Aarhus kommune får hjælp til familier med misbrug

21/05/2012 10:31

Niels Buch Johannsen

Et nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og den misbrugsbekæmpende organisation IOGT sikrer hurtig og højt specialiseret hjælp til børn og unge fra familier med alkoholproblemer.

De århusianske familierådgivere får nu specialiseret assistance i arbejdet med sårbare børn og unge, der har forældre med et alkoholmisbrug. Når kommunens rådgivere får mistanke om, at problemer i en familie skyldes for meget alkohol, træder IOGT Danmarks afdeling i Aarhus til med faglig sparring til sagsbehandlerne og målrettet hjælp til børnene.

"Når forældre har problemer med alkohol, går det hårdt ud over børnene. I IOGT har vi en særlig viden om de meget specifikke problemer, som et alkoholmisbrug skaber i familierne. Vi kan derfor assistere de ofte travle familierådgivere i komplicerede sager, hvor alkohol er en del af problemerne. Samarbejdet med Aarhus Kommune sikrer, at de udsatte børn og unge får hurtigere og mere specialiseret hjælp," forklarer projektleder og konsulent Christine Elsner fra IOGT Rådgivning Aarhus.

Mange børn fjernes fra hjemmet på grund af forældrenes misbrug
Alkoholrådgivningen fra IOGT er gratis for både Aarhus Kommune og de involverede familier, da projektet er finansieret af TrygFonden. Håbet er, at samarbejdet kan være med til at nedbringe antallet af familier, der splittes på grund af alkohol. Undersøgelser har vist, at hele 44 pct. af alle anbringelser af børn uden for hjemmet skyldes forældrenes alkoholmisbrug, og for nylig dokumenterede Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA), at manglende fokus på alkohol i kommunernes familieforvaltninger er med til at fastholde børn i forvaltningerne, herunder i anbringelser, hvor de ofte ikke får de rigtige tilbud om hjælp.

"En vigtig del af projektet er derfor at sætte fokus på alkoholsager i Aarhus Kommunes familieafdelinger, men også i samfundet generelt, hvor misbrug er et stort tabu," siger Christine Elsner.

I Aarhus Kommune er familierådgiver Katrine Rankenberg begejstret for samarbejdet med IOGT's alkoholkonsulent, som blandt andet deltager i familiesamtaler og hjemmebesøg.

"Som familierådgiver har jeg, og ikke mindst de familier, hvor alkohol er et problem, haft stor gavn af samarbejdet med IOGT. Samarbejdet har været velfungerende og uundværligt på den måde, at konsulenten er let tilgængelig, har en høj faglighed og har mulighed for at tilbyde den drikkende motiverende og støttende samtaler med henblik på at finde en vej ud af alkoholafhængigheden," forklarer Katrine Rankenberg.

For yderligere information kontakt:
Projektleder Christine Elsner
Telefon: 22 16 98 33
Mail: [email protected]

Om projektet
IOGT (International Organization of Global Temperance/afholdenhed) er en landsdækkende og uafhængig misbrugsbekæmpende organisation med 9 afdelinger i Danmark. Samarbejdet med Aarhus Kommune er finansieret af TrygFonden og har til formål at yde specialiseret, faglige støtte til kommunens familierådgivere i sager, der involverer alkoholmisbrug. IOGT's alkoholkonsulent besøger kommunens familiekontorer, deltager i familiesamtaler, netværksmøder og hjemmebesøg. Konsulenten foretager derudover henvisninger til IOGT's børne/ungegrupper, pårørendegrupper og individuelle terapiforløb. I øjeblikket får 18 børn, 7 pårørende samt 6 alkoholmisbrugere hjælp af IOGT gennem Aarhus Kommune.

Mest Læste

Annonce