Her er det Kong Hans Have i Gladsaxe, der er blevet fremhævet som en af de mest innovative klimaløsninger i verden ifølge Cities100-rapporten. Kong Hans Have er blevet forvandlet fra en flad græsplæne, som ingen brugte, til en frodig, kuperet have til udfoldelse og afslapning for borgerne. Samtidig fungerer haven som klimatilpasning, der forebygger oversvømmelser i området ved skybrud. Foto: Gladsaxe Kommune
Her er det Kong Hans Have i Gladsaxe, der er blevet fremhævet som en af de mest innovative klimaløsninger i verden ifølge Cities100-rapporten. Kong Hans Have er blevet forvandlet fra en flad græsplæne, som ingen brugte, til en frodig, kuperet have til udfoldelse og afslapning for borgerne. Samtidig fungerer haven som klimatilpasning, der forebygger oversvømmelser i området ved skybrud. Foto: Gladsaxe Kommune

Dansk kommune deler erfaringer om verdensmål med FN

Kommunalt

08/6/21 9:04

Theis

Kommunen er som den første kommune i Danmark blevet bedt om at bidrage med en rapport om arbejdet med verdensmålene til FN. Rapporten er netop offentliggjort på FN’s hjemmeside.

Rapporten fra Gladsaxe indgår i FN’s globale opsamling af gode eksempler på, hvordan verdensmålene gør en reel og konkret forskel. FN’s opsamling er tænkt som en inspiration til andre byer i hele verden.

Den store ære hænger sammen med, at Gladsaxe også var den første kommune i Danmark til at indarbejde FN’s Verdensmål i sin overordnede strategi, Gladsaxestrategien. 

"Vi gik tidligt i gang med systematisk at omsætte FN’s verdensmål, så de giver mening lokalt. Nu har vi fået nogle gode erfaringer, som vi gerne deler med andre. En bæredygtig fremtid er noget, vi skal skabe sammen, for vi er tæt forbundne i hele verdenen, når det handler om bæredygtighed. Derfor har vi valgt at lave denne rapport, som forhåbentlig kan inspirere andre til at bidrage til en mere bæredygtig verden," siger borgmester Trine Græse.

Rapporten giver indblik i Gladsaxes strategiske tilgang til arbejdet med bæredygtighed og verdensmål. Målet er ikke at give en udtømmende afrapportering på alle kvantitative data og kvalitative cases, men at præsentere den grundlæggende tilgang.

"Vi håber andre byer og kommuner får glæde af rapporten og idéer til, hvordan de kan inspirere og mobilisere organisationen, virksomheder og lokalsamfundet om vores fælles bæredygtige dagsorden," siger Trine Græse.

Gladsaxe har også netop bidraget til regeringens nationale rapport om arbejdet med verdensmålene, som ventes offentliggjort senere i juni. Derudover har Gladsaxe bidraget til regeringens kommende handlingsplan for verdensmålene.

Rapporten A Voluntary Review from Gladsaxe er på engelsk og ligger på FN’s hjemmeside: https://sdgs.un.org/topics/voluntary-local-reviews

Annonce