat velfærd til debat i en tid, hvor kampen mellem velfærdsstat og velfærdssamfund er blevet afgørende for velfærdsmodellens fremtid.

Følg artikler og indlæg på temasiden her

Dette markerede begyndelsen til historien om FM, som viste sig at blive spændende, dramatisk og tragisk men også at ende op med enorm global succes inden for ikke kun radiospredning/radiofoni sektoren, men også for professionelle anvendelser af landmobil radio, så som til politi, brand, redning, transport, togdrift og så videre. 
 
Hvorfor er historien så tragisk? Jo, Armstrong var i USA ene mand oppe imod kolossale kommercielle kræfter, der lavede store forretninger på AM radio. Især giganten RCA, der nok var den største AM producent.
 
RCA var udmærket klar over, at Armstrongs nye FM princip var AM overlegen på et utal af områder, men RCA var så magtfuld, at man, efter FM så småt var kommet i gang i 1940erne, kunne overtale USA’s ”Telestyrelse” (FCC) – Federal Communications Commission til at flytte FM frekvensbåndet. Herved blev radiolytternes nye FM-apparater i dette gryende marked tavse, og forbrugerne måtte købe nye (dengang meget kostbare) radioapparater. Det viste sig dog, at den fantastiske FM lydkvalitet var noget lytterne ønskede, og salget af nye FM apparater fortsatte. Tragedien i historien er, at nederlaget giganten RCA blev for meget for Armstrong, som tragisk nok begik selvmord.
 
Radiofrekvenser og tekniske standarder
 
FM Radio udbredelsen gik noget i stå under Anden Verdenskrig og først efter FN’s ITU (International Telecommunications Union) inden for radiospredning fik bred tilslutning den berømte Stockholm Aftale i 1961 (ST61), der fastlægger et veldefineret FM radio frekvensbånd, som senere blev udvidet til hele 87,5 MHz – 108 MHz. Dette bånd benyttes i dag i hele Europa, Mellemøsten og Afrika inklusive Den Russiske Føderation og i Nordamerika, hvor båndet dog starter fra 88 MHz.
 
Dette nu fastlagte bånd kom til at forme et kolossalt stort marked for FM, hvor vesttyske Blaupunkt i øvrigt var først med FM udstyr til bilerne (1953). Med baggrund i et nu harmoniseret frekvensbånd i et så stort marked for FM radio blev apparaterne stadig billigere, og i dag laves en FM radio til Kr. 1,80,- på en chip, men lyden er stadig den samme høje kvalitet. Og udbredelsesegenskaberne for FM signalet er fremragende, på stueantenne og nede i kælderrum med ”transistorradioen” kan man lytte til FM, hvilket er særdeles vigtigt i beredskabssituationer.
 
Dette blev et skoleeksempel på, at forudsætningerne for succes i det trådløse marked er 1) Et veldefineret frekvensbånd aftalt mellem regulatørerne i så stort et område som muligt, og 2) En fælles aftalt teknisk standard til et sådant fælles bånd.
 
Kommer der slet ikke noget nyt?
 
Jo, det gør der. Når de nye 5G systemer (5te Generation Mobilteknologi) ser dagens lys, vil man kunne tilbyde mobilt bredbånd, der vil tillade en mobil audiovisuel totaloplevelse af hidtil ukendt kvalitet. 5G er endnu ikke færdigudviklet, men udviklingen har en imponerende fremdrift i industrien såvel som hos de regulerende myndigheder, herunder især EU Kommissionen og større medlemsstater
 
Steffen Ring har beskæftiget sig med standarder og regulering inden for radio- og telekommunikation siden 1976. Senest som Motorolas globale  ekspert og repræsentant i internationale fora. I dag driver han rådgivningsvirksomheden Ring Advocacy.
 

 

Emneord: 200418, Danmarks Radio, Radio24syv, Medier, Telekommunikation, Internet, Mobiltelefoner, DAB, Radiofrekvenser, FM-båndet, Kritisk infrastruktur, 190418
Gæster på DenOffentlige.dk Redaktionen på DenOffentlige udvælger og prioriterer hver dag indholdet på DenOffentliges forside og temasider. Historier, der ikke har en aktiv bruger som afsender, men som stilles til rådghed...
Aktivitet: Artikler: 1828 | Events: 7 | Kompetenceområder: 8

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 19.04.18 Kim Wittenburg Kolbe
  DAB?

  Ovenstående indlæg af Steffen Ring illustrerer tydeligt det absurde forslag om at nedlægge FM signalet i 2021.
  Nu har politikerne een gang snydt brugerne af den første heneration af DAB radioer, ved introduktion af DAB+, 10-tusindvis radioer blev med et fuldstændig ubrugelige.
  Nu vil man, med vold og magt, gøre millioner af velfungerendeFM radioer ubrugelige, pålægge radiolytterne et enormt tab på eksisterende udstyr, både i biler, hjem og erhverv, og samtidig forvente, at brugerne skal investere nye milliarder i ny(?) DAB+ teknologi, med de mangler og dårligdomme.
  Mangfoldighed og udvikling skal der til, mener kulturministeren, men var det ikke en ide, at arbejde med forbedringer af de eksisterende medier?
  Der er ikke nogen fornuftige, eller økonomiske grunde til at lukke FM-nettet.

 • 19.04.18 Steffen Ring
  GSM 900

  GSM 900 er udfaset hos de fleste operatører. GPRS og EDGE ligeså. Men UMTS (3G) og LTE (4G) er indfaset i de fleste IMT bånd. SMS og MMS er populære tjenester som er indbagt i de nye standarder. Men her taler vi FM Radio...

 • 19.04.18 Arne Skov
  GSM nettene lukket ned?

  "GSM nettene blev kun lukket ned, . ." - kører GSM, SMS og GPRS ikke stadig i bedste velgående på 900 MHz båndet? Og benyttes til fx Fleet Management og andre GPS trackere.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 02.03.20
  POV relancerer DenOffentlige.dk

  POV International har per 1. marts 2020 overtaget driften af DenOffentlige.dk under navnet POV DenOffentlige. De to digitale medier vil fortsat udkomme på hvert sit site med separate redaktionelle profiler og som selvstændige, åbne platforme uden betalingsmur. Samarbejdet vil åbne muligheder for videndeling og debat på tværs af de to medier, siger POV’s ledelse, der også vil styrke POV DenOffentliges journalistiske indhold.

 • 15.08.19 Uddannelse
  Nyt samarbejde mellem COK og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

  COK og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) indgår et nyt samarbejde, der sætter fokus på at styrke kommunikationen i den kommunale sektor.

 • 19.10.18 Infrastruktur
  Nu kan du tjekke internetforbindelsen inden du køber bolig

  Det er nu muligt at få et overblik over internetudbuddet i et specifikt område, når du søger bolig på Boligsiden.dk, der i dag lancerer den nye funktion i samarbejde med Energistyrelsen.

 • 18.04.18 Social
  LOS priser det sociale arbejde

  LOS Socialpris 2018 blev for første gang uddelt på årets landsmøde d. 16. april på Comwell i Kolding.

 • 18.04.18 Politik
  Erhvervsfremme skal have det lange lys på

  Virksomhederne i Østdanmark skal være på tæerne, hvis de skal klare sig i konkurrencen med resten af verden. Det viser en ny fremtidsanalyse, som Deloitte har lavet for Region Sjælland, Region Hovedstaden og Erhvervsministeriet.