Aarhus får brug for flere hoteller

30/10/2012 14:30

Niels Buch Johannsen

Vigtigt at fastholde det langsigtede vækst-perspektiv for byens udvikling – også hvad angår hoteller, fastslår borgmester Jacob Bundsgaard.

Frem mod år 2022 vil Aarhus vokse til 350.000 indbyggere – og til 375.000 i 2030. Samtidig udbygges De bynære Havnearealer og andre attraktive by- og boligområder, de store uddannelsesinstitutioner ekspanderer kraftigt, og byens position som Vestdanmarks vækstcenter udbygges.

På den baggrund fastslår borgmester Jacob Bundsgaard, at behovet for en udbygning af hotel-kapaciteten i Aarhus i høj grad er til stede, ikke mindst i et langsigtet vækst-perspektiv. Flere hotelprojekter er netop nu blevet realiseret eller på vej til at blive det, og borgmester Jacob Bundsgaard forventer, at udviklingen fortsætter.

Borgmester Jacob Bundsgaard:

”Jeg er helt overbevist om, at den markante vækst og de mange aktiviteter, byen vil opleve i de kommende år, skaber grundlag for en fortsat udbygning af vores hotelkapacitet, uanset om vi ser 5, 10 eller 20 år ud i fremtiden. Aarhus vi således være et interessant marked for investorerne. Jeg forventer derfor, at der løbende over de næste mange år vil åbne nye hoteller i Aarhus, som dermed vil bidrage til at understøtte byens udvikling.”

Mest Læste

Annonce