Politi og kommune tænker nyt sammen: Aalborg skaber tryghed på nye måder

Velfærd

12/04/2016 09:29

Nick Allentoft

Nytænkende samarbejde mellem Nordjyllands Politi og Aalborg Kommune har vakt opsigt andre steder i landet. Tryghedsvandringer skaber gode resultater.

Samarbejdet mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi er inde i en rivende udvikling. Det viser byrådets opfølgning på den fælles tryghedsstrategi, som de 2 myndigheder iværksatte for 1½ siden. 

”Det ser ud som om, at vi ramte plet, da vi sammen med politiledelsen besluttede at udarbejde en fælles strategi for at skabe en mere tryg kommune”, fortæller borgmester Thomas Kastrup-Larsen. 
 

Han glæder sig nemlig over, at de officielle tal fra Politiets Tryghedsindeks viser, at 89% af borgerne føler sig trygge i deres nabolag. Den positive udvikling gælder alle dele af kommunen og f.eks. også i Aalborg Øst og Løvvangsområdet.   

”Både kommunen og politiet har fået en bredere opfattelse af, at tryghed handler om meget andet end kriminalitet. Det ser vi f.eks., når kommune og politi laver de såkaldte tryghedsvandringer i fællesskab med lokale samråd, beboerforeninger og andre nøglepersoner fra de enkelte nærområder. På sådan en rundtur få man kigget på alle de ting, der kan øge trygheden. Det kan være alt fra nedskæring af hække, dialog med borgere og samarbejdsparter, indbyde til lokale borgermøder om tryghed og igangsætning af Nabohjælp”, siger Thomas Kastrup-Larsen.. 

Det er et billede, som politidirektør Elsemette Cassøe, Nordjyllands Politi, kan nikke genkendende til. 

"Vi bidrager til at sikre et trygt natteliv ved at patruljere massivt i Jomfru Ane Gade, men et trygt natteliv kræver samarbejde. Derfor arbejder vi sammen med rigtig mange - for eksempel har kommunen sikret bedre belysning i gaden," siger politidirektøren, og hun tilføjer, at politiet også holder foredrag på skoler for at sikre, at færre unge bruger alkohol og rusmidler. 

Rådmand Mai-Britt Iversen, Familie og Beskæftigelsesforvaltningen peger på, at når kommune og politi sammen går ud med et budskab, så vejer det meget tungt.  

”Det har 10 gange mere gennemslagskraft, end hvis vi gør det hver for sig. Så er det lettere at få andre - f.eks. borgergrupper -  i tale. Det har vi set med indsatsen i forhold til ”anti-radikalisering”, og vi så det også i forbindelse med debatten om ”Park Hotel” som flygtningeboliger. Det handler her om at skabe størst mulig tryghed. Derfor ønsker vi også at inddrage integration af flygtninge i tryghedsstrategien fremover”. 
 

Mai-Britt Iversen fortæller, at samarbejdet i Aalborg er så unikt, at andre kommuner er interesserede i at kopiere det. Således havde Nordjyllands Politi og kommunen den 8. januar besøg af politikere fra København, Aarhus, Odense og Randers kommuner, der ønskede at høre mere om arbejdet med Tryg Aalborg. 

Fakta om tryghedsstrategien:

Strategien har fokus på at formidle viden om, hvordan trygheden i byen kan øges.

Derudover indeholder den en række konkrete indsatser, der handler om at 

  • sikre formidling af tryghedsskabende initiativer
  • sikre et trygt natteliv
  • sikre at flere unge får en uddannelse
  • sikre at færre bruger alkohol og rusmidler
  • styrke indsatsen vedrørende drop-out elever
  • øge livskvaliteten hos ældre i nærområderne og
  • inddrage borgerne, erhvervsliv og frivillige i at skabe en tryg kommune via tryghedsvandringer

For at kunne følge op på udviklingen i trygheden blandt borgerne benytter politiet og kommunen sig af individuelle målinger i indsatserne og det såkaldte Tryghedsindeks. Det bygger på en omfattende spørgeskemaundersøgelse og på oplysninger fra politiets register over anmeldelser. På den måde giver Tryghedsindekset et nuanceret og præcist billede af borgernes tryghed.

Læs mere om strategien her: 

 

Mest Læste

Annonce