Kommuner er for lempelige med førtidspension

Hver tredje kommunale tilkendelse af førtidspension er mangelfuld og ville blive ændret af Ankestyrelsen, hvis der blev klaget. Kommunernes afslag på førtidspension er korrekte, viser en stikprøveundersøgelse.

Regeringen præsenterer fem pejlemærker for den offentlige sektor
 
Kommunerne tilkender flere førtidspensioner, end borgerne har ret til. Det viser en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen med en gennemgang af 78 sager om førtidspension.
 
             Læs andre artikler om Ankestyrelsen 
 
I 49 af sagerne har kommunerne tilkendt førtidspension til borgeren, og reglerne blev fulgt i 33 tilfælde. Det svarer til 67 procent. I 16 af de 49 sager har Ankestyrelsen vurderet, at kommunernes afgørelse var i strid med regler og love. Var de 16 sager blevet behandlet af Ankestyrelsen, ville kommunens afgørelse enten blive ændret eller sendt tilbage med besked om at behandle sagen på ny.
 
I flere af sagerne har kommunerne ikke fulgt reglerne om, at borgere skal deltage i et ressourceforløb, før de får tilkendt førtidspension. Andre fejl var, at der manglede væsentlige oplysninger om borgeren, så der ikke var dokumentation for varig og væsentligt nedsat arbejdsevne.
 
Alle afslag var rigtige
 
Kommunerne har til gengæld styr på reglerne, når de siger nej til en borger, der søger førtidspension på det foreliggende grundlag. Foreliggende grundlag betyder, at borgeren har søgt om førtidspension ud fra de oplysninger, der allerede er om borgeren.
 
Ankestyrelsens undersøgelse viser, at kommunerne har overholdt alle regler i de 29 sager, hvor der blev givet afslag på førtidspension på det foreliggende grundlag.
 
Anbefalinger til kommunerne
 
I undersøgelsen anbefaler Ankestyrelsen blandt andet, at kommunerne skal benytte sig af individuelle ressourceforløb for at klarlægge borgerens arbejdsevne. Ankestyrelsen anbefaler også, at kommuner sikrer sig, at borgerne bliver afklaret beskæftigelsesmæssigt og helbredsmæssigt, før der bliver tilkendt førtidspension.
 
 
Emneord: Førtidspension, Ankestyrelsen, Praksisundersøgelse, Afslag på førtidspension, Tilkendelse af førtidspension, Ressourceforløb

5 seneste job

TILMELD NYHEDSBREV

Få også tema-nyhedsbrevene:

Læs også