Aarhus Kommune tager kritik til efterretning

06/04/2011 11:54

Niels Buch Johannsen

Statsforvaltningen Midtjylland kritiserer kommunens procedure i forhold til Enhedslisten i forbindelse med budgetforhand-lingerne i efteråret 2010. Aarhus Kommunes tager kritikken til efterretning.

Statsforvaltningen Midtjylland har i en udtalelse af 6. april 2011 fun-det anledning til at gå i rette med den fremgangsmåde, Aarhus Byråd valgte i forbindelse med budgetforhandlingerne og udarbejdelsen af besparelsesforslag i efteråret 2010. Udtalelsen afslutter hermed sagen rejst 7. december 2010 af byrådsmedlem Jette Jensen fra Enhedsli-sten De Rød-Grønne i Aarhus Byråd, der som eneste byrådsmedlem stod uden for forligskredsen og derfor indbragte sagen, der primært handler om, hvornår visse dokumenter til forligskredsen skulle gøres tilgængelige for Enhedslistens byrådsmedlem.

Aarhus Kommunes juridiske chef, Christian Mølgaard, kommenterer sagen:
”Aarhus Kommune tager naturligvis Statsforvaltningens udtalelse til efterretning i den konkrete sag og i det videre arbejde. Jeg konstate-rer samtidig, at Statsforvaltningen i den pågældende sag ikke foreta-ger sig videre, da det omhandlende materiale er gjort tilgængeligt.”
 

Mest Læste

Annonce