Data ta´selv-bord

Velfærd

23/06/2015 11:47

Suleman Haider

Data skal ses som en råvare. Det offentlige har enorme mænger data, og der kan være gode ideer i at dele dem. Aalborg Kommune udgiver derfor datasæt til offentligheden og opfordrer forskere, erhvervsliv, iværksættere og privatpersoner til at tænke innovativt og udviklingsorienteret i brugen af de offentliggjorte data.

Dataene udgives som en del af Open Data Lab, en indsats i Aalborg Kommune, der arbejder på at gøre data til en råvare for bl.a. erhvervsliv. Indsatsen har til formål at udvikle nye metoder til anvendelse af de store mængder data, som hvert år produceres. Dataene udgives på hjemmesiden http://www.odlaa.dk/, der officielt blev lanceret den 18.juni. Ved at stille data om trafik, veje, sundhed og energi til rådighed for offentligheden bliver det lettere for iværksættere og erhvervsliv at skabe innovative servicer og produkter. 

Der er i indsatsen tale om offentligt indsamlet data. Det er ikke personhenførbart eller personfølsomt data, men data man alligevel kan få udleveret hos kommunen ved forespørgsel. Det er f.eks. GPS koordinater for MTB ruter i Hammer Bakker eller data over placering af offentlige toiletter. De første data vi udgiver, er geografiske data, og vi starter med at lægge 10 datasæt på hjemmesiden.

Hvordan kan data anvendes
Et eksempel på indsamlet data kan ses i cykelkonkurrencen European Cycling Challenge, hvor man i de data, der er indsamlet i Aalborg, kan se aalborgensernes mest populære cykelstrækninger. Det kan være, at data i fremtiden vil kunne indgå i en trafik eller sport app. I fremtiden vil man også på baggrund af offentlig data kunne lave apps, der viser, hvornår der er grønt på Vesterbro, eller om der er trængsel i trafikken.

Aalborg Kommune vil også gerne undersøge, hvilke datasæt der efterspørges og anvendes mest. På den måde ved vi, hvilke slags data erhvervslivet, forskerne og iværksætterne kan bruge og dermed, hvilke data vi skal udgive på siden fremover.   

Open Data Danmark Netværk
Aalborg Kommune samarbejder med Aarhus, København, Odense og Vejle Kommune samt Region Midtjylland om et Open Danmark netværk, der skal danne ramme for en fælles base for open data.

”Vi sidder jo i kommunen med meget såkaldt tælledata og i september er der typisk mange studerende, der efterspørger det data. Vi har derfor også indset, at andre kan se nye muligheder i de data, vi sidder med. Og de data tilhører jo os alle”, udtale projektleder Stine Sørensen.  

Mest Læste

Annonce