Kan vi overhovedet have en normal skoledag efter sommerferien?

Hvis man fastholder de nuværende afstandskrav i folkeskolen, vil det være stort set umuligt for skolerne at vende tilbage til en normal skolehverdag efter sommerferien. KL opfordrer regeringen til en hurtig afklaring, så skolerne ved, hvad de skal planlægge efter, og så elever og forældre ved, hvilken skoledag der venter.

Hvis de nuværende sundhedsfaglige retningslinjer om afstand på en meter mellem eleverne i klasserne stadig er gældende til august, vil det for alle elever langt fra være muligt at vende tilbage til noget, der ligner en hverdag.

”Det allervigtigste hensyn er, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at gå i skole. Genåbningen af samfundet går hurtigt nu. Vi kan gå i fitnesscentre og til fysiske fritidsaktiviteter, køre i fyldte busser og holde fest til kl. 02 om natten. Derfor vil det give skuffede forventninger, hvis elever, forældre og medarbejdere møder ind til skoler efter sommerferien, som fortsat kun er delvist genåbnet. Men med de nuværende retningslinjer for afstand vil det være tilfældet,” siger Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg.

Risikerer fagligt efterslæb

Hvis de nuværende afstandskrav fastholdes, betyder det nemlig, at skolerne fortsat bliver nødt til at opdele klasserne. Mange skoler har lånt lokaler andre steder i kommunen – fx den lokale idrætshal eller kulturcenter – som nu genåbner og derfor ikke længere kan bruges. Andre kommuner har undervist udendørs i telte, men kan støde ind i problemer pga. efterårsvejret. Derfor risikerer kommunerne igen at stå med store udfordringer ift. mangel på lokaler og pædagogisk personale.

”Som det er i dag, kan vi ikke give eleverne det fulde antal timer. Vi kan heller ikke give dem undervisning i alle fag. Vi risikerer at komme til at stå med et stort fagligt efterslæb især hos de elever, der i forvejen er sårbare,” siger Thomas Gyldal Petersen

KL har været i dialog med regeringen om problematikken og mødt forståelse, men nu er der brug for afklaring, lyder det fra Thomas Gyldal Petersen:

”Landets skoler er i fuld gang med planlægningen af de kommende skoleår, så det er afgørende, at vi får fundet en forsvarlig løsning, som tager både sundhedsfaglige og pædagogiske hensyn. Og der er brug for hurtig afklaring – både for eleverne, forældres og medarbejdernes forventninger og forhåbningers skyld,” siger Thomas Gyldal Petersen.

KL på DenOffentlige.dk Kommunernes Landsforening (KL) er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Det er KL's formål, at varetage de danske kommuners fælles interesser og bidrage til,...
Aktivitet: Artikler: 112 | Kompetenceområder: 2

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 24.06.20 Uddannelse
  Ny karakterskala skal understøtte en positiv læringskultur

  Akademikerne har fremsendt den akademiske fagbevægelses overvejelser om en ny karakterskala til Ekspertgruppen til ændring af karakterskalaen. Ekspertgruppen blev nedsat at undervisningsministeren og uddannelsesministeren i april og arbejdet forventes afsluttet ultimo september i år.

 • 17.06.20 Uddannelse
  Dagpenge hæves under uddannelse

  Fra 1. august 2020 får ledige over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Det indgår i én af to politiske aftaler med i alt 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

 • 16.06.20 Uddannelse
  Test skal støtte pædagogikken – ikke sabotere den

  De nationale test har mødt bred kritik, og politikerne har besluttet at skabe et nyt testsystem. Christian Christrup Kjeldsen, lektor og viceinstitutleder på DPU, mener, vi skal benytte lejligheden til at tænke nyt. Blandt andet skal testopgaverne være i tråd med den faglige virkelighed, eleverne møder i undervisningen, forklarer han i det nye nummer af Asterisk, der sætter fokus på test.

 • 12.06.20 Uddannelse
  Christiansborg giver penge til 5000 ekstra studiepladser

  Regeringen og alle Folketingets partier giver de videregående uddannelser et ekstraordinært COVID-særtilskud til at oprette 4.500 ekstra studiepladser. Partierne har samtidig en ambition om 500 nye pladser på velfærdsuddannelserne. I alt prioriteres 210 millioner kroner til at øge optaget.

 • 11.06.20 Uddannelse
  Opkvalificeringsudspil: Ret til at uddanne sig til ti procent over dagpengesatsen

  Med et omfattende opkvalificeringsudspil vil regeringen investere massivt i, at de mange mennesker, der mister jobbet under corona-krisen, kan få løftet deres kompetencer. For regeringen er det afgørende, at der handles hurtigt, så ledige kan blive omstillet til nye corona-job og grønne job. Allerede fra august skal ufaglærte ledige over 30 år have ret til et uddannelsesløft på 110 procent dagpenge.