”Det er helt fair, at Aarhus Kommune i denne undersøgelse får kritik for byggesagsbehandlingen og for byens aktuelle problemer med fremkommelighed og infrastruktur. Vores egne undersøgelser og erfaringer giver samme billede, og vi har derfor taget fat og arbejder målrettet på at løse problemerne. Jeg er enig i, at situationen i øjeblikket ikke er holdbar.”

Borgmester: Vi er gået løs på problemerne

Infrastruktur

03/09/2014 14:08

Nick Allentoft

Problemer med fremkommelighed, infrastruktur og byggesagsbehandling giver Aarhus prygl i national undersøgelse af erhvervsklima. Borgmester Jacob Bundsgaard varsler forbedringer – og kommer samtidig med en opfordring til erhvervslivet.

Dansk Industri har i dag offentliggjort sin årlige Erhvervsklimaundersøgelse på baggrund af holdninger fra medlemmerne, og undersøgelsen placerer Aarhus på en plads som nummer 67. Borgmester Jacob Bundsgaard vurderer resultatet som utilfredsstillende og hæfter sig ved, at kritikken især er markant på to områder: Infrastruktur og byggesagsbehandling. Dermed peger DI’s Erhvervsklimaundersøgelse på kendte og erkendte problemer.

                   Få overblik på alt om Erhvervsklimaundersøgelsen her

Borgmester Jacob Bundsgaard siger:

”Det er helt fair, at Aarhus Kommune i denne undersøgelse får kritik for byggesagsbehandlingen og for byens aktuelle problemer med fremkommelighed og infrastruktur. Vores egne undersøgelser og erfaringer giver samme billede, og vi har derfor taget fat og arbejder målrettet på at løse problemerne. Jeg er enig i, at situationen i øjeblikket ikke er holdbar.”

Borgmesteren påpeger, at Aarhus som en by i markant vækst og med et historisk højt investeringsniveau på over 40 mia. kroner naturligvis vil være udfordret. Samtidig fremhæver han, at Aarhus på mange områder er en meget attraktiv by for borgere og erhvervsliv – netop som følge af byens mange aktiviteter:

”Jeg vil opfordre til, at vi ikke taler Aarhus ned, men holder fast i at vores by er præget af positiv vækst og et byggeboom, som skaber rigtig gode rammer for fremtidens udvikling,” siger Jacob Bundsgaard.

Fremkommelighed

Hvad angår fremkommeligheden i Aarhus vil store anlægsprojekter i midtbyen også de nærmeste år være medvirkende til at skabe udfordringer for trafikanterne. Erfaringerne fra 200 andre europæiske byer, der har indført en letbane de seneste år, viser, at en letbane kan give en bedre mobilitet, men at det ikke kan stå alene. Vi skal holde konstant fokus på at forbedre vilkårene for bilister, cyklister mv. I den forbindelse er dialog med byens erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner uhyre vigtig, så de fysiske ændringer kan tilpasses ønsker og gode input herfra.

Udviklingen går i retning af, at Aarhus bevæger sig fra at være en mellemstor by til at være en egentlig storby, og det giver - som for alle byer af den størrelse – udfordringer i fremkommeligheden, som skal tages alvorligt. Trængsel i nutidens storbyer er et grundvilkår, som naturligvis også byder på besværligheder for erhvervslivet.

Rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz siger:

”Vi forventer, at de eksisterende udfordringer for trafikanterne bliver mindre, når vi om få år er færdige med nogle af de største anlægsarbejder i midtbyen. Det betyder ikke, at vi helt vil slippe for trængsel i morgen- og eftermiddagstimerne. Vi skal selvfølgelig gøre alt for at minimere den tid, vi alle bruger på vejene, og derfor vil vi også intensivere arbejdet med den trafikale infrastruktur, og vi håber at få hele byrådets opbakning til at prioritere nødvendige anlægsinvesteringer i den trafikale infrastruktur højt de kommende år.

Et af de mest presserende infrastrukturemner er behovet for en udvidelse af E45, og her står de østjyske kommuner samlet i forhold til Folketinget for at sikre en snarlig løsning. Med hensyn til behovet for lufthavnsbetjening har borgmester Jacob Bundsgaard netop indstillet til Aarhus Byråd, at der igangsættes en analyse af placeringsmuligheder.

Byggesagsbehandling

Med hensyn til byggesagsbehandling har Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø ændret sin organisering og dermed reduceret antallet af åbne byggeansøgninger med mere end en femtedel. Byggeriets udvikling har de seneste år generelt været præget af større, tungere og mere komplekse sager. Blandt andet kan man i Aarhus Kommune se, at andelen af ansøgninger til komplicerede erhvervs- og etagebyggerier er næsten fordoblet siden 2009. Aarhus Kommune har ikke har været rustet til at håndtere udviklingen inden for byggeriet gennem de seneste år, men nu er der indledt helhedsorienteret indsats for at knække behandlingstiden, minimere klageomfanget og øge serviceniveauet i afdelingen.

 

Mest Læste

Annonce