Integrationsråd stemmer dørklokker for at øge valgdeltagelsen

Politik

02/11/17 12:36

Nick Allentoft

Integrationsrådet i Aalborg Kommune går på gaden for at øge valgdeltagelsen hos borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Ved sidste kommunal- og regionsrådsvalg stemte visse grupper af borgere i Aalborg Kommune mindre end andre. Eksempelvis stemte kun 36,4 % af de stemmeberettigede borgere i Aalborg Kommune med anden etnisk baggrund end dansk og efterkommere mens 71,6 % af borgerne med dansk baggrund satte krydser i stemmeboksen. Op til valgdagen 21. november sætter Aalborg Kommunes integrationsråd nu gang i en kampagne for at øge valgdeltagelsen

Følg KV17 og RV17 på temasiderne

Vi samler alle væsentlige historier om Kommunalvalget 2017 og Regionsrådsvalget 2017 på disse temasider: KV17 / RV17

-    Vi vil gerne gøre en ekstra indsats for at vores borgere med anden etnisk baggrund kommer til stemmeboksen. Det er vigtigt i forhold til at blive integreret i et demokrati, at man deltager i kommunalvalget – det er her man har størst indflydelse på, hvilke prioriteringer der foretages i ens eget lokalområde og hverdag. En af barriererne vi er oppe imod i forhold til borgere med en anden etnisk baggrund er, at de simpelthen ikke ved at de må stemme, fortæller Mahtab Jalili-Trudslev, formand for Aalborg Kommunes integrationsråd.

Ved kommunalvalg har flere indvandrere og efterkommere stemmeret end ved folketingsvalg. Det skyldes, at kun danske statsborgere kan stemme ved folketingsvalg, mens ikke-statsborgere også stemmeret ved kommunalvalg, hvis de er fra et EU-land, fra Norge eller Island med fast bopæl i Danmark, eller hvis de har haft fast bopæl i Danmark i mere end tre år.

Store kulturelle forskelle
Integrationsrådet i Aalborg Kommune har sat gang i flere initiativer for at gøre opmærksom på valgdagen 21. november. Der er lavet videospot til de sociale medier og produceret flyers, som skal uddeles ved en dør-til-dør kampagne i udvalgte boligområder i ugerne her op til valget. Håbet er, at det direkte fysiske møde kan skabe større forpligtigelse og samtidig give en samtale, hvor man kan styrke tiltroen til demokratiet og troen på at ens stemme betyder noget.

-    En af udfordringerne vi gerne vil møde ansigt til ansigt, er jo den skepsis der kan være overfor demokratiet og valgdeltagelse, hvis man har en anden kulturel baggrund. En mand, som har levet tredive år i Syrien har jo en anden opfattelse af, hvad valgdeltagelsen nytter, end en borger med udelukkende dansk baggrund. Vi skal overbevise dem om, at valgdeltagelse er vejen til indflydelse, så vi håber vi bliver taget pænt imod, når vi dukker op med vores valgbadges på jakken i dagene op til valget, siget Mahtab Jalili-Trudslev.

Integrationsrådet vil stemme dørklokker i Aalborg Øst, i Grønlandskvarteret og ved Løvvangen henholdsvis 13., 15. og 17. november mellem klokken 16.00 og 18.00. Hvis man gerne vil slå et slag for demokratiet, kan man blive ambassadør sammen med integrationsrådet. Her kan man dukke op til informationsmøde på Kulturhuset Trekanten 9. november klokken 17.00.

Fakta:
Du kan stemme på valgdagen, hvis…
•    Du er fyldt 18 år
•    Har fast bopæl i kommunen (eller regionen til regionsrådsvalg) og som herunder enten:
-    Har dansk indfødsret (statsborgerskab)
-    Er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i EU
-    Er statsborger i Island eller Norge eller
-    Har boet fast i Danmark de sidste 3 år før valgdagen.