Aarhus laver forsøg med deltagerbudgetter: 200.000 til fordeling

Velfærd

11/8/15 11:44

Nick Allentoft

Aarhus-borgere får nu direkte indflydelse på en del af det kommunale budget på socialområdet.

Social- og beskæftigelsesrådmand Thomas Medom har lagt 200.000 kroner til side for at afprøve en ny måde at fordele kommunale penge på. 

I første omgang er der tale om et forsøg, hvor borgere, foreninger, organisationer, uddannelsesinstitutioner m.m. inviteres til to borgermøde. Her skal man i første omgang komme med forslag til projekter, der bekæmper ensomhed og støtter fællesskaber for udsatte grupper i Aarhus. I anden omgang stemmer de fremmødte om, hvilke projekter, der skal have op til 25.000 kroner som hjælp til at kunne realiseres.    Modellen med deltagerbudgetter er helt ny i Aarhus Kommune, og tanken er, at den skal styrke sammenhængskraften i lokalsamfundene.    ”Med deltagerbudgetter giver vi borgerne magt over en del af kommunens budget. Jeg tror på, at beslutningerne bliver bedre, når vi giver borgerne et rum, hvor der kan opstå nye kreative løsninger og gode ideer til, hvordan en given opgave skal løses. Og samtidig selv råde over pengene,” siger Thomas Medom, som desuden peger på, at modellen meget gerne skal vokse sig større i fremtiden.   Åbent orienteringsmøde 17. august ”Det er kun den spæde start på en helt ny måde at invitere borgerne helt ind i kommunens maskinrum. Vi er på mange fronter i gang med at åbne vores organisation, og dette er blot et naturligt skridt i den retning.”    Det første møde foregår den 17. august kl. 16.30-18.30 i Godsbanens foyer. Her vil der blive orienteret om ordningen, og hvordan man eventuelt kan få støtte til sit projekt.    Ved det andet møde den 3. november præsenterer man projekterne, og de fremmødte stemmer om, hvilke projekter, der skal have støtte.    Alle er velkomne til begge møder. Både hvis man har konkrete ideer, eller hvis man blot ønsker indflydelse på, hvilke projekter, der skal tilgodeses.   Rådmandens invitation til borgerne Deltagerbudget Jeg har 200.000 kr., som jeg gerne vil have dig til at bestemme, hvad skal bruges til. Pengene skal gå til at bekæmpe ensomhed og styrke fællesskab blandt socialt udsatte borgere i Aarhus Kommune. Det håber jeg, at du vil være med til. Pengene har jeg lagt til side, fordi jeg synes, at det kunne være spændende at se, hvad der sker, når du og andre aarhusianere kan bestemme, hvem der skal have pengene. Vi kalder det ”deltagerbudgetter”, og de vil blive uddelt i puljer på op til 25.000 kroner pr. projekt.   Har du et projekt, en idé til et projekt, eller kender du nogen, som gør noget aktivt for at afhjælpe ensomhed, og som, du mener, fortjener en økonomisk håndsrækning? Eller har du bare lyst til at være med til at bestemme, hvad pengene skal gå til? Så kom til orienteringsmøde den 17. august 2015 i foyeren på Godsbanen, hvor vi fortæller om, hvordan det kommer til at foregå.   Den 3. november mødes vi så igen, og her skal de fremmødte stemme om, hvilke projekter, ideer eller initiativer, der skal have pengene. Du skal altså overbevise deltagerne på mødet om, at din idé er blandt dem, der skal støttes. Dermed har vi flyttet beslutningen væk fra skrivebordene i kommunen og ud til dig og dine med-aarhusianere. Det håber jeg meget, at du vil være med til.   Jeg glæder mig til at se dig til møderne og høre om dine ideer.   Vel mødt den 17. august i Godsbanens foyer klokken 16.30.   Thomas Medom Rådmand Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune

Annonce