Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock

Københavns kommune har en udfordring med sexistisk kultur og adfærd

Kommunalt

11/5/22 12:20

Redaktionen

Københavns Kommune har gennemført en undersøgelse med fokus på sexistisk kultur og adfærd blandt samtlige medarbejdere. Og det var på tide, for der er faktisk noget at komme efter, mener sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF). Arbejdsmiljø København (AMK), som støtter hele kommunen i den videre opfølgning, hører under borgmesterens forvaltning.

I forbindelse med vedtagelsen af Københavns Kommunes budget for 2022 blev det besluttet at gennemføre en undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser.

”Jeg har længe presset på for at få gennemført denne her undersøgelse, så vi kunne få nogle konkrete tal på. Derfor er jeg glad for, at vi nu har resultatet af undersøgelsen. Men dér stopper min glæde også, for når 16 pct. af vores medarbejdere på tværs af hele kommunen oplever sexistisk kultur og adfærd, så har vi en udfordring. Sexisme hører ikke hjemme nogen steder, og da slet ikke på en arbejdsplads,” siger Sisse Marie Welling.

Sisse Marie Welling er også initiativtager til en ny enhed under Arbejdsmiljø København, som håndterer sager om sexisme og chikane på tværs af Københavns Kommune. Arbejdsmiljø København hører organisatorisk til i sundheds- og omsorgsborgmesterens forvaltning.

Tæt på borgerne i det daglige

Sundheds- og omsorgsborgmesteren har – udover det tværgående blik – naturligvis også øje for sin egen forvaltning. Her har 18 pct. af de medarbejdere, som har svaret på undersøgelsen, svaret ja til, at de har oplevet mindst ét tilfælde af sexistisk kultur eller adfærd inden for det seneste år. Det er primært i form af seksuelle kommentarer og nedsættende tale om køn eller seksuel orientering.

For nogle af de faggrupper, som arbejder tæt på borgerne i det daglige, er tallene højere. For eksempel angiver tæt ved en tredjedel af SOSU-medarbejderne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, at de har oplevet tilfælde af krænkende adfærd inden for det seneste år. 839 af i alt 1.370 krænkelser er begået af eksterne som borgere, brugere eller pårørende. De sidste 488 krænkelser er begået af interne. Heraf er 460 angivet som kolleger, mens 28 er angivet som ledere.

”Vores medarbejdere skal trygt kunne gå på arbejde uden at frygte at blive udsat for krænkende adfærd. Det er værd at bemærke, at to tredjedele af den krænkende adfærd kommer fra borgere eller pårørende. I de relationer er krænkelser bestemt heller ikke i orden, men det er klart, at fx demente ældre giver nogle helt særlige udfordringer,” siger Sisse Marie Welling.

Opfølgning skal ske lokalt

Opfølgningsarbejdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er allerede sat i gang. Arbejdet vil først og fremmest foregå lokalt på de enkelte arbejdspladser i forvaltningen og i tæt samarbejde med de lokale medarbejderudvalg (MED). Derudover har kommunens fælles enhed, Arbejdsmiljø København, ansvar for at bistå de tværgående opfølgningsindsatser.

”I forhold til krænkelser fra kolleger kan det siges meget kort: det er et ledelsesansvar at sørge for, at de tal er bragt ned, når vi gentager undersøgelsen om et år. De lokale ledelser bør også arbejde på at få svarprocenten hevet op, så vi får så retvisende resultater som overhovedet muligt,” siger Sisse Marie Welling.

Annonce