Bedre naturfag på skoler i Aarhus

29/10/2012 13:55

Niels Buch Johannsen

Aarhus Kommune deltager sammen med fire andre midtjyske kommuner i et banebrydende uddannelsesprojekt med Aarhus Universitet og VIA-University College. Målet er bedre undervisning i grundskolens naturvidenskabelige fag.

I en højteknologisk verden og hverdag spiller naturvidenskab en helt afgørende rolle, blandt andet på sundheds- og klimaområdet. Men i fremtiden bliver der muligvis længere mellem de kloge hoveder, der skal sikre den videre udvikling, da mange grundskoleelever har et anstrengt forhold til de naturvidenskabelige fag. Det er en af de helt store udfordringer for det danske uddannelsessystem, og det skal der nu laves om på. Her kommer QUEST ind i billedet. 

QUEST er navnet på et nytænkende, langsigtet projekt, der de næste fire år involverer Aarhus Kommune i udvikling og fornyelse af grundskolens naturvidenskabelige undervisning. Målet er bedre undervisning, og midlet er at styrke lærernes faglige samarbejde på hver enkelt skole, og mellem skolerne indbyrdes.

I projektet deltager i alt 450 lærere fra 43 skoler i Aarhus, Horsens, Holstebro, Randers og Silkeborg kommuner. 150 lærere er direkte med og kommer på kurser, mens 300 deltager gennem arbejdet i faggrupper på skolerne.
Ny tilgang til efteruddannelse

Rådmand for Børn og Unge Kristian Würtz glæder sig over, at Aarhus Kommune er med i QUEST:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu gennem QUEST får endnu bedre muligheder for at fastholde udviklingen af naturfagsundervisningen på de enkelte skoler. Med projektet er der mulighed for at kvalificere lærerne og dermed undervisningen, og det sker i samarbejde med meget stærke samarbejdspartnere,” siger Kristian Würtz.
Udviklingen og fornyelsen sker ved at efteruddanne lærerne, men QUEST-projektet adskiller sig på en række måder fra traditionel efteruddannelse, der har vist sig at have minimal langvarig effekt. Blandt andet skal de deltagende lærere dele deres nye viden og kunnen fra QUEST med kollegerne hjemme på skolen, og deres rolle som igangsættere af faglige og didaktiske diskussioner trænes målrettet i projektet. 

”Vi anser systematisk og ambitiøst samarbejde med fagkolleger for at være det vigtigste redskab til, at lærerne kan udvikle sig professionelt”, siger centerleder Michael Caspersen fra Aarhus Universitet. Han fortsætter:

”Men bedre samarbejde kræver ændringer i skolens kultur og i lærernes selvforståelse, så det er nødvendigt med lang tid, hvor man øver sig. Og i en indkøringsperiode kræver det inspiration og støtte udefra.”
Vejen findes undervejs

QUEST har nu været i gang i ni måneder, og der er sket mange spændende ting. Projektleder Birgitte Pontoppidan fra VIA-UC forklarer, at udviklingen af projektet er en løbende proces, der sker i samarbejde med de deltagende kommuner: 

”Projektet er bevidst lagt tilrette, så der er nogle klare mål, men ikke nogen fast plan for, hvordan de opnås. Undervejs snakker vi meget med deltagerne om, hvilke udfordringer der opstår, og hvordan vi bedst får løst problemerne. Vi er enige om, hvor vi skal hen, men vi diskutere vejen og midlerne indgående undervejs”. 

Projektet er inspireret af to store tyske udviklingsprojekter (SINUS og SINUS-TRANSFER), som har vist, at langvarigt, skolebaseret udviklingsarbejde har målelig effekt på elevernes læring. QUEST er planlagt af fem forskere og undervisere fra Aarhus Universitet og professionshøjskolen VIA-UC, der også har inddraget forskning om skoleudvikling og lærerudvikling fra USA og England. På den måde er projektet et eksemplarisk samarbejde mellem to de store uddannelsesinstitutioner i regionen. Desuden følges QUEST af forskning, så de opnåede erfaringer kan
systematiseres og gøres anvendelige. Projektet evalueres af Naturfagscenteret ved Oslo Universitet, og støttes økonomisk af Lundbeckfonden og af Aarhus Kommune.

Mest Læste

Annonce