Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Fra 11,5 til 3,7 procent: Så mange kommunalt ansatte er akademikere i din kommune

Kommunalt

06/04/2024 10:37

J. Bøgen

Senioranalytiker mener, det tegner et "skævt Danmarkskort".

Der er store forskelle i andelen af akademisk beskæftigede i de enkelte kommuner.

Københavns Kommune har med 11,5 procent langt den største andel af akademikere, mens kommunen med den næsthøjeste andel akademisk beskæftigede er Frederiksberg Kommune med 8,5 procent.

Læsø Kommune har den laveste andel med 3,1 procent, mens for eksempel Esbjerg Kommune har en andel på 3,7 procent.

Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af data fra KRL, Kommunernes og Regionernes Løndatakontor.

”Tallene viser virkelig store kommunale forskelle. Opgaverne, der skal løses, er i høj grad de samme på tværs af kommunerne. Derfor er det overraskende, at der er så stor forskel i, hvem der løser dem,” siger Kristoffer Lind Glavind, senioranalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

”Der tegner sig et skævt Danmarkskort. Der er generelt en større koncentration af akademisk beskæftigelse i kommunerne i de fire største byer, mens der er relativt få i landkommunerne i Vest- og Sønderjylland, Vest- og Sydsjælland samt Lolland og Falster,” siger Kristoffer Lind Glavind.

”Når kommunerne i og omkring universitetsbyerne i højere grad end andre kommuner ansætter akademikere, siger det noget om arbejdsstyrkens sammensætning de forskellige steder i landet. Der er nok en tendens til, at akademikerne bliver boende i og omkring de store byer, mens det er svære at hente akademisk arbejdskraft andre steder i landet,” siger Kristoffer Lind Glavind.

16.000 flere akademikere i kommunerne og regionerne

Fra 2007 til 2023 er antallet af akademikere ansatte steget med 10.000 fuldtidspersoner i kommunerne samlet set. Det svarer til en stigning på 80 procent.

I regionerne er antallet af akademikere samlet set steget med 6.000 fuldtidspersoner. Det svarer til en stigning på 144 procent. Der er tale om overenskomstområdet ”Akademikere” – og ikke uddannelsesgruppen. Dermed omfatter stigningen ikke for eksempel læger og psykologer.

”Der er virkelig sket et ryk i, antallet af akademikere i kommunerne og regionerne siden kommunalreformen. Spørgsmålet er, om borgerne har en oplevelse af, om den offentlige service er blevet bedre,” siger Kristoffer Lind Glavind.

Analysens hovedkonklusioner

  • Antallet af akademiske fuldtidsbeskæftigede i kommunerne er steget med 10.000 fra 2007 til 2023 svarende til en stigning på godt 80 procent. Den samlede beskæftigelse i kommunerne er ellers faldet med 5.900 fuldtidsbeskæftigede.

  • I regionerne steg antallet af fuldtidsakademikere i samme periode med 6.000 svarende til en stigning på 144 procent. En fjerdedel af beskæftigelsesvæksten der har været i regionerne siden 2007, kan tilskrives akademikere, selvom akademikere i 2007 kun udgjorde 4 procent af beskæftigelsen i regionen.

  • Knap 8 procent af den samlede lønsum i kommunerne, går til akademikere, mens det er knap 9 procent på det regionale område.

  • Væksten i akademikere i kommunerne og regionerne er især drevet af, at der er ansat flere magistre og chef- og specialkonsulenter.

  • Kommuner i tætbefolkede områder har en større andel af akademikere ansat. Andelen er særligt stor i København og resten af Region Hovedstaden. Det samme gælder i og omkring Aarhus, Odense og Aalborg.

  • Kommunerne med lavest andel af akademisk ansatte ligger Vest- og Sønderjylland, på Nordfyn og Vest- og Sydsjælland.

  • De kommuner der havde en høj andel af akademikere i 2007, lå også i høj grad toppen i 2023. Tilsvarende lå kommuner med en lav akademikerandel i 2007, også lavt i 2023.

Mest Læste

Annonce