Plejehjemsbeboere i takt med lokalsamfundet

Velfærd

22/08/2012 11:49

Beboerne på Aalborg Kommunes plejehjem skal ikke isoleres i deres hjem. 18 medarbejdere fra Ældre- og Handicapforvaltningen deltager i et projekt med aktiviteter, der fremmer beboernes deltagelse i nærmiljøet.

Plejehjemsbeboerens trivsel er tæt knyttet til, hvordan vedkommende opfatter og opfattes af det omgivende samfund. Hvis beboeren føler sig isoleret, kan det betyde et tab af mening med ensomhed, kedsomhed, eller endda livstræthed.

Partnere

De 18 medarbejdere, der kommer fra 5 forskellige plejehjem, vil arbejde på at komme i kontakt med partnere fra nærmiljøet, og sammen med disse iværksætte aktiviteter, som både beriger plejehjemsbeboeren og som på samme tid beriger lokalsamfundet. Med andre ord en win-win situation.

Det kan for eksempel være i fortælleværkstedet sammen med 4. klassen fra den lokale skole, hvor et langt livs erfaringer kombineres med barnets naturlige fascination af, hvordan det var engang og det at stille spørgsmål. Det kan også være noget helt andet.

Metodik

For at sikre, at projektet ikke kun bliver en enlig svale, vil der ved projektperiodens udløb samles op på deltagernes erfaringer, så de efter en systematisk bearbejdning kan deles med andre, som arbejder med lignende projekter.

Projektet, der i første omgang løber over 5 måneder, bliver finansieret af midler fra Social- og Integrationsministeriet under puljen ”Et aktivt ældreliv – Udmøntning af EU´s år for aktiv aldring - § 15.75.30.93 – EU Ældre”.
Kontakt

Vil du vide mere kontakt Bent Sørensen
Projektmedarbejder, Sekretariat Nord
Tlf. 9931 1475, email: [email protected]
 

Mest Læste

Annonce