Bente Sorgenfrey (FTF), Flemming Vinther (OAO) og Grete Christensen (DSR) undrer sig over udtalelser fra KL.

KL tager kvælertag på tillidsreformen

Interview, der skulle positionere KL i overenskomstforhandlinger, suger ilten til den tillidsreform, som KL selv er bannerfører på. Organisationer undrer sig.

“Det passer dårligt sammen med tillidsreformen, som KL jo er en del af, og som jo netop lægger vægt på at den ansatte ud fra sine faglige vurderinger skal levere gode ydelser til borgerne.”

De syv principper for offentlig modernisering

I 2013 fremlagde den daværende regering syv principper for offentlig modernisering. Dengang lød det:

 1. Styring i den offentlige sektor skal fokusere på mål og resultater 
 2. Dialog, åbenhed og klare mål skal være udgangspunkt for opgaveløsningen 
 3. Ledelse og styring skal tage afsæt i tillid og ansvar 
 4. Udvikling og fagligt handlerum skal bygge på velbegrundet dokumentation 
 5. Opgaveløsningen skal baseres på viden om, hvad der virker 
 6. Ledelse og engagement skal fremme innovation
 7. Offentlig service skal inddrage borgernes ressourcer
 

Det siger FTFs formand, Bente Sorgenfrey, i en reaktion på udtalelser fra KL-toppolitiker Michael Ziegler, der for nylig i et interview med TV2 bl.a. sagde.

“Det, der er det besluttede serviceniveau, er det vi skal levere til borgerne. Det er vores vigtigste opgave, og når vi har leveret det serviceniveau skal vi også være tilfredse med vores indsats.”

Ifølge KL toppolitikeren er det således lederne og politikerne, der bestemmer, og medarbejderne skal gøre, hvad der står beskrevet. Denne melding står i skærende kontrast til de syv principper for modernisering af den offentlige sektor, som blev meldt ud i sommeren sidste år. Dengang lød det bl.a. fra daværende KL-formand, Erik Nielsen:

“De nye principper kan medvirke til, at velfærdsløsningerne skabes i et tillidsfuldt samspil mellem kommunens ledere, medarbejderne, borgeren, pårørende, frivillige organisationer, uddannelsesinstitutioner mv."

                   Læs også: 30 år med offentlig modernisering

Den tillid har formanden for landets sygeplejersker svært ved at genkende i Michael Zieglers udmeldinger.

“Det bliver jo knivskarpt trukket op i interviewet, og jeg har ikke hørt Ziegler udtrykke sig så tydeligt på den måde før. Det han siger overrasker mig meget, for han giver jo udtryk for noget som slet ikke stemmer overens med hvordan offentligt ansatte fungerer i deres arbejde. Det handler om dialog og respekt for den faglighed, vi rent faktisk har,” siger Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd (DSR).

FTF, der bl.a. tæller DSR blandt sine medlemmer, har med Bente Sorgenfrey i spidsen været en af de stærkeste fortalere for aftalen, der bliver kaldt tillidsreformen. KL er underskriver på aftalen sammen med netop FTF, OAO, Akademikerne, Danske Regioner og regeringen.

           Læs også: Forskere undrer sig over KL

Truer offentlig nytænkning

Michael Zieglers nye signaler er ifølge Bente Sorgenfrey en direkte trussel mod behovet for fornyelse og nytænkning i den offentlige sektor.

“Hvis man skal følge Michael Zieglers tankegang, så vil de offentlige ydelser ikke udvikle sig. Nytænkning og innovation skal jo blandt andet komme fra medarbejderne der hver dag står over for borgerne og deres behov,” siger Bente Sorgenfrey.

Hvor Sorgenfrey og Christensen ser Zieglers udtalelser som et anslag mod tillidsreformen vælger tidligere formand og nuværende næstformand for OAO - Offentligt Ansattes Organisationer - Flemming Vinther en mere forstående men stadig bekymrende tilgang. Vinther var formand for OAO, da de syv principper om modernisering blev aftalt.

“Ziegler kan jo have en pointe i, at medarbejderne skal udføre opgaverne inden for den tid, der er visiteret eller afsat. Det gælder også selvom en borger synes det er for lidt, så på den måde har han fat i noget rigtigt. Det jeg hører ham sige er, at hvorvidt en borger er visiteret korrekt, det skal omsorgsmedarbejderen naturligvis forholde sig fagligt til, men at det ansvar jo også ligger et andet,” siger Flemming Vinther.

I interviewet med TV2 taler Ziegler om kommunernes indførelse af service- og kvalitetsstandarder, som skal definere det serviceniveau kommunen vil levere til borgerne på de forskellige velfærdsydelser.

“Vi kan jo ikke sætte serviceniveau på den måde, at det er den enkelte, der vurderer, hvor meget der skal gives. Det må jo være ud fra nogle servicestandarder, og det er jo det, der bliver leveret,” siger Ziegler.

                Læs også: Tillid for 30 øre pr offentlig ansat

Ifølge formanden for forsvarets konstabler må formålet med tillidsreformen dog ikke blive kvalt i Zieglers fokus på servicestandarder.

“Det er da et relevant spørgsmål, om der er for lidt rum til at udøve faglighed inden for de servicestandarder, som han taler om. Vi ved, at mange medarbejdere oplever, at de bruger unødvendig meget tid på dokumentation der reelt ikke anvendes, og det skal vi altså væk fra. Det er hele formålet med tillidsreformen, at medarbejderne skal have mere frihed til at løse de fagprofessionelle opgaver, som de er uddannet og ansat til. Jeg kender ikke området i detaljer, men det kan da være, at man skal se på, om de nævnte servicestandarder giver rum nok til at, at en professionel omsorgsarbejder faktisk kan udøve sin faglighed," siger Vinther.

