Leder af Den Kriminalpræventive Enhed i Albertslund Kommune, Kasper Fisker
Leder af Den Kriminalpræventive Enhed i Albertslund Kommune, Kasper Fisker

Langt træk bag faldende kriminalitet i Albertslund

Kommunalt

17/5/22 6:25

Janus Enemark Nissen

Kriminaliteten er generelt faldet på Vestegnen de senere år. Men særlig meget i Albertslund. Ifølge chefen for Albertslund Kommunes kriminalpræventive enhed skyldes det flere ting, ikke mindst politisk mod, som gør det langsigtede træk mulig.

Nye tal fra politiet viser, at kriminaliteten falder generelt i landet og på Vestegnen. Men særlig meget i Albertslund. Fra 2022-2021 har der været et fald i anmeldelser på lidt over 12 % i hele Vestegnens politikreds. I Albertslund er faldet tæt på 16 %.

Kasper Fisker, der er leder af Den Kriminalpræventive Enhed (DKE) i Albertslund Kommune, peger på flere ting, der kan være årsag til den positive udvikling. Det starter ifølge ham med politisk mod. Han siger:

 ”Det kræver politisk mod at prioritere de langsigtede indsatser ligeså højt som de kortsigtede, som gør noget konkret ved problemet lige når det er der. Det har politikerne i Albertslund. Derfor har vi også kunnet arbejde med nye pædagogiske metoder, som slår igennem bredt i kommunen. Og det batter noget, når det er med i lærerplaner og konsekvent gennem hele børnenes skoletid. Det er særligt for Albertslund, og Jeg tror det begynder at slå igennem nu, og dermed bidrager til den positive udvikling i kriminalitetstallene.” 

Kasper Fisker nævner, at DKE sammen med skolerne arbejder med en cirkulær måde at forstå konflikt på, som ikke stigmatiserer. Det betyder, at man i højere grad undgår den tidligere risikoadfærd, som ellers ikke er helt unormal at se i mellemtrinene.

Man arbejder enormt struktureret i Albertslund Kommune, så hvert eneste klassetrin har et evidensbaseret program. Der arbejdes både med hurtige, mellemlange og langsigtede løsninger i en struktureret organisering, hvor sociologer, socialrådgivere og pædagoger byder ind med hvert sit. Og så er kompetenceudvikling et nøglebegreb, fordi det handler om at få kompetencerne ud til dem, der har kontakten til borgerne.

Arbejder med trygheden
Der eksisterer et almindelig kendt dilemma, nemlig; at selvom kriminaliteten falder, så stiger utrygheden eller i det mindste er den konstant. Derfor har Kommunalbestyrelsen i Albertslund også prioriteret området med en tryghedspakke i budgetårene 2022 og 2023. Og det glæder Kasper Fisker:

”Det er jo et eksempel på, at politikerne har øje for området og prioriterer at øge trygheden. De ved, at det kommer ikke bare af sig selv, men kræver en prioriteret indsats. Og tryghedspuljen gør det muligt for os at lave mere opsøgende arbejde. Nu har jeg medarbejdere på gaden i byen hver aften. Vi har kunnet arbejde endnu mere gennemslagskraftigt med de pædagogiske metoder. Og så er der mere plads til borgerettede samarbejder, som f.eks. det netværk, som har gjort en stor forskel i Kanalgaden, hvor vi sammen med politi, borgere mfl. har samarbejdet om at øge trygheden.”

I Albertslund knækkede kriminalitetskurven i 2016, og har siden været faldende. Nu handler det om at fortsætte det arbejde med kortsigtede, mellemlange og langsigtede løsninger, som tilsammen gør en betydelig forskel. Og så gælder det om at få trygheden til at stige i samme grad som kriminaliteten falder.

Delte ud af erfaringer på konference i Århus

Den 25. april var over 150 fagpersoner samlet til en konference i Århus om genoprettende praksis og mæglende processer. Her var der stor interesse for Albertslund Kommunes arbejde og erfaringer med relationsdannende og genoprettende praksis på skole- og fritidsområdet, som Kasper Fisker nævner som en del af løsningen bag de faldende kriminalitetstal i Albertslund. Til konferencen stod Albertslund Kommunes kriminalpræventive enhed således bag flere oplæg og workshops.

Annonce