Fremtidens Plejehjem til Taiwan

Velfærd

12/09/2012 14:35

Aalborg får besøg fra Taiwan, der er interesseret i nye løsninger på ældreområdet

Fredag 14. september 2012 besøger direktør Sune Kjeldsen og eksportrådgiver Suping Hsu, begge fra Eksportrådet i Taipei, Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. for at drøfte fremtidens ældrepleje i Danmark og Taiwan, og mulighederne for at udvikle et samarbejde. De modtages af Ældrechef Kristian Cronwald, Områdechef Lars Nøhr, og Rådmand Tina French Nielsen (V).

Taiwan har 23 mio. indbyggere, hvoraf 11 % er over 65 år. Tallet forventes imidlertid at være fordoblet allerede i 2025. Derfor arbejder man i Taiwan på højtryk for at udvikle et system og en infrastruktur, som kan håndtere plejen af de ældre borgere i fremtiden. Og her kan dansk know-how om ældrepleje og teknologiske hjælpemidler meget vel vise sig velkommen.
Fremtidens Plejehjem

De to repræsentanter fra Eksportrådet skal vises rundt i Aalborg Kommune og introduceres til dansk ældrepleje. Første stop bliver adressen Carl Klitgaardsvej 5 i Nørresundby, hvor Fremtidens Plejehjem netop nu bygges. Fremtidens Plejehjem kommer til at rumme 75 to-rums boliger, fordelt på 4 etager, med tilhørende servicearealer, aktivitetscenter, administration, fællesarealer samt en privat ejet og offentligt tilgængelig restaurant. Velfærdsteknologi skal anvendes på flere planer, blandt andet et tryghedssystem, som involverer bevægelsessensorer i gulvet, der registrerer hvis beboeren falder, så hjælpen kan komme hurtigt frem.
Trivselsskærme

Herefter går turen til Lindholm Plejehjem, hvor to beboere i godt et halvt år har deltaget i et digitalt forsøg med en ”trivselsskærm”, der er en tablet-pc, som giver den ældre mulighed for at bruge en madplan/kalender, styre lyset i boligen, og kommunikere med pårørende, venner og plejepersonalet via videoopkald. Formålet med trivselsskærmen er at opnå en øget grad af selvhjulpethed og dermed livskvalitet hos beboeren.

Sidste stop på turen er Aalborg Kommunes Hjælpemiddeldepot. Her bliver repræsentanterne fra Eksportrådet i Taipei præsenteret for nogle af de sidste nye velfærdsteknologiske løsninger, som gør livet lettere for de ældre borgere i Aalborg Kommune.

Mest Læste

Annonce