Beskyttelse af Aarhus Midtby mod oversvømmelser

02/01/2013 11:49

Niels Buch Johannsen

Den 2. januar begynder byggeriet af det store sluse- og pumpeanlæg, der skal forbedre beskyttelsen af Aarhus Midtby mod oversvømmelser fra havet.

Sluse- og pumpeanlæg er del af byggeprojektet Urban Mediaspace Aarhus og kommer til at ligge ved mundingen af Aarhus Å lige ved Dokk1 og Hotel Atlantic.

Slusen vil under normale vandstande være åben. Ved forhøjet vandstand kan sluseportene lukkes og forhindre vandet fra bugten i at løbe ind i åen og oversvømme midtbyen. Samtidig sørger indbyggede pumper for, at åens vand bliver pumpet ud, når udløbet er lukket af slusen, så åen ikke løber over sine bredder ned gennem byen.

Pumpeanlægget bliver ét af Danmarks allerstørste. Det har en kapacitet på 18 m3/s og kan dermed pumpe op til 18.000 liter vand i sekundet.

Hvis vandet stiger

Med udsigt til klimaforandringer i form af voldsommere regnskyl og højere vandstande er der øget risiko for, at Aarhus midtby kan blive oversvømmet.

Midtbyen ligger i en ådal og er derfor følsom over for forhøjet vandstand i bugten og åen. I forbindelse med kraftigt højvande i 2006 var vandet i Aarhus Havn kun få cm fra at oversvømme den indre by.

Med tiltagene i Urban Mediaspace Aarhus bliver midtbyen sikret op til kote 2,5 – altså op til 2,5 meter over normal vandstand.

Beskyttelsen af midtbyen mod oversvømmelser er del af Aarhus Kommunes samlede planer for klimatilpasning.

Billede: Urbanmediaspace.dk

Mest Læste

Annonce