Med bevægelse for øje

Velfærd

03/09/2013 14:55

Freja Eriksen

Trivsel og teknologi er en dialog værd. Det mener i hvert fald i Aalborg Kommune, hvor projektet ”med bevægelse for øje” netop er søsat.

Dialogen med repræsentanter for knap 600 borgere med behov for hjælp til bevægelse skal være med til at udvikle bedre hjælpemidler. Det er nemlig de borgere, der er eksperterne - og deres viden skal direkte videre til producenterne af hjælpemidler.

”Borgere med behov for hjælp til bevægelse er en meget bred målgruppe, som spænder fra 18-90 år. Deres behov for hjælp kan være medfødt, skyldes en ulykke eller andet. Men fælles for dem alle er, at de ønsker selvbestemmelse over eget liv. Og det vil vi gerne give dem”, siger rådmand Tina French Nielsen.

Præcis som alle andre kommuner har Aalborg store udfordringer. Flere borgere får brug for hjælp, mens der er færre penge at løse opgaven for. Og det danner grobund for nye og kreative tanker.

Udvikling sammen med borgerne

Hjælpen fra det offentlige har hidtil bestået i at servicere borgeren, så de - ved at bruge de eksisterende hjælpemidler på markedet - skulle gøre mindst muligt selv.

”Den tanke er nu passé”, fortæller Tina French Nielsen og fortsætter: ”Vi vil hellere gøre noget sammen med borgerne - end at gøre noget for dem. Det er det, vi med et flot ord kalder ”samskabelse”. I dag har vi fokus på borgernes ressourcer, og hvordan vi kan bevare og udvikle dem. Det er vi heldigvis gode til i Aalborg. Og når vi samtidig får mulighed for at yde en mere kvalificeret service over for borgerne, slår vi jo to fluer med ét smæk”.

Det handler om at være i kontrol

Lars er én af de bevægelseshæmmede borgere i Aalborg Kommune. Han bruger mange mentale ressourcer på at føle sig 100% sikker, når loftliften er i brug. Måske kan en anden bevægelses-løsning give Lars mere overskud i hverdagen? Som han selv siger, handler det om én ting: ”Giv mig størst mulig chance for at være i kontrol”.

Nyt samarbejde med erhvervslivet

Aalborg Kommune har sammen med Copenhagen Living Lab undersøgt borgernes oplevelser af - og forventninger til - fremtidens innovative hjælpemidler. Og det er de resultater, kommunen arbejder videre med. Den indhentede viden skal nu sendes vi-dere til virksomhederne, så de kan udvikle nye produkter, som i langt højere grad er målrettet brugernes ønsker og behov.

”Jeg glæder mig til at få et samarbejde op at stå med erhvervslivet. Et samarbejde, som både puster liv i erhvervsudviklingen og giver borgerne et bedre liv - med be-vægelse for øje”, slutter Tina French Nielsen.

Vil du vide mere

Mest Læste

Annonce