Aarhus hilser folkeskolereform velkommen

04/12/2012 13:36

Niels Buch Johannsen

Regeringen fremlægger i dag sit forslag til en reform af folkeskolen. I Aarhus hilser borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Kristian Würtz reformtankerne velkomne.

Borgmester Jacob Bundsgaard siger:
”Folkeskolen har brug for et kvalitetsløft, og det leverer regeringen. Vi skal have modet til at tænke nyt, bryde vanetænkning og turde reformere, også i en tid, hvor ressourcerne er knappe. Med forslaget til folkeskolereform skaber regeringen muligheder for at løfte alle elever i folkeskolen og forbedre fremtidsmulighederne for kommende generationer.”

Rådmand Kristian Würtz, Børn og Unge, hæfter sig ved, at forslaget til folkeskolereform vil øge mulighederne for at få unge i uddannelse.
”En mere alsidig og varieret skoledag med vekselvirkning mellem læring, leg og aktiviteter vil være til gavn for alle elever, så de kan blive så dygtige, som de kan. Mere dansk og mere matematik vil løfte fagligheden, ikke mindst for den femtedel af eleverne, som i dag forlader skolen uden tilstrækkelige kompetencer til at klare en ungdomsuddannelse,” siger Kristian Würtz og tilføjer:

”Reformen bygger videre på de spor, vi allerede har lagt i Aarhus. Men den vil også betyde forandringer for elever, medarbejdere og forældre. Det er derfor afgørende, at vi lokalt og i fællesskab kan finde løsninger, som kan bidrage til at føre reformens intentioner ud i livet. Derfor har jeg allerede i morgen indkaldt lærere og skoleledere, så vi kan drøfte regeringens udspil. På samme måde vil vi invitere andre faglige organisation, forældre- og elevorganisationer samt andre aktører i folkeskolen, så vi sammen kan drøfte de nye muligheder,” siger Kristian Würtz.

Mest Læste

Annonce