Flotte resultater hos Jobcenter Aalborg

Ledelse

29/05/2013 11:25

Arbejdsmarkedsstyrelsen udarbejder hvert år en såkaldt resultatrevision, der er en opgørelse af årets resultater i jobcentrene, som sammenlignes med resultaterne for sammenlignelige jobcentre. Jobcenter Aalborg sammenlignes med jobcentre i Albertslund, Brøndby, Fredericia, København, Odense, Svendborg og Århus/Samsø.

Jobcenter Aalborg har netop præsenteret resultaterne af indsatsen for 2012. Hvis resultaterne i Aalborg lå på niveau med de sammenlignelige jobcentre, ville det betyde, at der ville være 1.007 flere fuldtidspersoner på en offentlig forsørgelsesydelse i Aalborg Kommune end tilfældet er i dag. Selvom der fortsat er udfordringer i forhold til beskæftigelsesindsatsen, viser resultatrevisionen imidlertid, at Jobcenter Aalborg på mange områder klarer sig rigtig godt. Jobcenter Aalborg har i 2012 således opnået en besparelse på 95,6 mio. kr., og sammenlignet med 2011 er der brugt 29,1 mio. kr. færre på offentlig forsørgelse.

Der har i 2012 været en relativ god udvikling for alle ydelsesgrupper bortset fra revalidering, fleksjob og førtidspension.

Beskæftigelsesudvalget i Aalborg Kommune ser dog ikke negativt på denne udvikling, da det eksempelvis kan have en positiv beskæftigelsesmæssig effekt at gennemføre et revalideringsforløb. Tilsvarende er det også Beskæftigelsesudvalgets vurdering, at fleksjob er et godt redskab for borgere med nedsat arbejdsevne. Endelig er det fortsat således, at færre borgere i Aalborg Kommune er på førtidspension i forhold til de sammenlignelige jobcentre.

Andelen af borgere på offentlig forsørgelse er i Aalborg faldet fra 17,53 % til 17,47 %, mens den for de sammenlignelige jobcentre i 2012 er steget til 18,20 %, hvilket er en stigning på 0,10 %. Dette fald tilkendegiver, at det i 2012 er lykkedes at reducere andelen af borgere på offentlig forsørgelse på trods af, at der endnu ikke er kommet rigtig gang i økonomien. Det viser, at det på mange områder går den rigtige vej i Aalborg Kommune.

Resultatrevisionen viser dog også, at der i Aalborg fortsat er udfordringer i forhold til langtidsledighed og indsatsen for unge under 30 år. Disse områder vil, sammen med implementeringen af førtidspensionsreformen og den netop vedtagne kontanthjælpsreform, være store fokuspunkter fremadrettet for Jobcenter Aalborg. Målsætningen i beskæftigelsesplanen for 2014 vil således tage afsæt i jobcentrets resultatrevision for 2012.

Mest Læste

Annonce