Københavns Professionshøjskole: Stor ros til ministeren for ekstra midler til sygeplejerskeuddannelsen

Uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen tildeler 44 millioner kroner til landets sygeplejerskeuddannelser for at sikre en bedre overgang mellem teori og praksis

Landets sygeplejerskeuddannelser kan se frem til et løft på 44,2 millioner kroner målrettet overgangen mellem teori og praksis. Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse. Landets professionshøjskoler kan for eksempel bruge midlerne til opbygning af simulationsfaciliteter og læringsformer, der kan understøtte de studerendes praksiskompetencer.

Midlerne tildeles på baggrund af studenterårsværk, hvilket betyder, at Københavns Professionshøjskole som landets største sygeplejerskeuddannelse kan råde over ca. en tredjedel af beløbet. Det glæder Randi Brinckmann som er dekan for det sundhedsfaglige fakultet ved Københavns Professionshøjskole.

“Det betyder utrolig meget for vores sygeplejerskestuderende, at de får en god overgang til praktikken. De kan ikke læse sig til at lægge et venekateder eller håndtere en akut situation. Det kræver øvelse, og de ekstra midler fra ministeriet giver os nye og bedre muligheder for at støtte de studerende”, siger Randi Brinckmann.

Københavns Professionshøjskole arbejder i øjeblikket hele konkret på at etablere et såkaldt ‘uddannelseshospital’ i samarbejde med Nordsjællands Hospital, så de sygeplejerskestuderende kan få et stærkere blik for sammenhængen i det enkelte patientforløb. Det skal ruste dem bedre til deres første rigtige job, forklarer Susanne Samuelsen, der er institutchef for Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser på Københavns Professionshøjskole.

“Pengene falder derfor på det helt rigtige tidspunkt. De kan være med til at sætte vind i sejlene for initiativet med et uddannelseshospital, der kan blive en stor gevinst for vores sygeplejerskestuderende og i sidste ende for patienterne”

Sygeplejerskeuddannelsen er landets næststørste professionsuddannelse - kun overgået af pædagoguddannelsen. Der er over 11.000 sygeplejerskestuderende i Danmark, hvoraf en tredjedel er indskrevet på Københavns Professionshøjskole.

TILMELD NYHEDSBREV

Læs også

 • 06.07.20 Uddannelse
  Så mange har søgt ind på en videregående uddannelse

  94.604 har søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er 5.850 flere end sidste år, svarende til en stigning på 7 procent. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, der især er glad for, at hver femte ansøger har søgt ind på en af de fem store velfærdsuddannelser.

 • 06.07.20 Uddannelse
  Der er brug for at uddanne endnu flere pædagoger

  Det er positivt, at faldet i kvote 1-ansøgere til pædagoguddannelsen er stoppet efter flere års nedgang. Men det er stadig nødvendigt at tiltrække og uddanne endnu flere pædagoger for at følge med det stigende børnetal og minimumsnormeringer. Det kræver, at politikerne tager ansvar for at løfte pædagoguddannelsen og forbedre vilkårene for det pædagogiske arbejde, fastslår BUPL.

 • 24.06.20 Uddannelse
  Ny karakterskala skal understøtte en positiv læringskultur

  Akademikerne har fremsendt den akademiske fagbevægelses overvejelser om en ny karakterskala til Ekspertgruppen til ændring af karakterskalaen. Ekspertgruppen blev nedsat at undervisningsministeren og uddannelsesministeren i april og arbejdet forventes afsluttet ultimo september i år.

 • 17.06.20 Uddannelse
  Dagpenge hæves under uddannelse

  Fra 1. august 2020 får ledige over 30 år ret til at tage en erhvervsuddannelse på 110 procent dagpenge. Det indgår i én af to politiske aftaler med i alt 730 millioner kroner til at opkvalificere ledige.

 • 16.06.20 Uddannelse
  Test skal støtte pædagogikken – ikke sabotere den

  De nationale test har mødt bred kritik, og politikerne har besluttet at skabe et nyt testsystem. Christian Christrup Kjeldsen, lektor og viceinstitutleder på DPU, mener, vi skal benytte lejligheden til at tænke nyt. Blandt andet skal testopgaverne være i tråd med den faglige virkelighed, eleverne møder i undervisningen, forklarer han i det nye nummer af Asterisk, der sætter fokus på test.