Måltidsværter og flere ansatte: Sådan bruger Aalborg værdighedsmillioner

Velfærd

03/05/2016 13:56

Nick Allentoft

Forligspartierne i Aalborg Kommune vil bruge 34 millioner på flere medarbejdere på plejehjemmene og i hjemmeplejen, og så skal livsglæden bl.a. øges med måltidsværter og et aflastende daghjem for svært demente.

Forligspartierne i Aalborg Byråd, som består af Socialdemokraterne, De Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, er nået frem til 10 værdighedsindsatser, der skal øge trivslen og livsglæden hos de ældre i Aalborg Kommune.  

Forligspartierne er enige om, at de ældres livskvalitet skal øges ved, at der bliver ansat flere medarbejdere på plejehjemmene og i hjemmeplejen, så der bliver mere tid til nærhed og kvalitet i aktiviteterne. Plejehjemmene oplever et stigende andel beboere med demens, der har brug for større opmærksomhed. Med flere medarbejdere ønsker forligspartierne at skabe mere ro, bedre arbejdsvilkår og overskud til sociale og praktiske gøremål på plejehjemmene.
 
Aalborg Kommune har i 2016 fået 34,2 mio. kr. af den såkaldte værdighedsmilliard, som kommunerne får tilført til borgere på plejecentre/botilbud eller i egen bolig.
 
I 2016 bliver der afsat 7,3 mio. kr. til kvalitetsudvikling af hjemmeplejens tilbud til borgere i eget hjem, 3,5 mio. kr. til styrkelse af aftenvagter på plejehjemmene, og 2 mio. kr. til såkaldte måltidsværter.
 
Måltidsværterne er personale, som allerede kender beboerne – de skal være med til at stimulere beboernes appetit ved fx at anrette maden og have fokus på at gøre det både sundt og hyggeligt.

Aalborg Kommunes andel af værdighedsmilliarden udgør 34,212 mio. kr. i 2016 og 34,1 mio. kr. i 2017. 

Forligspartiernes forslag skal behandles i Ældre- og Handicapudvalget, herefter skal det sendes til høring i Ældrerådene for til sidst at blive godkendt i byrådet.

Se de 10 værdighedsindsatser her 

 

Mest Læste

Annonce