 

FAKTA: Det sagde Michael Ziegler i TV2 i sin egenskab af formand for KL's Løn og Personaleudvalg - Se interviewet her 

"Vi har jo dygtige og engagerede medarbejdere, som gerne vil gøre det godt nok. Og der er det altså nogen gange en ledelsesopgave at sige til vores medarbejdere, at det er det her, der er serviceniveauet, og når vi har leveret det serviceniveau, så er det godt nok.  

Det er det der er udfordringen ved at have medarbejdere, der har valgt at være kommunalt ansatte, fordi de ønsker at gøre en forskel for borgerne.

Hvis en ældre borger er blevet visiteret til personlig og praktisk hjælp i et eller andet omfang. Når så den personlige og praktiske hjælp er leveret - og det er jo en hjælp der er blevet visiteret af dygtige og fagligt uddannede visitatorer - hvis så hjælperen ude i borgerens hjem føler at man gerne ville have leveret noget mere, jamen så er det selvfølgelig en menneskelig reaktion, men vi kan jo ikke sætte serviceniveau på den måde, at det er den enkelte, der vurderer, hvor meget der skal gives. Det må jo være ud fra nogle servicestandarder, og det er jo det, der bliver leveret.

Så skal vi være dygtige til også som ledere, at sige til vores medarbejdere, jamen, så er det også godt nok. Så har du leveret det, der skulle leveres, og det kan du være glad for og stolt over, og skal du ikke kræve mere af dig selv.

Det der er det besluttede serviceniveau er det vi skal levere til borgerne. Det er vores vigtigste opgave, og når vi har leveret det serviceniveau skal vi også være tilfredse med vores indsats.

Vores medarbejdere er meget ofte sådan indrettet, at de har det her omsorgsgen som gør, at de gerne vil yde noget mere til borgerne. Så bliver de måske engang imellem lidt misfornøjede over det, og føler, at de ikke har tid nok til opgaven. Men det er måske til den opgave, som de selv ville have leveret, og ikke den opgave vi som kommune har besluttet skal leveres. "

 
Emneord: Tillidsreform, Kvælertag, Serviceniveau, Kvalitetsstandarder, Velfærdsdebat, FTF, OAO, HKKF, DSR, Bente Sorgenfrey, Grete Christensen, Flemming Vinther, Michael Ziegler, KL, Kommunernes Landsforening
DenOffentlige.dk på DenOffentlige.dk Bliv medlem af DenOffentlige og vær med til at skabe debatten, dele viden og fremme en god udvikling i samfundet....
Aktivitet: Artikler: 1359 | Events: 31 | Kompetenceområder: 5

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 11.12.14 Jens Carlsen
  Kontrol kan ofte give en illusion af at have styr på tingene

  Der er en direkte sammenhæng mellem menneskers behov for at kontrollere og deres ubevidste frygt for ikke at have styr deres ansvarsområde. Kommunale chefer har også brug for at kunne føle sig trygge. Så bliver det meget nemt til firkantede udtalelser a la Zieglers. "De skal gøre, som der bliver sagt", kan man læse mellem linjerne.

  Problemet er bare, at så bliver der næppe gjort det, der skal gøres. For den afstand, der er mellem chefen og den enkelte medarbejder i hjemmeplejen, og som giver frygten for ikke at have styr på tingene, den afstand er også forklaringen på, at chefen aldrig kan give retningslinjer, der er rigtige nok til at virke 100% i den enkelte situation.

  Chefer, der gerne vil have arbejdet gjort ordentligt og rigtigt, må lære at øge tilliden uden at miste kontrollen. Fokus skal være på relationen til medarbejderen - ikke på opgaveudførelsen.

 • 10.12.14 Nick Allentoft, chefredaktør & stifter
  Sjældent fantastisk kommentar

  Tak Laugesen, for en fuldstændig fantastisk kommentar. Præcis så kompleks og abstrakt at den grænser til det uforståelige, og alligevel så rammende en beskrivelse af en tid og et samfund som kun få - om noget - kan finde hoved og hale i.
  Tak,
  Nick, redaktør

 • 10.12.14 Laugesen
  Tilliden som kapitalinstitution skal tilbage i samfundets institutioner ...

  Jeg har interessen for den levende tanke, hvor det altid er min tankes opgave, at bringer mig tættest muligt på det, som den skal tænke, nemlig virkeligheden som en foranderlig proces af menneskelig aktivitet.
  … og jeg har også en udpræget interesse for den formelle artikulation, fordi den ikke blot kan, men også skal kunne fastholde en form eller en syntaks, da det muliggør tænkning.
  Desværre bliver tanken fastholdt af systemtvang, i et autopoetisk forhold. Det der blot skulle være et middel til en videre tænkning og dermed frigøre den transcendentale ambition, er i stedet (i min betragtning ) blevet til en samfundsmæssig stigmatisering af mennesket, der nu kun kan anskue omverden fra kanten af en mental låst rolle. Menneskets potentialer, også i det danske samfund - er da i fare for at blive omformet til et systemelement i systemets egen afgrænsning af sig selv. Når "rollen" da beskuer og svarer på det, rollen tror, er virkeligheden, er det ikke længere mennesket inden bag rollen, der svarer, men et af systemets implicitte virkelighedsbegreber, der svare. Den menneskelige kilde til kulturel foranderlighed er i dagens offentlige kommunale Danmark blevet låst inde i en rolles mentale fængsel, da virkeligheden udenfor systemets meningsramme ikke længere er synlig for den enkelte.
  Tilliden som kapitalinstitution skal tilbage i samfundets institutioner, som den usynlige generator i den sociale struktur, der garanterer økonomisk vækst.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også