Uenighed om, hvor meget kommunerne må bestemme over eget vand i jorden.

Kommuner vil selv bestemme over drikkevandet

Fire kommuner protesterer mod ny plan, som lader Naturstyrelsen afgøre hvor meget drikkevand, hovedstadskommunerne må hente hos dem. Vi overvejer at gå rettens vej for at sikre det kommunale beslutningsrum, siger Køges borgmester, Flemming Christensen, på vegne af de fire kommuner.

Hvem skal bestemme, hvor meget drikkevand hovedstadskommunerne må pumpe op hos andre kommuner? En ny plan fra Naturstyrelsen lægger op til, at det skal besluttes centralt – af Naturstyrelsen selv - men fire af de kommuner, der leverer rent vand til hovedstadsområdet, protesterer.  Det drejer sig om Greve, Køge, Roskilde og Solrød kommuner, som alle gennem mange år har ladet hovedstadskommunerne pumpe drikkevand op.


”Vi vil fortsat gerne bidrage til, at københavnerne har rent vand i hanerne. Men det er ikke en opgave for Naturstyrelsen at beslutte hvor meget drikkevand, vi kan undvære,” siger Køges borgmester, Flemming Christensen, på vegne af de fire kommuner. Han fortsætter:

”Det her handler om at sikre en bæredygtig vandforsyning, så der ikke bliver pumpet mere drikkevand op end naturen og grundvandsmagasinerne kan bære. Og den vurdering foretages altså bedst lokalt. Samtidig er kommunerne vandforsyningsmyndighed. Det betyder, at det principielt er os, der giver Hovedstadens Forsyningsselskab, HOFOR, tilladelse til at indvinde vand hos os. Vi finder det dybt bekymrende, at Naturstyrelsen nu vil beslutte indvindingsmængderne centralt”.

Parat til at gå rettens vej

Det er et forslag til kommuneplantillæg fra Naturstyrelsen, som lægger op til, at indvindingsmængderne til HOFOR ikke længere skal fastlægges af kommunerne selv. Kommuneplantillægget har været i høring i efteråret, og her har en række kommuner gjort indsigelser. I november udsendte Naturstyrelsen en hvidbog for høringsfasen, hvor man fastholdt standpunktet om, at det fremover skal være Naturstyrelsen, der skal bestemme hvor meget vand, HOFOR må hente udenfor sit eget forsyningsområde. Indtil 8. januar kunne der indsendes supplerende bemærkninger til kommuneplantillægget.

Naturstyrelsen har ikke meldt ud, hvornår det endelige kommuneplantillæg bliver bekendtgjort. Når det bliver offentliggjort, vil det gælde for alle berørte kommuner, og i princippet indtil der bliver vedtaget et nyt fra Naturstyrelsens side.

Greve, Køge, Roskilde og Solrød kommuner forbereder sig nu på at gå rettens vej for at beholde retten til at bestemme, hvor meget vand, HOFOR må hente hos dem.

”Hvidbogen er et tydeligt fingerpeg om, at Naturstyrelsen ikke vil imødekomme vores bekymringer om drikkevandet. Vi overvejer at bringe den endelige beslutning for Natur- og Miljøklagenævnet og eventuelt domstolene, hvis Naturstyrelsen fastholder sit synspunkt, og vi regner bestemt med at få opbakning fra Kommunernes Landsforening,” siger Køges borgmester, Flemming Christensen, på vegne af de fire kommuner.

Fakta

HOFOR, Hovedstadens Forsyningsselskab, leverer drikkevand til Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk kommuner. En del af vandet henter HOFOR hos andre kommuner – bl.a. Greve, Køge, Roskilde og Solrød.

 • Det har hidtil været op til kommunerne selv at vurdere, hvor meget vand, HOFOR må pumpe op hos dem – fordi kommunerne er vandforsyningsmyndigheder. 
 • Naturstyrelsens forslag til nyt kommuneplantillæg lægger op til, at indvindingsmængderne til HOFOR besluttes centralt - og ikke af kommunerne selv.
 • Naturstyrelsen argumenterer med, at de har hjemmel til at overtage planlægningen, hvilket kommunerne ikke betvivler, men flere kommuner betvivler at der kan fastsættes handlepligt for en konkret mængde.
Emneord: Drikkevand, Hovedstadskommuner, Naturstyrelsen, HOFOR, Grundvand, Grundvandsbeskyttelse
Køge Kommune på DenOffentlige.dk Køge Kommune
Aktivitet: Artikler: 33 | Kompetenceområder: 1

Er du også aktiv i og omkring den offentlige sektor, så læs om mulighederne for at blive udgiver på DenOffentlige.dk her.
Læs mere her

Få mere af det væsentlige

DenOffentliges nyhedsbrev udkommer alle hverdage med:

 • Overblik
 • Videndeling
 • Nyheder
 • Inspiration
 • Debat
BLIV EN DEL AF DENOFFENLIGE

TILMELD NYHEDSBREV

Mest læste

Seneste kommentarer

Læs også

 • 26.03.19 Bæredygtighed
  Flere end nogensinde tog en gratis nat i naturen i 2018

  Der var sidste år over 177.000 bookinger af overnatning i det fri på en af Naturstyrelsens store lejrpladser med primitive forhold i 2018. Det er et rekordstort antal, som har sovet under åben himmel i den danske natur.

 • 08.10.18 Bæredygtighed
  Forskere finder næsten ingen mikroplast i prøver fra danske vandhaner

  Et nyt studie finder så få partikler i drikkevandsprøver, at det ikke er muligt at sige, om partiklerne rent faktisk stammer fra vandet.

 • 07.05.16 Infrastruktur
  Grundvandet har fået sit eget Danmarkskort

  15 års kortlægning af Danmarks grundvand er nu kommet i mål. Den sikrer, at grundvandet også fremover kan bruges til rent drikkevand.

 • 19.12.14 Politik
  Nej til øget landsudligning

  Det er ikke rigtigt, at den nuværende udligningsordning betyder, at hovedstadskommunerne kan opretholde et betydeligt højere serviceniveau end resten af landet. Påstanden om, at udligningen favoriserer hovedstadsområdet, kommer fra otte jyske kommuner, der har sat gang i en kampagne for at øge landsudligningen. Økonomi- og Indenrigsministeriets egne nøgletal for serviceniveau viser derimod, at kommunerne i hovedstadsområdet stort set har samme serviceniveau, som resten af landets kommuner.

 • 09.09.14 Politik
  Kinas vandmilliarder skal skabe danske jobs

  Kina vil investere én mia. kroner i vandteknologi dagligt. Det skal kunne mærkes i ordrebogen hos danske virksomheder. Miljøminister Kirsten Brosbøl vil udbrede danske løsninger og møder i denne uge Kinas minister for vandressourcer for at aftale samarbejde om nye, konkrete projekter.