Kommune i kamp mod campingplads: Borgernes udsigt er vigtigst

Thisted camping er helt unik. Med en beliggenhed helt ud til vandet og samtidig i byzone er placeringen ekstrem attraktiv. Ifølge campingpladsens ejer er pladsen så attraktiv, at kommunen måske endda har en interesse i at presse pladsen væk fra den placering, den har haft i mange år.

Da William Christiansen købte Thisted Camping i 2005 havde han ingen bekymringer om kommunens interesser i pladsen. Der var plads til forbedringer og der var gode muligheder for at lave en forretning. Derfor investerede William og familien i løbende at forbedre pladsen og sikre, at turisterne valfartede til den unikke plads lige ud til vandet.

Rundt om den smukke campingplads ligger der mange huse, der alle ønsker den lige udsigt til vandet. Det har William Christiansen skulle forholde sig til mange gange i sin tid som pladsejer: "Vi har hvert eneste år fået klager fra beboerne rundt om pladsen. Alt fra en campingvogn, der er klodset op på en skæv plads til vogne der står for tæt på en hæk. Der har ikke været meget samarbejdsvillighed fra naboerne," fortæller den frustrerede pladsejer, der i 2012 valgte at bortforpagte pladsen. 

Siden overtagelsen i 2005 er pladsens indretning kun rettet ned. I dag er der ca. 150 enheder, hvilket er det antal pladser, der har været de sidste fem år. Fra 2005 til 2017 har det tidligere campingråd og brandmyndighederne godkendt pladsen hvert eneste år uden anmærkninger. Ligeledes har kommunen fået en kopi af rapporten uden at anmærke noget. Fra 2017 og til 2019 har Thisted Kommune selv haft tilsyn også uden anmærkninger. Antallet af godkendte pladser udregnes efter en formel, hvor det er campingpladsens samlede antal kvadratmeter, der er bestemmede for, hvor mange pladser, der må være. Selvom de enkelte pladser er store nok, så er det samlede antal pladser altså begrænset af størrelsen på pladsen.
 
Det har dog aldrig tidligere været et problem for kommunen, at Thisted Camping har haft flere pladser end den samlede godkendelse, idet pladsen altid har overholdt brandmyndighedernes regler og reglerne for, hvor store de enkelte pladser skal være. Altså lige indtil nu, hvor byrådet har indskærpet at Thisted Camping skal reducere antallet af pladser til 131.
 
Godkendelse fra kystdirektoratet, nej fra kommunen
 
Campingpladsens økonomi er baseret på minimum 150 pladser og har været det siden William Christiansens overtagelse i 2005. Ligeledes er den nuværende forpagteraftale afhængig af, at pladsen har en vis størrelse, ellers er der simpelthen ikke økonomi til at drive pladsen. 

Et af de ben, som pladsens økonomi har stået på, er vintercampering. Her har efterspørgslen været så stor, at Thisted Camping ikke har kunnet følge med. Det fik pladsens forpagter til at søge om udvidelse af mulighederne ved kystdirektoratet. Det syntes kommunen dog ikke var verdens bedste idé. 

"Før godkendelsen kom fra Kystdirektoratet fik vi et brev fra kommunen. De ville have os til at justere pladsen ned til 125 pladser. Ellers ville kommunen ikke se på vores ansøgning. Derfor sendte vi en ansøgning til kommunen om flere pladser generelt," fortæller William Christiansen, der var forundret over, at kommunen ville blande sig i Kystdirektoratets beslutning. "Kommunens tilsyn fortæller os desuden, at flere campingvogne står for tæt på hækken ind til naboerne og vognene skal flyttes, selvom placeringen af vognene har været fast i 50 år. Flytningen af vognene får flere faste vintercampister til at flytte til andre campingpladser, nu hvor de alligevel skal rykke vognen." 

Det viser sig dog, at flytningen væk fra hækken ikke havde hjemmel i nogen lov, og det eneste resultat kommunen opnår er at få skræmt campister væk fra en campingplads, der i forvejen har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

Til sidst kommer der en godkendelse fra Kystdirektoratet, hvor Thisted Camping kan øge antallet af vintercampister. Til William Christiansens overraskelse er godkendelsen dog med en tilføjelse fra kommunen. Nu er der indskrevet i aftalen, at kommunen kan kræve at campisterne skal placeres 2½ meter fra hækken til naboerne.

Kommunens forvaltning forsøgte endda at indskærpe, at de ekstra pladser kun måtte bruges til kørende turister og altså ikke fastliggere, som er hele pladsens fundament. Det stemte byrådet dog imod. 

Pladsen risikerer at lukke

På en normal sæson sørger Thisted Camping for, at deres overnatninger skaber omkring 20 millioner kroner i omsætning i byen. Det er penge, som forretningslivet i den i forvejen lidt pressede by må vinke farvel til, hvis pladsen lukker. "Vi kan ikke overleve med 125 pladser," fortæller William Christiansen. "Hvorfor er kommenen så fokuseret på at gøre det svært at drive campingplads i byen?" spørger pladsejeren retorisk og svarer selv på ved at pointere, at der måske er nogle magtfulde borgere, der prioriterer deres egen udsigt over vandet over byens ve og vel. "Kommunen burde sikre pladsens overlevelse, men det virker som om, der er andre interesser i spil."

Kan danne præcedens for andre pladser

Thisted Camping vil i første omgang klage over kommunens afgørelse til planklagenævnet over kommunens afgørelse. "Jeg frygter, at kommunens afgørelse kan få betydning for andre campingpladser rundt omkring i landet. Thisted Camping er ikke det eneste sted, hvor der er flere pladser på pladskortet end pladsen er godkendt til. Det kan få afgørende betydning mange steder. Jeg kan dog kun håbe, at politikere i andre kommuner tænker mere på kommunen end på folks udsigt.

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også