Tværgående sundhedsvæsen gavner borgeren

Velfærd

11/02/2013 14:26

I Aalborg Kommune er den øgede satsning på ”Det nære sundhedsvæsen” nu en del af kommunens samlede sundhedsindsats. Visionen om et sundhedsvæsen tæt på borgeren bygger på Kommunernes Landsforenings (KL) tiltag for at mindske afstanden mellem borgeren og det offentlige.

”Vi vil gerne være med til at give borgerne et sundere og længere liv, og med ”Det nære sundhedsvæsen” har vi netop taget et stort skridt”, fortæller rådmand Tina French Nielsen. Hun fortsætter: ”Vi tænker helhed i forhold til borgeren. Og jo tidligere vi sætter ind med at forebygge - jo færre indlæggelser med efterfølgende genoptræning får vi. Det er selvsagt til stor glæde for borgerne. Men også for sygehusene, fordi vi som kommune kan aflaste både før og efter en indlæggelse. Dermed sparer vi både penge på sygehusene og i kommunekassen”.

Aalborg Kommunes Sundhedspolitik har allerede fokus på borgerens velfærd. Derudover er en bred vifte af tiltag er sat i gang i tæt samarbejde mellem Ældre- og Handicapforvaltningen, Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Regionen og de praktiserende læger.

Konkrete tiltag

De såkaldte akuttilbud er et eksempel på det tværgående samarbejde. Her sikres akut syge borgere de rigtige tilbud gennem et kvalificeret pleje- og behandlingsforløb. Det højner både borgernes trivsel og livskvalitet samt reducerer antallet af akutte genindlæggelser.

Udskrivningsenheden er et andet eksempel på et bindeled mellem Aalborg Sygehus og Aalborg Kommune. Det skaber bedre sammenhæng i patientforløbene. Borgere med komplicerede udskrivningsforløb bliver fulgt tæt for at sikre tryghed i overgangen fra sygehus til eget hjem. Udskrivningsenheden, der er bemandet med medarbejdere fra Aalborg Kommune, har til huse på Sygehus Syd.

Mest Læste

Annonce