Klimaminister ønsker mere bæredygtigt byggeri

Byggeriet har et højt ressourceforbrug og genererer 39 pct. af Danmarks samlede mængde affald. Mere bæredygtigt byggeri kan derfor være med til at løse nogle af de klimaudfordringer, verden står overfor. Men byggebranchen mangler i dag en officiel definition af, hvad bæredygtigt byggeri er. Det vil klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nu gøre noget ved.

Når FN’s Klimapanel på søndag offentliggør deres hovedrapport om klimaforandringerne, bliver det formentlig meget tydeligt for os alle sammen, at vi bliver nødt til at gøre noget nu. Og netop byggeriet har et enormt potentiale i forhold til indfrielsen af vores klimamål. Med bæredygtigt byggeri kan vi ikke alene mindske vores affaldsmængde og ressourceforbrug. Vi kan også gøre byggeriet til en decideret motor for bæredygtighed. Første skridt er derfor, at alle får en klar og fælles forståelse af, hvad bæredygtigt byggeri er,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Byggesektoren har et meget højt energi- og ressourceforbrug. Undersøgelser viser, at energiforbruget i opførelsesprocessen af en bygning svarer til op til 4 års varmeforbrug i bygningen. Derfor vil klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen nu have udarbejdet en frivillig bæredygtighedsklasse. Den skal give hele byggesektoren en fælles forståelse af, hvornår et byggeri er bæredygtigt. Initiativet skal samtidig inspirere branchen til at bygge mere bæredygtigt i fremtiden.

Bæredygtigt byggeri kan defineres på mange måder. Affaldsgenerering, energi- og vandforbrug på byggepladserne, er nogle af de forhold, man kan kigge på. Også energi- og ressourceforbruget i det færdige byggeri kan spille en stor rolle, og på den måde kan hele bygningens livscyklus faktisk være med til at definere bæredygtigheden. Der vil derfor blive nedsat en arbejdsgruppe, der som noget af det første vil se nærmere på, hvilke elementer der skal indgå i den frivillige bæredygtighedsklasse, og hvordan de konkrete krav skal udformes.

Der findes i dag en privat certificeringsordning, DGNB-systemet, i forhold til bæredygtigt byggeri. Men byggebranchens aktører har også efterspurgt en mere officiel definition af bæredygtighed, som er nemmere at anvende for både rådgivere og udførende virksomheder inden for byggebranchen.

En frivillig bæredygtighedsordning kan være med til at give dansk byggeri en førerposition inden for bæredygtighed. Vi har set med indførelsen af de frivillige lavenergiklasser, at branchen meget hurtigt integrerede dem i deres løsninger. Det er den samme gradvise mekanisme, vi ønsker her,” siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

Klima-, energi- og bygningsministeren præsenterer sit initiativ vedrørende de frivillige bæredygtighedsklasser i dag på Building Green messen i København, som er Danmarks største fagmesse om bæredygtigt og energieffektivt byggeri. Initiativet er en del af regeringens samlede byggepolitiske strategi, der lanceres i sin helhed den 7. november.

Medlemmer af arbejdsgruppen forventes, ud over repræsentanter fra Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter, at være repræsentanter fra branchen og relevante videninstitutioner.

 

 

Emneord: Klimaplan, Klimaplaner, Rasmus Helveg Petersen
Ministeriet for Klima, Bygning og Energi på DenOffentlige.dk Ministeriet for Klima, Bygning og Energi er nu blevet nedlagt efter valget og det nye Ministerium hedder nu Energi-, forsynings- og klimaministeriet. 
Aktivitet: Artikler: 60 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE
Kommentarer
 • 31.10.14 Lars Holm
  Bæredygtigt byggeri er defineret af byggeriets parter

  Folketinget vedtog i 1992 at offentlige instansers bygninger skal opføres og drives bæredygtigt. Der var allerede den gang en generel definition af bæredygtigsbegrebet på bagggrund af FN´s rapport fra 1987, som kunne danne grundlag for projekteringen og opførelsen.

  En bredt funderet kreds af byggeriets parter, organiseret i Green Building Council Denmark, vedtog i 2012 en certificeringsordning, hvor bygherres ambitioner om graden af bæredygtighed udtrykkes i tre niveauer. Ordningen blev præsenteret for den daværende Klima-, Energi- og Bygningsminister i maj 2012 og han viste stor begejstring for de på det tidspunkt allerede opnåede resultater.

  Siden er ordningen udvidet med nye bygningskategorier og flere er på vej. Mange har dygtiggjort sig i værktøjerne via kurser og møder. Det er ofte sket på baggrund at virksomhedernes strategiske beslutning om at kunne honorere kravene i relation til ordningen.

  Det er derfor overraskende at den nuværende minister finder anledning til at udvikle en ny fortolkning af bæredygtighed i byggeriet.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 23.02.15 Bæredygtighed
  Danmarks første Klimaråd er klar til at gå i gang

  Klima-, energi- og bygningsministeren har nu fundet det hold af klimavismænd, der udgør det nye Klimaråd. Rådet vil fremover spille en central rolle i den danske klimapolitik.

 • 15.12.14 Bæredygtighed
  Nu kan folk med elbiler køre nemt og hurtigt på juleferie

  Transportministeren og klima,- energi- og bygningsministeren åbnede i dag de første hurtigladere til elbiler langs motorvejsnettet

 • 26.11.14 Politik
  Ny aftale baner vejen for vedvarende energi på store kraftværker

  Kraftvarmeværker får fremadrettet flere støttemuligheder, hvis de omstiller til biomasse. Det har forligskredsen bag Energiaftale 2012 besluttet. Klima- energi- og bygningsministeren glæder sig over den politiske enighed, der baner vejen for en omstilling af de store kraftværker til biomasse og kan sikre virksomhederne stabile varmepriser.

 • 04.11.14 Infrastruktur
  Helveg: Startskud til et dansk vindeventyr i Tyrkiet

  Tyrkiet vil øge sin andel af vedvarende energi til 30 pct. og tidoble mængden af vindenergi frem mod 2023. Det er en unik mulighed for danske vindmølle-producenter, der på seneste har vundet store ordrer i landet. I dag rejser klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen til Istanbul for at tale ved en tyrkisk vindkonference og besøge danske virksomheder.

 • 27.10.14 Politik
  Helveg om ny klimafremskrivning: ”Nu ved vi, at politiske mål virker”

  Små biler og kæmpe vindmøller bidrager til, at Danmark er på vej til at opfylde et af verdens mest ambitiøse klimamål. Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen glæder sig over, at de politiske målsætninger har haft deres effekt. Samtidig understreger ministeren, at der stadig er et stykke vej til fuld uafhængighed af fossile brændsler i 2050.